Koulutukset.jpg

Koulutukset

Menetelmiä ja lähestymistapoja maahanmuuttajien ohjaukseen ja opetukseen , 3 op

Menetelmiä ja lähestymistapoja maahanmuuttajien ohjaukseen ja opetukseen, 3 op

Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat voivat tarvita tukea opintoihinsa mm. oppimisvaikeuksien, kielitaidon puutteen, koulutustaustan tai trauma- ja kriisikokemuksien vuoksi.  Tule oppimaan uutta, jakamaan ideoita ja kokemuksia sekä kokeilemaan erilaisia maahanmuuttajien oppimista tukevia menetelmiä omassa opetuksessasi ja ohjauksessasi!

 

Koulutuskokonaisuuden laajuus on 3 op, ja sen keskeiset sisällöt ovat seuraavat:

  • kielen oppiminen: prosessikirjoittaminen, lukiopetuksen erityismenetelmien hyödyntäminen kielen oppimisessa, selkokielisten tekstien laatiminen, toiminnallinen oppiminen

  • toiminnan ohjauksen tukeminen: strukturointi, havainnollistaminen, selkeys, ennakointi, oppimisympäristöjen muokkaus

  • matematiikan oppimisen ja hahmottamisen tukeminen

  • rakentavan vuorovaikutuksen tukeminen, voimavara- ja ratkaisukeskeisyys

  • digitaaliset oppimisympäristöt ja työvälineet ohjauksessa

Lähipäivät:

  • 22.1.2019 klo 9 - 15
  • 12.2.2019 klo 9 – 15
  • päätöswebinaari 7.3.2019  klo 14 – 16.

Kohderyhmä: ammatillisen, valmentavan ja kotoutumiskoulutuksen opetus- ja

ohjaushenkilöstö.

Koulutuspaikka: Ammattiopisto Spesia, Järvenpää

Ilmoittautuminen 10.1.2019 mennessä tästä.

Koulutus on osa Opetushallituksen rahoittamaa hanketta ERMO- Erityistä tukea monikulttuurisille opiskelijoille (10 op) ja on osallistujille maksuton. Koulutus toteutetaan Haaga-Helian ammatillisen opettajakorkeakoulun, Ammattiopisto Liven ja Ammattiopisto Spesian yhteistyönä.

 Koulutus koostuu työpajoista ja oppimistehtävistä.

 Lisätiedot

Henna Gustafsson

koulutussuunnittelija

henna.gustafsson@inlive.fi

puh.  040 542 1415