Kartoitukset ja valmennukset

Kuvituskuva.

Oppimisen vaikeuksien pedagoginen kartoitus maahan muuttaneille

Kartoitus on tarkoitettu maahan muuttaneille, jotka ovat opiskelleet suomen kieltä mutta joiden oppiminen ei ole edennyt odotetusti. Kartoituksen avulla pyritään selvittämään, mistä oppimisen vaikeudessa on kysymys ja minkälaisesta tuesta kartoitettava hyötyisi. Kartoitus toteutetaan yhdellä käyntikerralla.

Tietoa palvelusta:

Kenelle palvelu on suunnattu?

Kartoitus on tarkoitettu maahan muuttaneille, jotka ovat opiskelleet suomen kieltä mutta joiden oppiminen ei ole edennyt odotetusti. Kartoituksen avulla pyritään selvittämään, mistä oppimisen vaikeudessa on kysymys ja minkälaisesta tuesta kartoitettava hyötyisi. Kartoitus toteutetaan yhdellä käyntikerralla.

Kuinka hakeutua palvelun pariin?

Ota yhteyttä Liven koulutussuunnittelijaan.

Lisätiedot:

Jasmin Al Kurdi
etunimi.sukunimi@inlive.fi
p. 040 198 9292

Toteutus:

Keskeisenä elementtinä kartoituksessa on perusteellinen alkuhaastattelu, jossa kysytään tietoja asiakkaan koulutus- ja elämänhistoriasta sekä hänen omia näkemyksiään haasteidensa syistä. Nuorien ja nuorehkojen henkilöiden kohdalla haastatellaan tilaisuuden tullen myös äitiä tai muuta perheenjäsentä, joka pystyisi antamaan tietoja kartoitettavan varhaisvaiheista. Haastatteluosuudessa käytetään useimmiten tulkkia.


Kartoitustehtävät räätälöidään aina kartoitettavan lähtökohdista käsin (esim. onko luku- ja kirjoitustaitoa). Tehtäväkokonaisuutta muokataan myös itse kartoituksen aikana, jos esimerkiksi huomataan, että valitut tehtävät ovat asiakkaalle liian helppoja tai vaikeita eivätkä siksi tuota tarvittavaa informaatiota. Tyypillisesti arvioidaan esimerkiksi lyhyt-kestoista muistia, tekstin ymmärtämistä, loogista päättelykykyä, matemaattisia taitoja jne. Kartoitus sovitetaan kuitenkin aina kullekin henkilökohtaisesti soveltuvaksi.


Kartoitukset toteuttaa kaksi laaja-alaista erityisopettajaa, joilla on pitkä kokemus erityistä tukea tarvitsevien maahan muuttaneiden asiakkaiden kanssa työskentelystä. Pedagoginen kartoitus on vuosien kehittelytyön tulos. Kartoituksesta laaditaan perusteellinen lausunto, joka sisältää ehdotuksen suositeltavista tukitoimista. Tarvittaessa suositellaan asiakkaan pääsyä lääketieteellisiin jatkotutkimuksiin. Asiakkaalle annetaan henkilökohtainen palaute lausunnon sisällöstä.


Kartoituksen hinta on 820 €. Hintaan lisätään alv. sekä mahdolliset tulkkikustannukset.