Täydennyskoulutus

Duunivalmennuksen ABC

Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on vahvistaa ammatillisia valmiuksia työelämälähtöiseen ohjaamiseen. Koulutus koostuu kolmesta osasta ja siinä käsitellään esimerkiksi, kuinka ohjata ja valmentaa asiakasta omatoimiseksi ja aktiiviseksi työntekijäksi sekä kuinka rikastaa yhteistä ymmärrystä erilaisiin työelämän tukikäytäntöihin ja niiden monipuolisiin sovelluksiin.

Tietoja koulutuksesta:

Kenelle koulutus on suunnattu?

Opettajille, ohjaajille ja muille opiskelijoita ohjaaville henkilöille. Koulutus sopii myös työpajojen ja kuntouttavan työtoiminnan ohjaavalle henkilöstölle sekä muille aiheesta kiinnostuneille.

Kuinka hakeutua koulutuksen pariin?

Ota yhteyttä Liven koulutussuunnittelijaan.

Ota yhteyttä:

Jasmin Al Kurdi
0401989292
jasmin.alkurdi@inlive.fi

Sisältö:

Koulutus koostuu kolmesta teemasta:

     1. Koutsaan duuniin 

  • Millä keinoilla avaan työpaikan ovet yhteistyötä varten? 
  • Miten koutsaan opiskelijan osaksi työyhteisöä?

     2.   Opitaan duunissa 

  • Millaisia ohjauksen työkaluja kokoan valmennuksen salkkuuni?
  • Miten arvioin yhdessä ja yhteisellä kielellä?
    3.   Mennään duuniin 
  • Millä tavoilla vahvistan asiakkaan itseohjautuvuutta ja ammatillisuutta?
  • Miten ohjaan ja varmistan polutuksen kohti työllistymistä? 

Koulutus koostuu ennakkotehtävästä, kolmesta lähipäivästä (jotka voidaan toteuttaa osittain myös verkon kautta) ja teemoihin liittyvistä itsenäisistä tehtävistä. Tarkemmista sisällöistä, ajankohdasta ja toteutustavasta sovitaan yhdessä kouluttajien ja tilaajan kanssa.