Kuvituskuva. Nainen kirjoittaa taululle lyijykynällä.

Ammatillinen kuntoutus

Tukea työllistymisen ja työssä jaksamisen haasteisiin

Ammatillinen kuntoutus

Erilaiset ammatillisen kuntoutuksen ja työkyvyn arvioinnin palvelumme tarjoavat ratkaisuja työssä jaksamisen, työllistymisen ja työhön palaamisen haasteisiin sekä tarvittaessa uuden koulutusalan etsimiseen.

Ammatillisen kuntoutuksen palvelut tukevat työelämässä jaksamista, kohentavat työ- ja toimintakykyä sekä tukevat siirtymistä tuetusti takaisin työelämään pitkän työttömyysjakson jälkeen. Erilaiset arviointipalvelut auttavat selvittämään henkilön työ- ja toimintakykyä, sopivaa ajankohtaa takaisin työelämään palaamiseksi, sekä onko omaa työnkuvaa tarpeen muotoilla omaan kuntoon sopivammaksi vai olisiko henkilön tarpeen jatkaa vielä kuntoutuksen parissa.

Nuorille suunnatut palvelut tukevat mielen hyvinvointia ja elämänhallintaa sekä auttavat etsimään suuntia tulevaisuuteen. Ammatillisen kuntoutuksen parissa asiakkaan tukena työskentelee moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu lääkäri, sosiaalityöntekijä, psykologi, fysioterapeutti ja työhönvalmentaja.

Kuvituskuva. Punaiseen paitaan pukeutunut henkilö hyppää korkealle ilmaan.

Etsitkö uutta suuntaa?

Tutustu Live Polkuun!

Ammatillinen kuntoutusselvitys

Kuntoutusselvityksen tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva henkilön fyysisestä ja psyykkisestä työ- ja toimintakyvystä moniammatillisen työryhmän avustuksella.

Nuorten ammatillinen kuntoutusselvitys

Nuorten kuntoutusselvityksen tavoitteena on arvioida kokonaisvaltaisesti nuoren työ- ja toimintakykyä sekä selvittää, mihin jatkopoluille hän voisi tulevaisuudessa hakeutua.

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus

Kuntoutus tarjoaa työhönvalmentajan avun työllistymisen tueksi. Kuntoutus muokkautuu henkilökohtaisten tavoitteiden mukaan ja valittavana on kolme palvelulinjaa yksilöllisen tarpeen mukaan.

Maahanmuuttajien ammatillinen kuntoutus

Palvelu yhdistää ammatillisen kuntoutuksen ja suomen kielen opetuksen. Tavoitteena on henkilön työllistyminen avoimille työmarkkinoille, mitä varten  hänelle laaditaan henkilökohtainen urasuunnitelma.

NUOTTI-valmennus

Ratkaisukeskeisen yksilövalmennuksen tavoitteena on vahvistaa nuoren motivaatiota ja etsiä yksilöllisiä polkuja tulevaisuuteen, esimerkiksi kohti työllistymistä tai opintoja. 

OPI-kurssit

Kurssit tarjoavat valmennusta mielen hyvinvoinnin tueksi ja tasapainottavat nuoren elämää. Tavoitteena on vahvistaa nuoren toimintakykyä ja elämänhallintaa.

Työkyvyn arviointitutkimukset 

Palvelussa arvioidaan yksilöllisesti henkilön työ- ja toimintakykyä sekä sen soveltuvuutta suunniteltuun työhön tai koulutukseen. Tarkoituksena on tukea TE-toimistossa laadittua suunnitelmaa.

Neuropsykologinen tutkimus

Tutkimus on neuropsykologin toteuttama kokonaisvaltainen arvio henkilön kognitiivisista toiminnoista. Tutkimuksessa arvioidaan henkilön mahdollisia neurologisia haasteita.