Työkykypalvelut

Kuvituskuva. Silmälasipäinen nainen kirjoittaa hymyillen kannettavalla tietokoneella.

Startti ammattiin nuorille

Startti ammattiin -palvelussa tarjotaan omaa alaansa hakeville nuorille mahdollisuus tutustua eri aloihin ja sitä kautta löytää itselle sopiva opintoala ja työura.

Tietoa palvelusta:

Kenelle palvelu on suunnattu?
Palvelu on suunnattu 20-29 vuotiaille pääkaupunkiseudun työnhakijoille, joilla ei ole toisen asteen ammatillista tutkintoa ja jotka ovat motivoituneet selvittämään urasuunnitelmiaan ja etsimään omaa alaansa.
 
Palvelu on suunnattu ensisijaisesti TE-toimiston tai kuntakokeilun asiakkaille.
 
Kuinka hakeutua palvelun pariin?
Hakeutuminen on avoinna 11.10.2021 asti. Täytä koulutushakemus TE-toimiston verkkosivuilla.
 
Koulutukseen valitaan mukaan 12-15 henkeä.
 
Uusia ryhmiä on mahdollisuus aloittaa kerran kuussa.
 
Toimipaikka ja aikataulu:

Liven koulutus toteutetaan ajalla 1.11.2021 - 23.2.2022
Starttijakson aikana koulutusta on klo 9.00 – 15.00.

Koulutus toteutetaan pääsääntöisesti kontaktiopetuksena koronavirustilanteesta riippuen.
 
Koulutus järjestetään Espoossa osoitteessa Kiannonkatu 1, 02650 Espoo. 
 
Ota yhteyttä:
Annika Eräkannas
p. 040 677 0589
annika.erakannas@inlive.fi
Palvelun sisältö ja tavoitteet:

Palvelu alkaa neljän viikon ryhmämuotoisella starttijaksolla, minkä aikana kartoitetaan opiskeluvalmiuksia, elämäntilannetta ja vahvuuksia sekä rakennetaan työ- ja toimintakykyyn pohjautuva urasuunnitelma.
 
Starttijaksoa seuraa 12 viikon ammatillinen jakso, joka toteutetaan joko Liven tai Omnian työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä tai työssä oppimalla.

Ammatillisen jakson aikana opiskelija muodostaa käsityksen alan työtehtävistä ja alan koulutuksen vaatimuksista. Jakson aikana on mahdollisuus suorittaa alakohtaisia lupia, passeja ja kortteja soveltuvin osin. Opiskelijalle laaditaan työvoimakoulutuksesta osaamistodistus.
 
Ammatillisen jakson lopussa jokaisen opiskelijan kanssa käydään palautekeskustelu ja laaditaan jatkosuunnitelma. Jatkosuunnitelma viedään TE-hallinnon ARVI-järjestelmään.
 
Katso palvelun esite täältä.