Kuntouttava työtoiminta

Kuvituskuva. Lähikuva kädestä, joka maalaa seinää maalirullalla keltaiseksi.

Kiinteistön­hoito- ja sanee­raus­palve­luiden työ­elämä­ympäristö

Valmennusjakso tutustuttaa kiinteistöalan työtehtäviin ja niihin liittyviin asiakastöihin. Asiakas voi osallistua kiinteistönhoidon ryhmään, jonka työtehtäviin kuuluu muun muassa pienet korjaustyöt, kalusteiden huollot ja asennus, muuttotyöt sekä kiinteistöjen pihatöitä.

Tietoa työelämäympäristöstä:

Kenelle palvelu on suunnattu?
Osatyökykyisille tai pitkäaikaistyöttömille henkilöille, jotka tarvitsevat tukea työllistymiseensä.
Kuinka hakeutua palvelun pariin?
Helsinkiläiset: Helsingin työllisyyspalveluiden tai kuntouttavan työtoiminnan tiimin ohjaamana.
Espoolaiset: Espoon työllisyyspalveluiden ohjaamana.
KEUSOTE: työllisyyspalveluiden sosiaaliohjauksen ohjaamana

Sisältö:
Työtehtävät soveltuvat kaikille kiinnostuneille, sillä niissä huomioidaan jokaisen aikaisempi työkokemus ja ammatillinen koulutus. Erityistä osaamista ei vaadita, aito kiinnostus riittää.

Valmennusjakso tutustuttaa kiinteistönhoitoon ja saneeraukseen liittyviin asiakastöihin ja ohjaa toimimaan työelämässä vaadittavien pelisääntöjen mukaan. Jakson tavoitteena on saada mahdollisimman aitoja työkokemuksia alan työtehtävistä. Työvalmentaja ohjaa ja opastaa työtehtävissä, mutta taitojen karttuessa valmennettava voi työskennellä myös itsenäisesti.

Tutkinnon osat:
Asiakkaat saavat jakson jälkeen arvioinnin tekemistään töistä. Työtehtävistä on mahdollista saada myös osaamistodistus.

Ota yhteyttä:
Kiinteistöpalvelut: Jouni Tuunainen, p. 040 189 9537 ja Petri Kokko, p. 040 661 6062

Toimipaikka:
Leppävaaran ja Tenholantien toimipaikat. Työympäristönä toimivat Invalidisäätiön kiinteistöt, mutta työkohteisiin voi kuulua myös muiden yritysten, yhdistysten ja yksityishenkilöiden kohteita.