Live Palvelut varautuu koronaviruksen leviämisen toiseen aaltoon (päivitetty 11.8.2020 klo 17.15). Lue lisää

Monimuotoinen työyhteisö

kuvituskuva. Neljä hymyilevää ihmistä.

Miten työpaikalla huomioidaan kielellisiltä taidoiltaan erilaiset työntekijät ja asiakkaat?

Ymmärtävätkö kaikki työpaikalla toisiaan, vaikka puhuvatkin samaa kieltä? Entä silloin, kun suomen kielen taitokin on vasta kehittymässä? Koulutuksessa tarkastellaan työyhteisöä, fyysistä työympäristöä, työtehtäviä ja töiden organisoimista kielenkäytön ja kommunikaation näkökulmasta. Haemme yhdessä vastauksia siihen, miten ilmapiiriä ja tiimityöskentelyä voisi vahvistaa.

Tietoa koulutuksesta:

Koulutuksen teemat
• Kommunikaation parantaminen työpaikalla
• Selkeän kielen ja viestinnän periaatteita
• Ratkaisuja perehdytykseen
• Asiakaspalvelutilanteet


Kaikissa koulutuksissa toistuvia teemoja:
• sensitiivisyys vuorovaikutustilanteissa, rakentava vuorovaikutus
• työntekijän kehittyvän kielitaidon tukeminen työpaikalla, kielitietoinen työote
• etsitään ruohonjuuritason ratkaisuja, joita on helppo ottaa käyttöön


Kysy lisää ja suunnitellaan teille sopiva koulutus:

Jasmin Al Kurdi
Koulutussuunnittelija
puh. 040 198 9292
jasmin.alkurdi@inlive.fi


Hyvä tietää
• Koulutukset on suunnattu lähiesimiehille ja esimiehille, jotka toimivat henkilöstön kanssa, ja jotka tarvitsevat lisäkoulutusta kielellisen monimuotoisuuden kanssa toimimiseen
• Koulutukset toimivat hyvin sellaiselle työtiimille, joka tekee paljon työtä yhdessä. Mahdollisimman konkreettisiin ja hyviin tuloksiin päästäksenne koulutuksen osallistujissa olisi hyvä olla mukana sekä esimiehiä että työntekijöitä
• Koulutus voidaan toteuttaa myös muulle henkilöstöryhmälle räätälöidysti, mutta kyse ei ole kielen opettamisesta vaan siitä, miten työyhteisöä kehitetään kielenkäytön ja kommunikaation näkökulmasta
• Voit valita koulutuskokonaisuudesta yhden koulutuksen tai useamman
• Koulutukset ovat 4 tunnin pituisia
• Koulutus perustuu dialogiin, ja siitä saa parhaan annin lähityöskentelyssä. Myös etätoteutusmahdollisuus!
• Kouluttajat ovat: erityisopettaja Marsa Perttula ja erityisopettaja, suomen kielen opettaja Maria Förbom
• Koulutussuunnittelija laatii tarjouksen