Livepalvelut-tyoelamalle-koulutuskalenteri-1920x900px

Koulutus-
kalenteri

Tutustu tuleviin koulutuksiimme

Menetelmiä ja lähestymis-tapoja maahanmuuttajien ohjaukseen, 3 op

22.1. - 7.3.2019, Järvenpää

Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat voivat tarvita tukea opintoihinsa mm. oppimisvaikeuksien, kielitaidon puutteen, koulutustaustan tai trauma- ja kriisikokemuksen vuoksi.  Tule oppimaan uutta, jakamaan kokemuksia sekä kokeilemaan erilaisia maahanmuuttajien oppimista tukevia menetelmiä omassa ohjauksessasi. Lue lisää koulutuksesta Menetelmiä ja lähestymistapoja maahanmuuttajien ohjaukseen.

Stocksy_txpf2d46088Y20200_OriginalDelivery_1917970-891331-edited

Osaavaa arviointia, 2 op

24.1. - 7.2.2019, Helsinki 

Tässä koulutuksessa perehdytään osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytänteisiin, näyttöjen järjestämiseen ja osaamisen arviointiin sekä mukauttamisen ja poikkeamisen kysymyksiin. Lue lisää koulutuksesta Osaavaa arviointia.

Etusivu ylabanneri

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaus työpaikoilla 2 op

14.3. - 11.4.2019, Helsinki 

Koulutusosion webinaareissa ja workshopeissa perehdytään työpaikalla järjestettävän koulutuksen toteutus- ja toimintatapoihin, eritystä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaamiseen työpaikoilla sekä onnistuneen työelämäyhteistyön käytänteisiin. Lue lisää koulutuksesta Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaus työpaikoilla.

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukeminen, 2 op

11.4. ja 13.5.2019, Helsinki 

Miten tukea maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvaa oppimista?  Mitä on tärkeää huomioida yhteistyössä työpaikan kanssa? Miten voin hyödyntää digitaalisia apuvälineitä työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa?
Opetus- ja ohjaushenkilöstön työ tapahtuu yhä enemmän yhteistyössä työpaikkojen kanssa. Yhteistyön merkitys korostuu, kun opiskelijoilla on tuen tarpeita. Tule mukaan koulutukseen, jossa saat välineitä tukea tarvitsevien maahanmuuttajaopiskelijoiden työpaikalla tapahtuvaan  oppimisen ohjaukseen! Lue lisää koulutuksesta Työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukeminen.

 

koulutuskalenteri 5

Hygieniaosaamis­testi, erityistilannetesti, ryhmämuotoinen

Kevät 2019, Helsinki

Hygieniaosaamistesti on suomenkielinen ryhmätesti, jossa kysymykset luetaan ääneen. Testiaikaa ei ole rajoitettu. Lue lisää täältä.

Live Palvelut_hygieniapassi

IMBA-arviointimenetel­mäkoulutus

Kevät 2019, Helsinki

IMBA -menetelmän avulla arvioidaan työn edellyttämiä fyysisiä vaativuustekijöitä, ympäristön olosuhteita ja työturvallisuustekijöitä sekä tarkastellaan työn fyysisiä vaativuustekijöitä. Se soveltuu esimerkiksi silloin, kun pyritään sijoittamaan työhön fyysisesti suoritusrajoitteisia ihmisiä ja on huomioitava ympäristötekijät, työolosuhteet sekä työturvallisuuskysymykset. 

Lue lisää täältä.

Live Palvelut-taydennyskoulutus-imba-500x300

Melba-arviointimenetel­mäkoulutus, 5 op

Kevät 2019, Helsinki

Melba – työkyvyn arviointimenetelmän avulla voidaan tarkastella työn psykososiaalisia vaativuustekijöitä ja suhteuttaa ne henkilön taitoihin. Koulutus perehdyttää Melba -arviointimenetelmään ja koulutuksen käytyäsi saat lisenssin menetelmän käyttöön.

Lue lisää täältä.

Live Palvelut-taydennyskoulutus-imba-500x300

Erityisen hyvä opettajuus, 3 op

syksy 2019, Helsinki 

Koulutusosion webinaareissa ja workshopeissa perehdytään erityisen tuen näkökulmasta uudistuvan opettajuuden tematiikkaan, vahvistetaan asiakaslähtöisyyttä ja osaamisperusteisuutta tukevaa pedagogiikkaa, oppilaitoksen sisäistä ja verkostoissa tapahtuvaa yhteistyötä sekä syvennytään erilaisiin näkökulmiin oman opettajuuden kehittymisen tueksi (esim. positiivinen pedagogiikka ammatillisessa erityisopetuksessa). Lue lisää koulutuksesta Erityisen hyvä opettajuus.

Live-Palvelut-taydennyskoulutus-neuropsykiatrisen-asiakasryhman-ohjaaminen-ja-kohtaaminen-550x300