Koulutukset.jpg

Koulutukset

Maahanmuuttajien oppimiseen ja opiskeluun vaikuttavat tekijät, 2 op

Maahanmuuttajien oppimiseen ja opiskeluun vaikuttavat tekijät, 2 op

Oppimisvaikeuksia, kielitaidon puutetta vai taitojen harjaantumattomuutta? Miten voimme tunnistaa oppimisen haasteita?

Ammatilliseen koulutukseen tulevien koulutustausta, puutteellinen kielitaito, trauma- ja kriisikokemukset, oppimisvaikeudet ja vaikeat elämäntilanteet voivat vaikeuttaa oppimista monin tavoin. Ammatilliseen koulutukseen saatetaan tulla myös aikaisempaa alhaisemmalla kielitaitotasolla, minkä vuoksi tarvitaan entistä kielitietoisempaan opetusta.

Koulutus antaa valmiuksia tunnistaa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden oppimisvaikeuksia ja oppimista vaikeuttavia tekijöitä ja kohdentaa ennakoidusti tukitoimia sekä erityistä tukea niitä tarvitseville oppijoille.

Kohderyhmä: 

Ammatillisen-, valmentavan- ja kotoutumiskoulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Koulutuksen keskeiset sisällöt:

  • suomen kielen oppiminen ja oppimisvaikeudet
  • erityisen tuen tarpeet ja niiden tunnistaminen
  • elämäntilanteen ja trauma- ja kriisikokemusten vaikutukset oppimiseen ja opiskeluun
  • matematiikan ja hahmottamisen vaikeudet
  • kielitietoisuus ja monikielisyys oppimisen tukena ja resurssina

Toteuttamistapa:

Koulutus koostuu kahdesta lähitapaamisesta, yhdestä webinaarista sekä etätyöskentelystä. Lähipäivät pidetään Espoon Leppävaarassa.

1. lähipäivä to 24.10.2019 klo. 12.30-16.00
2. lähipäivä to 7.11.2019 klo. 12.30 - 16.00

Koulutuksen päätöswebinaari: to 21.11.2019 klo. 14.00-16.00

Kiitos ilmoittautuneille, koulutus on täynnä!

Suuresta kysynnästä johtuen järjestämme kuitenkin vielä yhden toteutuksen, alla olevan aikataulun mukaisesti:

1. lähipäivä ke 30.10.2019 klo. 12.30-16.00
2. lähipäivä ke 20.11.2019 klo. 12.30-16.00
Koulutuksen päätöswebinaari: ke 4.12.2019 klo. 14.00-16.00

Ilmoittautumaan mukaan 30.10. alkavan toteutukseen pääset täältä!

Koulutus on osa Opetushallituksen rahoittamaa hanketta ERMO- Erityistä tukea monikulttuurisille opiskelijoille (10 op) ja on osallistujille maksuton. Hanke toteutetaan Haaga-Helian ammatillisen opettajakorkeakoulun, Live ammattiopiston ja ammattiopisto Spesian yhteistyönä.