Kartoitukset ja valmennukset

Maahanmuuttajien oppimisen haasteiden kartoitus

Maahanmuuttajien oppimisen haasteiden kartoitus

Jos maahanmuuttajalla on ollut haasteita suomen kielen opiskelussa tai työelämään pääsemisessä, hänelle voidaan toteuttaa oppimisen haasteiden kartoitus. Sen tavoitteena on suunnitella tukitoimia, joiden avulla opiskelija voi kehittää suomen kielen taitoaan, käydä läpi opiskelutekniikkaa ja opiskelijalle sopivia menetelmiä sekä miettiä yhdessä jatkosuunnitelmaa. Kartoituksessa selvitetään myös maahanmuuttajan koulunkäyntihistoriaa ja oppimisessa ilmenevää hankaluutta.

Tietoa palvelusta:

Kenelle palvelu on suunnattu?

Kartoitus on tarkoitettu maahanmuuttajille, jotka ovat opiskelleet suomen kieltä, mutta joille oppiminen on ollut haastavaa. Kartoitus soveltuu erityisen hyvin niille maahanmuuttajataustaisille nuorille ja aikuisille, jotka haluavat, että heidän oppimisen haasteitaan kartoitetaan tarkemmin ja jotka tarvitsevat apua ja ohjausta, koska eivät ole vielä päässeet ammattiopintoihin tai työelämään. 

Kuinka hakeutua palvelun pariin?

Ota yhteyttä Liven koulutussuunnittelijaan.

Lisätiedot:

Koulutussuunnittelija Miia Metsänen
etunimi.sukunimi@inlive.fi
p. 040 542 1415  

Toteutus:

Kartoitus sisältää oppimista, havainnointia, muistia, matemaattista ajattelua ja suomen kielen taitoa kartoittavia tehtäviä. Tehtävien määrä ja sisältö vaihtelevat asiakkaan yksilöllisen tilanteen mukaan.

Kartoituksen alussa toteutetaan laaja alkuhaastattelu, jolla kerätään tietoa esimerkiksi kartoitettavan elämänhistoriasta, koulutuksesta ja terveydentilasta.

Kartoitus kestää n. 1,5 tuntia. Kartoitus voidaan toteuttaa tarvittaessa tulkin avulla.

Kartoituksesta laaditaan kirjallinen lausunto sekä ehdotus jatkotoimenpiteistä ja tarvittavasta tuesta. Pedagoginen lausunto perustuu kahden maahanmuuttajia paljon opettaneen erityisopettajan havaintoihin ja analyysiin.