Kuntouttava työtoiminta

Nuorten ryhmävalmennus

Nuorten ryhmävalmennus

Kuntouttavan työtoiminnan ryhmävalmennuksessa tuetaan nuoren arjen rytmittämistä, omien voimavarojen tunnistamista ja sosiaalisten tilanteiden hallintaa. Ryhmätoiminta sopii nuorelle, joka haluaa selvittää opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksiaan, vahvistaa työelämä- ja työnhakutaitojaan sekä oppia keinoja ylläpitää ja edistää työkykyään.

Kenelle palvelu on suunnattu?

Nuorten ryhmävalmennus on suunnattu alle 30-vuotiaille helsinkiläisille ja vantaalaisille työttömille nuorille, jotka kaipaavat ryhmämuotoista tukea edetessään kohti työelämää tai koulutusta.

Kuinka hakeutua palvelun pariin?

Helsinkiläiset: Helsingin TYP –toimiston kautta.
Vantaalaiset: Vantaan TYP-toimiston tai Vantaan Ohjaamon kautta.

Palvelun kesto:

Valmennuksen kesto on kolme kuukautta.

Helsinkiläiset osallistuvat toimintaan neljänä päivänä viikossa. Löydät ryhmän esitteen täältä.
Vantaalaiset osallistuvat toimintaan kolmena päivänä viikossa.

Sisältö:

Valmennuksessa laaditaan nuorelle työllistymistä edistävä jatkosuunnitelma yhteistyössä kaupungin yhteyshenkilön kanssa. Lisäksi valmennuksessa vahvistetaan työnhakutaitoja ja työelämävalmiuksia, kartoitetaan opiskeluvalmiuksia, tuetaan mielen hyvinvointia sekä tutustutaan kaupungin nuorille tarjoamiin palveluihin ja käydään oppilaitos- ja yritysvierailuilla.

Nuoret pääsevät myös itse vaikuttamaan siihen, millaiseksi valmennuksen sisältö muodostuu.

Ota yhteyttä:

Anders Blomqvist
p. 040 729 7517

Toimipaikka:

Tenholantien toimipaikka