Livepalvelut-tyoelamalle-koulutuskalenteri-1920x900px

Koulutus-
kalenteri

Tutustu tuleviin koulutuksiimme

Erityisen tuen järjestäminen ja koordinointi, 2 op

5.9. - 8.10.2018 Helsinki

Erityisen tuen ja erityisoppilaitosten johdon parhaat asiantuntijat selvittävät, mitä ammatillisen koulutuksen uudistukset vaativat koulutuksen järjestäjiltä.  Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus saada tukea ja valmiuksia erityisen tuen suunnittelemiseen ja järjestämiseen omassa oppilaitoksessasi ja osallistu webinaareihin! 

Lue lisää täältä.
Live Palvelut_erityisen tuen järjestäminen ja koordinointi

Hakeutuminen, henkilökohtaista­minen ja erityinen tuki, 2 op

6.11. - 28.11.2018

Tässä koulutusosiossa perehdytään jatkuvan haun toimintamalleihin ja onnistuneen ohjauksen elementteihin. Saat työhösi uusia näkökulmia ja käytännön työkaluja esimerkiksi toimintakykyajattelun soveltamisesta. Lue lisää koulutuksesta Hakeutuminen, henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki.

Live Palvelut_Hakeutuminen, henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki

Maahanmuutta­jien oppimiseen ja opiskeluun vaikuttavat tekijät, 2 op

25.10. - 29.11.2018, Helsinki

Oppimisvaikeuksia, kielitaidon puutetta vai taitojen harjaantumattomuutta? Miten voimme tunnistaa oppimisen haasteita?

Koulutus antaa valmiuksia tunnistaa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden oppimisvaikeuksia ja oppimista vaikeuttavia tekijöitä ja kohdentaa ennakoidusti tukitoimia sekä erityistä tukea niitä tarvitseville oppijoille.
Lue lisää täältä.

Live Palvelut_maahanmuuttajien oppimisen haasteiden kartoitukset

Työhönvalmen­nuksen verkostopäivä

22.11.2018, Järvenpää

Verkostopäivä nivelvaiheesta työelämään, työllistämisestä, työllistämisen tuista, yrittämisestä ja ohjauksesta. Maksuton tilaisuus on tarkoitettu työllistämisen ammattilaisille, opettajille, ohjaajille, työhallinnon asiantuntijoille, ohjaamoille, ja kaikille asiasta kiinnostuneille. Tule ja päivitä tietosi ja verkostosi! Lue lisää Työhönvalmennuksen verkostopäivästä.

 

koulutuskalenteri 8-922767-edited-947735-edited

Menetelmiä ja lähestymis-tapoja maahanmuuttajien ohjaukseen, 3 op

22.1. - 7.3.2019, Järvenpää

Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat voivat tarvita tukea opintoihinsa mm. oppimisvaikeuksien, kielitaidon puutteen, koulutustaustan tai trauma- ja kriisikokemuksen vuoksi.  Tule oppimaan uutta, jakamaan kokemuksia sekä kokeilemaan erilaisia maahanmuuttajien oppimista tukevia menetelmiä omassa ohjauksessasi. Lue lisää koulutuksesta Menetelmiä ja lähestymistapoja maahanmuuttajien ohjaukseen.

Stocksy_txpf2d46088Y20200_OriginalDelivery_1917970-891331-edited

Osaavaa arviointia, 2 op

24.1. - 7.2.2019, Helsinki 

Tässä koulutuksessa perehdytään osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytänteisiin, näyttöjen järjestämiseen ja osaamisen arviointiin sekä mukauttamisen ja poikkeamisen kysymyksiin. Lue lisää koulutuksesta Osaavaa arviointia.

Etusivu ylabanneri

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaus työpaikoilla 2 op

14.3. - 11.4.2019, Helsinki 

Koulutusosion webinaareissa ja workshopeissa perehdytään työpaikalla järjestettävän koulutuksen toteutus- ja toimintatapoihin, eritystä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaamiseen työpaikoilla sekä onnistuneen työelämäyhteistyön käytänteisiin. Lue lisää koulutuksesta Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaus työpaikoilla.

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukeminen, 2 op

11.4. ja 13.5.2019, Helsinki 

Miten tukea maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvaa oppimista?  Mitä on tärkeää huomioida yhteistyössä työpaikan kanssa? Miten voin hyödyntää digitaalisia apuvälineitä työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa?
Opetus- ja ohjaushenkilöstön työ tapahtuu yhä enemmän yhteistyössä työpaikkojen kanssa. Yhteistyön merkitys korostuu, kun opiskelijoilla on tuen tarpeita. Tule mukaan koulutukseen, jossa saat välineitä tukea tarvitsevien maahanmuuttajaopiskelijoiden työpaikalla tapahtuvaan  oppimisen ohjaukseen! Lue lisää koulutuksesta Työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukeminen.

 

koulutuskalenteri 5

Hygieniaosaamis­testi, erityistilannetesti, ryhmämuotoinen

Kevät 2019, Helsinki

Hygieniaosaamistesti on suomenkielinen ryhmätesti, jossa kysymykset luetaan ääneen. Testiaikaa ei ole rajoitettu. Lue lisää täältä.

Live Palvelut_hygieniapassi

IMBA-arviointimenetel­mäkoulutus

Kevät 2019, Helsinki

IMBA -menetelmän avulla arvioidaan työn edellyttämiä fyysisiä vaativuustekijöitä, ympäristön olosuhteita ja työturvallisuustekijöitä sekä tarkastellaan työn fyysisiä vaativuustekijöitä. Se soveltuu esimerkiksi silloin, kun pyritään sijoittamaan työhön fyysisesti suoritusrajoitteisia ihmisiä ja on huomioitava ympäristötekijät, työolosuhteet sekä työturvallisuuskysymykset. 

Lue lisää täältä.

Live Palvelut-taydennyskoulutus-imba-500x300

Melba-arviointimenetel­mäkoulutus, 5 op

Kevät 2019, Helsinki

Melba – työkyvyn arviointimenetelmän avulla voidaan tarkastella työn psykososiaalisia vaativuustekijöitä ja suhteuttaa ne henkilön taitoihin. Koulutus perehdyttää Melba -arviointimenetelmään ja koulutuksen käytyäsi saat lisenssin menetelmän käyttöön.

Lue lisää täältä.

Live Palvelut-taydennyskoulutus-imba-500x300

Erityisen hyvä opettajuus, 3 op

syksy 2019, Helsinki 

Koulutusosion webinaareissa ja workshopeissa perehdytään erityisen tuen näkökulmasta uudistuvan opettajuuden tematiikkaan, vahvistetaan asiakaslähtöisyyttä ja osaamisperusteisuutta tukevaa pedagogiikkaa, oppilaitoksen sisäistä ja verkostoissa tapahtuvaa yhteistyötä sekä syvennytään erilaisiin näkökulmiin oman opettajuuden kehittymisen tueksi (esim. positiivinen pedagogiikka ammatillisessa erityisopetuksessa). Lue lisää koulutuksesta Erityisen hyvä opettajuus.

Live-Palvelut-taydennyskoulutus-neuropsykiatrisen-asiakasryhman-ohjaaminen-ja-kohtaaminen-550x300