Live Palvelut varautuu koronaviruksen leviämisen toiseen aaltoon (päivitetty 11.8.2020 klo 17.15). Lue lisää

Täydennyskoulutus

Kuvituskuva. Lähikuvassa kädet, jotka kirjoittavat kannettavalla tietokoneella.

Avekki 8h, 12h ja 24h -koulutukset

Avekki-toimintatapamalli antaa työntekijälle ja työyhteisölle valmiuksia ennakoida ja hallita uhka- ja väkivaltatilanteita. Koulutuksessa aihetta tarkastellaan asiakkaan, työntekijän, työyhteisön ja organisaation näkökulmasta. Koulutuksen aikana pohditaan, mistä muodostuu turvallinen työympäristö ja perehdytään Avekki -toimintatapamallin soveltamiseen omassa työyhteisössä.

Tietoa koulutuksesta:

Kenelle koulutus on suunnattu?

Oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstölle sekä vammaispalveluiden, sosiaalipalveluiden ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä kaikille muille ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään uhkaavia tilanteita tai väkivaltaista käyttäytymistä.

Kuinka hakeutua koulutuksen pariin?

Ota yhteyttä Liven koulutussuunnittelijaan.

Hinta:

Hintaan vaikuttaa koulutuksen pituus ja osallistujamäärä. Toteutamme AVEKKI-koulutukset toivomanne laajuisina (myös muut kestot kuin 8h, 12h ja 24h) ja aina tarpeisiinne räätälöitynä.

Toimipaikka:

Koulutus järjestetään yleensä asiakkaan omissa tiloissa, mutta voidaan tarvittaessa järjestää myös Liven tiloissa.

Lisätiedot:

Jasmin Al Kurdi
p. 0401989292
jasmin.alkurdi@inlive.fi

Koulutuksen sisältö:

Koulutus koostuu seuraavista osa-alueista: 

• Avekki -toimintatapamallin perusteet
• Ammatilliset valmiudet ja vireystila
• Viestintä ja ennakointi
• Aggressiivisuus, stressireaktiot ja provosoituminen
• Työyhteisö ja yhteisöllisyys
• Riskien arviointi, turvallinen hallinta, fyysinen hallinta ja riskit, itsesuojelu ja hätävarjelutilanteet
• Jälkiselvittely ja oppiminen

Koulutus sisältää alustuksia ja luentoja, keskustelua ja ryhmätyöskentelyä sekä ohjattua harjoittelua uhkaavassa tilanteessa toimimisesta (vuorovaikutus ja rauhoittaminen, itsesuojelutaidot, fyysinen hallinta).

Koulutukset sisältävät myös viestintään ja välimatkaan sekä itsesuojeluun ja fyysiseen hallintaan liittyviä harjoituksia. Koulutukset muokataan yksilöllisesti eli niissä harjoitellaan asioita, joita osallistujat saattavat tarvita omassa työssään.

Harjoituksiin käytetään noin puolet koulutuksen pituudesta. Pidemmässä koulutuksessa on mahdollisuus paneutua teoriaan ja harjoituksiin syvällisemmin ja laajemmin.