Koulutukset.jpg

Koulutukset

Osaavaa arviointia, 2 op

Osaavaa arviointia 2 op

Koulutuksessa perehdytään osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytänteisiin, näyttöjen järjestämiseen ja osaamisen arviointiin sekä mukauttamisen ja poikkeamisen kysymyksiin.

 

Koulutuskokonaisuuden laajuus on 2 op, ja sen keskeiset sisällöt ovat seuraavat:

 • Ammatillisen koulutuksen näyttöjen järjestäminen ja osaamisen arviointi tutkinnon osittain
 • Näyttöjen järjestäminen työpaikoilla
 • Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
 • Osaamisen arviointi käytännön työtilanteissa
 • Yhteisten tutkinnon osien arviointi näytöissä
 • Eritystä tukea tarvitsevan opiskelijan arviointi
 • Arvioinnin mukauttaminen

   

Toteutustapa ja aikataulu:

Koulutus koostuu työpajoista ja oppimistehtävistä.

 • Työpaja 1: torstai 24.1.2019 klo 13 – 16. Iltapäivän kahvit klo. 14.30.
 • Työpaja 2: torstai 7.2.2019 klo 9.00–15.00. Aamukahvit klo 8.30–9.00.

Kohderyhmä
Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö

 

Kouluttajat

Karoliina Oksanen, ammatillinen erityisopettaja

Marjut Nyström, ammatillinen erityisopettaja

Jukka Martti, laaja-alainen erityisopettaja, työnohjaaja

Silja Taipale, laaja-alainen erityisopettaja, neuropsykiatrinen valmentaja

 

Koulutus on osallistujille maksuton.

 

Ilmoittautuminen 10.1.2019 mennessä Osaavaa arviointia -koulutukseen 

 

Tulossa

Tämä koulutus on osa 10 op:n koulutuskokonaisuutta. Seuraa koulutuskalenteriamme, ja ilmoittaudu myös muihin hankkeen koulutuksiin:

 

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaaminen työpaikoilla, 2 op. (toteutus kevät 2019)
Koulutusosiossa perehdytään työpaikalla järjestettävän koulutuksen toteutus- ja toimintatapoihin, eritystä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaamiseen työpaikoilla sekä onnistuneen työelämäyhteistyön käytänteisiin.

Erityisen hyvä opettajuus, 3 op. (toteutus syksy 2019)
Koulutusosiossa perehdytään erityisen tuen näkökulmasta uudistuvan opettajuuden tematiikkaan, vahvistetaan asiakaslähtöisyyttä ja osaamisperusteisuutta tukevaa pedagogiikkaa, oppilaitoksen sisäistä ja verkostoissa tapahtuvaa yhteistyötä sekä syvennytään erilaisiin näkökulmiin oman opettajuuden kehittymisen tueksi (esim. positiivinen pedagogiikka ammatillisessa erityisopetuksessa).

 

Lisätiedot

Miia Metsänen
koulutussuunnittelija
etunimi.sukunimi@inlive.fi
puh.  040 542 1415

 

Ammatillisten erityisoppilaitosten Henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki (HET2) – Reformissa eteenpäin! -hanke on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta.