Täydennyskoulutus

Kuvituskuva

Neuropsykiatrisesti oireilevan aikuisen opintojen ja työllistymisen tukeminen

  • Yli 18-v. aikuisen neuropsykiatrisesta oireilusta (aikuisen ADHD ja lievä autismin kirjo)
  • Oireiden vaikutuksesta elämänhallintaan, opintojen etenemiseen ja työllistymiseen
  • Keinoja asiakkaan toiminnan ohjauksen tukemiseen ja ohjaustilanteiden jäsentämiseen

Tietoja koulutuksesta:

Aikataulu: 16.9.2021 klo 12.00-16.00

Sisältö:

  • Yli 18-v. aikuisen neuropsykiatrisesta oireilusta (aikuisen ADHD ja lievä autismin kirjo)
  • Oireiden vaikutuksesta elämänhallintaan, opintojen etenemiseen ja työllistymiseen
  • Keinoja asiakkaan toiminnan ohjauksen tukemiseen ja ohjaustilanteiden jäsentämiseen

Toteutustapa: Teams

Kohderyhmä: Koulutuksesta hyötyvät erityisesti toisen asteen oppilaitosten opiskeluhuollossa ja työllisyyspalveluissa työskentelevät työntekijät, jotka kohtaavat työssään neuropsykiatrisesti oireilevia aikuisia.

Kouluttajat: Neuropsykiatriset valmentajat Anna Alavesa ja Katja Uotila.

Annan erityisosaamista on neuropsykiatrisesti oireilevan aikuisen asiakkaan ohjaaminen. Koulutan mielelläni nuorten aikuisten kanssa toimivaa henkilöstöä tunnistamaan neuropsykiatrisia piirteitä ja rakentamaan ohjaustilanteita siten, että neuropsykiatrisesti oireilevan asiakkaan on helpompi toimia ohjaustilanteissa. Koulutuksissani saat tiiviisti perustiedot neuropsykiatrisista diagnooseista (ADHD, lievä autismin kirjo, Tourette), oireiden vaikutuksesta elämänhallintaan ja opiskeluun/työllistymiseen sekä keinoista, joita voit hyödyntää asiakaskohtaamisten onnistumisessa. Olen toiminut koko työurani erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kanssa erityiskouluissa, erityisammattioppilaitoksessa ja Ohjaamossa. Viime vuosina olen valmentanut etenkin työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria aikuisia sekä yksilöllisesti että ryhmämuotoisesti ja kouluttanut ympäri Suomea työllisyyden hoidon parissa toimivaa henkilöstöä neuropsykiatrisen nuoren aikuisen kohtaamisesta ja ohjaamisesta.

Hinta: 100€ + alv 24% / Osallistuja

Lisätiedot:

Koulutussuunnittelija
Jasmin Al kurdi
jasmin.alkurdi@inlive.fi 

Osallistuminen: https://link.webropol.com/s/nepsy2

Viimeinen osallistumispäivämäärä: 2.9.2021

 

Koulutus järjestetään, jos osallistujia ilmoittautuu vähintään 7 henkilöä. Jos koulutus joudutaan perumaan niin siitä ilmoitetaan kuukautta ennen koulutuksen aloituspäivämäärää. Lasku lähetetään osallistujan tai maksavan organisaation laskutustietojen mukaisesti, kun koulutuksen järjestäminen on varmistunut. Muutokset mahdollisia.