Palvelujen toteutus etänä jatkuu Livessä 13.5. saakka. (päivitetty 1.4.2020 klo. 10.49). Lue lisää

Työhönvalmennuspalvelut

Ammattiopisto-Live-ponnahdus-550x300px

Työpolun kautta töihin

Työpolku on TE-toimiston valmennuspalvelu, jonka toteuttaa TE-toimiston yhteistyökumppani Live Palvelut yhdessä Hyria Business Instituten kanssa. Palvelun tavoitteena on, että valmennettava saa tukea työnhakuun henkilökohtaisen työllistymissuunnitelman kautta ja löytää itselleen työpaikan. Valmennettava myös tunnistaa työnhakutaitojensa ja ammatillisen osaamisensa vahvuudet ja kehittämiskohteet.


Tietoa palvelusta:

Kenelle palvelu on suunnattu?

Henkilöille, jotka ovat työnhakijoina TE-toimistossa ja tarvitsevat tukea työllistymiseen. Palvelun tavoitteena on asiakkaan nopea työllistyminen.

Kuinka hakeutua palvelun pariin?

Työllistymiseen tähtäävään Työpolkuun voi tulla TE-toimiston virkailijan ohjaamana tai ilmaisemalla oman kiinnostuksensa Liven Työpolkuun TE-toimiston virkailijalle.

Palvelun kesto:

Työpolku koostuu ryhmämuotoisesta viiden päivän kestoisesta työnhakuvalmennuksesta ja tätä seuraavasta noin kolmen kuukauden mittaisesta vapaamuotoisemmasta jatkopolusta. Palvelu on osallistujille maksutonta.

Ryhmämuotoinen työnhakuvalmennus: 5 peräkkäistä työpäivää.
Vapaamuotoinen palvelu: 90 päivää.

 

Ohjelma:

Työpolussa opetellaan hyödyntämään erilaisia työhakukanavia, laitetaan työnhakudokumentit kuntoon ja tutustutaan työmarkkinatilanteeseen työllistymisen näkökulmasta.

Jokainen valmennettava laatii henkilökohtaisen ohjauksen tukemana näiden tietojen ja omien taitojen pohjalta henkilökohtaiset tavoitteet ja työllistymissuunnitelman, jonka kautta hän löytää itselleen työpaikan.

 

Palveluosiot:

1/2. Ryhmämuotoinen työnhakuvalmennus

Viiden päivän intensiivijakson aikana parannetaan työnhakutaitoja, oman osaamisen markkinointia työnantajalle, tarkastellaan työnhakualueen laajentamismahdollisuuksia, kartoitetaan kattavasti hakukanavia, lähetetään hakemuksia ja ollaan yhteyksissä työnantajiin ja muihin työllisyyttä edistäviin verkostoihin. Lisäksi työhakudokumentit hiotaan kuntoon ja tutustutaan muun muasssa uusimpiin työnhaun sovelluksiin.

2/2. Vapaamuotoinen palvelu

Vapaamuotoinen palveluosuus koostuu henkilökohtaisesta ohjauksesta, verkkotyöskentelystä ja ryhmätapaamisista. Näihin sisältyy esimerkiksi rekrytointitilaisuuksia, asiantuntijatapaamisia, valmennusta tukevia verkkotehtäviä, sähköisen portfolion rakentamista. Jokaisen asiakkaan vapaamuotoinen jatkopolku rakentuu yksilöllisten tavoitteiden saavuttamista ajatellen.


Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet:
http://toimistot.te-palvelut.fi/uusimaa/tyopolku-ja-urapolku

TE-toimiston laatima esite:
https://bit.ly/2FK1uct

Tai kysy meiltä lisää:
Liisa Kimpimäki
kouluttaja
etunimi.sukunimi@inlive.fi
puh.  040 627 7699