Täydennyskoulutus

Kuvituskuva

Musiikin hyödyntäminen opetuksessa

 • Opit miten musiikkia ja rytmiä voi hyödyntää opetuksessa
 • Opit musiikin fysiologisista hyödyistä ja opit käyttämään sitä konkreettisesti
 • Saat käyttöösi menetelmän, jolla voit musiikillista oppimateriaalia
 • Sinulta löytyy oppimateriaalina musiikkikappale

Tietoja koulutuksesta:

Aikataulu: 1., 15., 29.11.2021 kaikki koulutus kerrat toteutetaan
klo 13.00-15.00

Toteutustapa: Teams

Sisältö: 

 • Musiikki ja aivot. Sisäänrakennettu äänten aistiminen, vastaanottaminen ja tulkitseminen. Rytmin hyödyntäminen opetuksessa, vieraisiin sanoihin tutustumisessa sekä muistin tukena. Opetusrapin/-lorun teko. 2(h)
 • Musiikin universaalit tunnevaikutukset ja itsesäätely - musiikilla rauhoittaminen tai aktivointi. Musiikin vuorovaikutteisuus ja yhteenkuuluvuuden kokemukset. Taustan luominen edellisen workshopin aikana luodulle sanastorapille yksinkertaisesti ja helposti. (2h)
 • Tuotosten jakaminen ja kuuntelu (1h)

 

Tavoite:

 • Opit lisää musiikin fysiologisista vaikutuksista
 • Opit miten musiikkia voi hyödyntää eri tavoin opetustyössä
 • Saat käyttöösi menetelmän, jolla voit musiikillistaa oppimateriaalia
 • Kurssin lopussa sinulta löytyy oppimateriaalina musiikkikappale

Kohderyhmä:

Opetus- ja ohjaushenkilöstö ja etenkin kielellisten haasteiden parissa työskentelevät.

Kouluttaja: Susanna Silvenius

Ammatillinen opettaja, tradenomi (kaupallinen informaatioteknologia), muusikko (pop & jazz), koulutettu hieroja.

Viisi vahvuuttani: teknologinen osaaminen, luovuus, ihmislähtöisyys, innokkuus ja sinnikkyys. Voisin yhdistää myös kaikki nämä yhdellä sanalla: ongelmanratkaisu. Monialaosaamiseni on antanut minulle paitsi erilaisia näkökulmia, myös monenlaisia työkaluja.

Hinta: 125€ + alv24%

Lisätiedot:

Koulutussuunnittelija
Jasmin Al kurdi
jasmin.alkurdi@inlive.fi

Osallistuminen: https://link.webropol.com/s/musiikinhyodyntaminen

Viimeinen osallistumispäivämäärä: 1.10.2021

 

Koulutus järjestetään, jos osallistujia ilmoittautuu vähintään 7 henkilöä. Jos koulutus joudutaan perumaan niin siitä ilmoitetaan kuukautta ennen koulutuksen aloituspäivämäärää. Lasku lähetetään osallistujan tai maksavan organisaation laskutustietojen mukaisesti, kun koulutuksen järjestäminen on varmistunut. Muutokset mahdollisia.