Koulutukset.jpg

Koulutukset

Oppimisvalmiuksia tukevat opinnot ja niiden toteuttaminen, 5 op

Oppimisvalmiuksia tukevat opinnot ja niiden toteuttaminen, 5 op

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujat saavat ideoita ja tukea oppimisvalmiuksia tukevien opintojen (OPVA) järjestämiseen, opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä johdon tiedon lisäämiseen ja erilaisten hyvien toimintamallien kehittämiseen siten, että maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden oppimiseen liittyviä valmiuksia tuetaan, jotta kouluttautuminen ammattiin ja sijoittuminen työelämään sujuvat joustavasti. Tuloksena osaavampi henkilökunta, joka ohjaa maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita kohti työllistymistä ja kehittämään osaamistaan edelleen.

Koulutuksen keskeiset sisällöt 5 op:

• Oppimivalmiuksia tukevien opintojen järjestäminen
• OPVA-opiskelijan tunnistaminen
• Henkilökohtaisten OPVA-opintojen suunnittelu, toteutus ja kirjaaminen
• OPVA-opintojen vaikuttavuuden arviointi ja itsearviointi
 
Kenelle

Ammatillinen opetus- ohjaushenkilöstö sekä oppilaitosjohto
 
Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan verkko-opintoina ja koulutus on osallistujille maksutonta.
Ilmoittaudu tai kysy lisää verkkokoulutuksesta:
Jasmin Al Kurdi
etunimi.sukunimi@inlive.fi
p. 040 198 9292
 
Koulutus on osa Opetushallituksen rahoittamaa KiVaTyö – Kielitietoinen ohjaus, valmennus ja työelämä -hanketta. Koulutus järjestetään yhteistyössä Ammattiopisto Liven, Haaga-Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun sekä Mercuria Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen kanssa.