Korttikoulutukset

Työturvallisuuskortti

Työturvallisuuskortti

Työturvallisuuskorttikoulutus antaa perustiedot työympäristön vaaroista ja työsuojelusta yhteisellä työpaikalla. Työturvallisuuskortin suorittaminen ja käyttöönotto on vapaaehtoista, mutta useat tilaajayritykset edellyttävät alihankkijoidensa työntekijöiltä työturvallisuuskortin suorittamista. Korttikoulutuksen lopuksi suoritetaan tentti, jonka hyväksytystä suorituksesta myönnetään työturvallisuuskortti. Toteutamme koulutuksen ja testitilanteen tilaajan tarpeiden mukaan huomioiden erityisen tuen tarpeet.

Tietoa koulutuksesta:

Kenelle koulutus on suunnattu?

Työssään työturvallisuuskorttia tarvitseville.

Kuinka hakeutua koulutuksen pariin?

Ota yhteyttä Liven koulutussuunnittelijaan.

Koulutuksen kesto:

Työturvallisuuskorttikoulutuksen kesto on kahdeksan tuntia. Koulutus voidaan toteuttaa yhdessä osassa tai jakaa kurssi sopiviksi kokonaisuuksiksi. Koulutus voi olla myös pidempi ja koulutuspäivään voidaan liittää toiminnallisia harjoituksia ja tehtäviä sekä hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä, kuten turvapuistoja. 

Ota yhteyttä:

Koulutussuunnittelija Henna Gustafsson
p. 040 542 1415

Koulutuksen sisältö:

Työturvallisuuskorttikoulutuksessa: 

  • annetaan tietoa yhteisten työpaikkojen yleisistä pelisäännöistä ja menettelytavoista
  • parannetaan työntekijän valmiuksia mahdollisten vaaratilanteiden tunnistamiseen ja turvallisuutta edistävään toimintaan, tapaturmien, ammattitautien ja vahinkojen torjumiseen sekä ennalta ehkäisyyn

Koulutukseen kuuluu kirjallinen tentti, joka voidaan suorittaa yhdessä tai kahdessa osassa. Jos kurssilaisella on lukemiseen tai oppimiseen liittyviä vaikeuksia, tentti on mahdollista toteuttaa suullisesti.

Kortti on voimassa viisi vuotta.