Kaikki Liven tuottamat ELY-keskuksen tilaamat palvelut toimivat toistaiseksi etänä. (päivitetty 4.2.2021 klo 13.57). Lue lisää

Kartoitukset ja valmennukset

Kuvituskuva.

Arvioinnit ja konsultaatiot

Toteutamme laaja-alaisen erityisopettajan sekä psykologin konsultaatioita, suppeita ja laajoja arvointeja sekä yhteistoiminnallisesti toteutettuja monialaisia kartoituskokonaisuuksia. Arviot ja konsultaatiot voivat sisältää asiakkaan toimintakyvyn ja oppimisen valmiuksien, opiskelun ja työllistymisen esteiden sekä kognitiivisen ja psyykkisen toimintakyvyn kartoitusta ja arviointia, sekä tarvittaessa palveluohjausta.

Tarjoamamme palvelut:

Laaja-alaisen erityisopettajan konsultaatio
Alustavaan arvioon kuuluu 1 tapaamiskerta + ohjauskeskustelu. Suppean kartoituksen aikana arvioidaan asiakkaan toimintakykyä ja oppimisen valmiuksia haastatellen ja arviointimenetelmin.

Laaja-alaisten erityisopettajien (2) kartoitus ja arviointi –laaja
Sisältää kaksi tapaamiskertaa, arvioinnin yhteenvedon kirjallisena sekä ohjauskeskustelun asiakkaan ja mahdollisen verkoston kanssa.

Psykologin konsultaatio
Psykologin alustava arvio opiskelun ja työllistymisen esteistä, sisältäen tarvittaessa palveluohjausta ja suosituksen tukitoimista.

Psykologin arvio – suppea
Psykologin suppea arvio voi sisältää joko ammatinvalinta- ja uraohjausta tai opiskelu- ja työllistymisen esteiden kartoittamista ja tarvittavaa kognitiivisen ja psyykkisen toimintakyvyn arviointia.

Psykologin arvio – laaja
Laaja arvio voi sisältää sekä ammatinvalinta- ja uraohjausta että opiskelu- ja työllistymisen esteiden kartoittamista ja tarvittavaa kognitiivisen ja psyykkisen toimintakyvyn arviointia. Voi sisältää työympäristössä tapahtuvaa havainnointia, avainhenkilöiden haastattelua ja verkostotyöskentelyä.

Yhteistoiminnallisesti toteutettu monialainen kartoituskokonaisuus
Laaja-alaisen erityisopettajan ja psykologin lisäksi arviointiin osallistuu muita asiantuntijoita tarpeen mukaan, esimerkiksi toimintaterapeutti ja/tai työhönvalmentaja. Toteutetaan Liven
työelämä/oppimisympäristöissä.

Hintoihin lisätään alv 24% sekä tulkkikustannukset, mikäli tulkin käyttö arvioidaan välttämättömäksi. Hintoihin
sisältyy kirjallinen yhteenveto.

Lisätiedot ja tarjouspyynnöt:

Koulutussuunnittelija Jasmin Al Kurdi
p. 0401989292
jasmin.alkurdi@inlive.fi