Täydennyskoulutus

Live-Palvelut-taydennyskoulutus-maahanmuuttajien-erityinen-tuki-ja-ohjaus.jpg

Maahanmuuttajien erityinen tuki ja ohjaus

Koulutuksen tavoitteena on lisätä maahanmuuttajien parissa ohjaustyötä tekevien osaamista erityistä tukea tarvitsevien maahanmuuttajien ohjaamisessa ja kohtaamisessa. Tarkoituksena on lisätä tietoa erityisen tuen tarpeista, niiden tunnistamisesta ja tukemisesta sekä antaa konkreettisia työkaluja maahanmuuttajien kohtaamisiin ja ohjaukseen. Koulutus suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä tilaajan kanssa tilaajan toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Tietoja koulutuksesta:

Kenelle koulutus on suunnattu?

Opettajille, ohjaajille ja muille maahanmuuttajien parissa työskenteleville henkilöille.

Kuinka hakeutua koulutuksen pariin?

Ota yhteyttä Liven koulutussuunnittelijaan.

Kesto:

Koulutuksen pituus suunnitellaan tilaajan toiveiden mukaan, mutta se  voi olla esimerkiksi muutamasta tunnista pariin koulutuspäivään. 

Ota yhteyttä:

Koulutussuunnittelija Miia Metsänen
etunimi.sukunimi@inlive.fi
p. 040 542 1415  

Sisältö:

Koulutuksen aiheet ja tarkemmat sisällöt suunnitellaan yhdessä tilaajan kanssa vastaamaan yksilöllisiä tarpeita. Koulutus voi sisältää alustuksia, workshop-työskentelyä ja itsenäisiä tehtäviä. Myös koulutuksen verkkototeutus on mahdollinen. 
Aiheita voivat olla esimerkiksi:

  • Kulttuuri-identiteetti
  • Kulttuurien väliset haasteet ja mahdollisuudet
  • Apuvälineitä kohtaamisiin
  • Kotoutumisprosessi
  • Kielitaidon kehitys, oman äidinkielen ja kaksi- ja puolikielisyyden merkitys
  • Kielitietoinen työote, selkokieli, kielivalmennus 
  • Oppimisen haasteet ja oppimisvaikeudet
  • Tukitoimet, työkalut ja menetelmät oppimisen tukemiseen
  • Monikulttuurinen uraohjaus 
  • Ohjaajan rooli ja oma jaksaminen