Koulutukset.jpg

Koulutukset

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaus työpaikoilla, 2 op

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaus työpaikoilla 2 op

Koulutusosion webinaareissa ja workshopeissa perehdytään työpaikalla järjestettävän koulutuksen toteutus- ja toimintatapoihin, eritystä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaamiseen työpaikoilla sekä onnistuneen työelämäyhteistyön käytänteisiin.

 

Koulutuskokonaisuuden laajuus on 2 op, ja sen keskeiset sisällöt ovat seuraavat:

  • Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaus käytännössä

  • Osaamisen hankkiminen ja osoittaminen työpaikoilla

  • Erityisen tuen tarpeiden huomioiminen työpaikoilla tapahtuvan oppimisen ohjaamisessa

  • Työpaikoilla tapahtuvan oppimisen ja ohjauksen digitaaliset ratkaisut

  • Onnistunut työelämäyhteistyö

 

Toteutustapa ja aikataulu:

Koulutus koostuu työpajoista ja oppimistehtävistä.

  • Työpaja 1: torstai 14.3.2019 klo 9 - 15. Aamukahvit klo 8.30.
  • Työpaja 2: torstai 11.4.2019 klo 9 - 12. Aamukahvit klo 8.30.

Kohderyhmä
Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö

 

Kouluttajat

Pirjo Poutala, avainasiakaspäällikkö

Marita Kokkonen, ammatillinen erityisopettaja

 

Koulutus on osallistujille maksuton.

 

Ilmoittautuminen 1.3.2019 mennessä tästä.

 

Tulossa

Tämä koulutus on osa 10 op:n koulutuskokonaisuutta. Seuraa koulutuskalenteriamme, ja ilmoittaudu myös muihin hankkeen koulutuksiin:

 

Erityisen hyvä opettajuus, 3 op. (toteutus syksy 2019)
Koulutusosiossa perehdytään erityisen tuen näkökulmasta uudistuvan opettajuuden tematiikkaan, vahvistetaan asiakaslähtöisyyttä ja osaamisperusteisuutta tukevaa pedagogiikkaa, oppilaitoksen sisäistä ja verkostoissa tapahtuvaa yhteistyötä sekä syvennytään erilaisiin näkökulmiin oman opettajuuden kehittymisen tueksi (esim. positiivinen pedagogiikka ammatillisessa erityisopetuksessa).

 

Lisätiedot

Miia Metsänen
koulutussuunnittelija
etunimi.sukunimi@inlive.fi
puh.  040 542 1415

 

Ammatillisten erityisoppilaitosten Henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki (HET2) – Reformissa eteenpäin! -hanke on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta.