Ajankohtaista_banneri

Hankkeet

Tutustu kehittämistoimintaamme

Yhdessä yksikään ei putoa!

Kirjoittanut: Live palvelut | 22.4.2021 8:22

EU_logo

VipuvoimaaEUltaYhdessä yksikään ei putoa! -hankkeen lähtökohtana on erityistä tukea tarvitsevien tai muuten putoamisvaarassa olevien nuorten koulutukseen ja työelämään kiinnittymisen sekä siirtymävaiheiden tukeminen monialaisesti yhdistämällä nuorisotyön, työhönvalmennuksen sekä oppilaitosten opetus-, ohjaus- ja tukihenkilöstön osaamista. Tärkeässä roolissa ovat myös työnantajat, työyhteisöt sekä työpaikkaohjaajat ja -kouluttajat, joita ilman oppisopimus- ja koulutussopimuspaikkoja tai työllistymisen mahdollisuuksia ei ole.

Hankkeen kesto:
1.4.2021-31.3.2023

Hankkeen koordinaattori:
Live-säätiö

Hankekumppanit:

  • Aseman Lapset ry
  • Helsinki Business College

Hankkeen tavoitteet:

  • Siirtymävaiheiden aikainen tuen määrä on uudelleen arvioitu sekä siihen liittyvät toimintamallit on luotu ja otettu soveltaen käyttöön hanketoimijoiden oppilaitosorganisaatioissa.
  • Nuorisotyöllinen työote on tuotu osaksi oppilaitoksen ohjaus- ja tukitoimintaa entistä vahvemmin.
  • Opiskelijoille on järjestetty opiskeluihin liittyvää tukea vapaa-ajalla, yhteistyössä nuorten parissa toimivien ammattilaisten kanssa.
  • Työelämän edustajia on tuettu nuorten ohjaamisessa. Yhteistyössä työhönvalmentajien, nuorisotoimijoiden ja työelämän kanssa on suunniteltu ohjausosaamiseen liittyvä koulutuspaketti.

Hankkeen kohderyhmät:

  • ammatillisen koulutuksen eri vaiheissa olevat Ammattiopisto Liven ja Helsinki Business Collegen opiskelijat
  • työelämän edustajat
  • oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö

Tulokset:

Hankkeen tuloksena syntyy toimintamalli, jossa nuorisotyön, työhönvalmennuksen sekä oppilaitosten tuki- ja ohjaustoimijoiden osaaminen yhdistyy. Oppimalla toisiltamme ja tarjoamalla palvelujamme yli rajojen muodostamme toimintatavan, jolla tuetaan nuoria koulutuksen ja työelämän siirtymävaiheissa. Kohderyhmän nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia vahvistamalla luomme uudenlaisia menetelmiä siihen, miten opiskelu, työelämä ja vapaa-aika yhdistyvät nuoren kokonaiselämäntilannetta tukevaksi kokonaisuudeksi. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen sekä työelämään siirtymän vaiheessa huomioidaan entistä vahvemmin työpaikkaohjaajien ja -kouluttajien sekä työyhteisöjen rooli nuoren elämäntaitojen vahvistumisessa sekä työelämään kiinnittymisessä.

 

Lisätietoja:

Hanna Lankinen, projektipäällikkö
p. 040 667 1777, etunimi.sukunimi@inlive.fi

Aiheet: esr

Kirjoittanut Live palvelut

Live Palvelut on valmennus- ja asiantuntijatalo, jonka toiminta on keskittynyt erityistä tukea tarvitsevien työllistymiseen.

Jätä kommentti