Palvelujen toteutus etänä jatkuu Livessä 13.5. saakka. (päivitetty 1.4.2020 klo. 10.49). Lue lisää

Täydennyskoulutus

Live-Palvelut-taydennyskoulutus-erityista-tukea-tarvitsevan-opiskelijan-ohjaus-vankilassa.jpg

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaus vankilassa

Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on lisätä vankien parissa ohjaus- ja opetustyötä tekevien valmiuksia ja osaamista ohjaustyöhön. Koulutus tarjoaa ajantasaista tietoa vankilasta toiminta- ja oppimisympäristönä, vankilaopetuksesta ja -ohjauksesta, erilaisista opiskelijoiden tuen tarpeista ja niissä tukemisesta. Koulutus tarjoaa myös välineitä oman työn tueksi erilaisiin ohjaustilanteisiin.

Tietoja koulutuksesta:

Kenelle koulutus on suunnattu?

Vankilaopetuksessa toimiville opettajille ja ohjaajille.

Kuinka hakeutua koulutuksen pariin?

Ota yhteyttä Liven koulutussuunnittelijaan.

Toteutus: 

Koulutuksen pituus suunnitellaan tilaajan tarpeiden mukaan, se voi olla esimerkiksi kahden päivän mittainen. Koulutus voidaan toteuttaa osittain myös verkkototeutuksena. Koulutus sisältää myös teemoihin liittyviä itsenäisiä tehtäviä. Tarkemmista sisällöistä, ajankohdasta ja toteutustavasta sovitaan yhdessä tilaajan kanssa. 

Ota yhteyttä:

Liisa Metsola
etunimi.sukunimi@inlive.fi
p. 050 517 3563

Koulutuksen sisältö:

Koulutuksen sisällöt muokataan tilaajan toiveiden mukaan, mutta sisältöjä voivat olla esimerkiksi:

Ryhmän ohjaamisen ja oppimisympäristön erityispiirteet 
• vankila oppimisympäristönä
• vanki oppijana/opiskelijana
• ryhmädynamiikka

Oppimisen ohjaaminen ja menetelmät 
• yksilölliset polut
• oppimisen vaikeudet
• pedagogiset ratkaisut

Tarkkaavaisuuden ja keskittymisen haasteet, päihde- ja mielenterveyskuntoutujat vankilassa 
• mm. ADHD ja autismin kirjo
• päihteiden vaikutus mielenterveyteen

Kulttuuriset erityispiirteet vankilassa
• mm. romani- ja maahanmuuttajataustaiset opiskelijat