Liven toiminnot jatkuvat pääasiassa etäpalveluina (päivitetty 8.4.2021 klo 14.28). Lue lisää

Kuntouttava työtoiminta

Kuvituskuva. Lähikuva kädestä, joka maalaa seinää maalirullalla keltaiseksi.

Kiinteistön­hoito- ja sanee­raus­palve­luiden työ­elämä­ympäristö

Valmennusjakso tutustuttaa kiinteistönhoitoalan työtehtäviin ja saneerausalaan liittyviin asiakastöihin. Valmennettava voi valita joko kiinteistönhoidon ryhmän, jonka työtehtäviin kuuluu muun muassa piensähkötöitä, kalusteiden huoltoa ja asennusta, muuttotöitä sekä kiinteistöjen pihatöitä. Toinen vaihtoehto on saneerausryhmä, jonka tehtäviin kuuluu muun muassa erilaisia pienremonttitöitä, kuten maalaus-, hionta-, tasoitus- ja paikkaustöitä.

Tietoa työelämäympäristöstä:

Kenelle palvelu on suunnattu?

Osatyökykyisille tai pitkäaikaistyöttömille henkilöille, jotka tarvitsevat tukea työllistymiseensä.

Kuinka hakeutua palvelun pariin?

Liven työllistämisen tukipalveluiden, esimerkiksi kuntouttavan työtoiminnan tai työhönvalmennuksen ohjaamina.

Sisältö:

Työtehtävät soveltuvat kaikille kiinnostuneille, sillä niissä huomioidaan jokaisen aikaisempi työkokemus ja ammatillinen koulutus. Erityistä osaamista ei vaadita, aito kiinnostus riittää.

Valmennusjakso tutustuttaa kiinteistönhoitoon ja saneeraukseen liittyviin asiakastöihin ja ohjaa toimimaan työelämässä vaadittavien pelisääntöjen mukaan. Jakson tavoitteena on saada mahdollisimman aitoja työkokemuksia alan työtehtävistä.  Työvalmentaja ohjaa ja opastaa työtehtävissä, mutta taitojen karttuessa valmennettava voi työskennellä myös itsenäisesti.

Tutkinnon osat:

Valmennettavat saavat jakson jälkeen arvioinnin tai työtodistuksen tekemistään töistä. Työtehtävistä on mahdollista saada myös osaamistodistus. 

Ota yhteyttä:

Kiinteistönhoitopalvelut: Jouni Tuunainen, p. 040 189 9537
Saneerauspalvelut: Petri Kokko, p. 040 661 6062

Toimipaikka:

Tenholantien toimipaikka. Työympäristönä toimivat Invalidisäätiön kiinteistöt, mutta työkohteisiin voi kuulua myös muiden yritysten, yhdistysten ja yksityishenkilöiden kohteita.