Ajankohtaista_banneri

Hankkeet

Tutustu kehittämistoimintaamme

Turo 3.0

Kirjoittanut: Live palvelut | 25.5.2021 13:02

Hankkeessa kehitetään turvallisen opiskelun osaamista ja edistetään uusien toimintatapojen ja menetelmien käyttöönottoa oppilaitoksissa. Koulutusosioissa ja kehittämistehtävässä edistetään kunkin osallistujan organisaation hyvinvointia. Hanke muodostuu kahdesta koulutusosiosta ja yhdestä kehittämistehtävästä. Osallistuja kokoaa itselleen turvallisen opiskelijan salkun, joka on sekä tietoa että käytännön menetelmiä siihen, miten omaa organisaatiota voi kehittää nykyistä turvallisemmaksi oppimisympäristöksi. Turvallinen opiskelu nähdään hankkeessa laajasti sekä psyykkisenä, sosiaalisena että fyysisenä ympäristönä. Koulutusosiot järjestetään hankkeen aikana kaksi kertaa.

Hankkeen tavoite:
Hankkeessa lisätään ammatillisten oppilaitosten henkilöstön osaamista turvallisen opiskelun luomiseen erilaisten menetelmien ja toimintamallien avulla. Hanke antaa henkilöstölle valmiuksia toimia oman organisaation turvallisuuden osaajana. Hankkeen tuotoksina ovat osallistujien tuottamat kehittämistehtävät omissa organisaatioissaan.

Hankkeen koulutusosiot:
1. Turvallisen oppilaitoksen salkku
2. Psyykkinen, emotionaalinen ja sosiaalinen turvallisuus oppilaitoksissa

Hankkeen kesto:
1.5.2021 – 31.12.2022

Hankkeen koordinaattori:
Live-säätiö

Hankekumppanit:
• Aseman Lapset ry
• Humanistinen ammattikorkeakoulu
• Ammattiopisto Luovi

Hankkeen kohderyhmät:
• oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö
Hankkeen rahoittaja:
Opetushallitus

Lisätietoja:
Jasmin Al Kurdi
Koulutussuunnittelija
puh. 040 198 9292
jasmin.alkurdi@inlive.fi

Kirjoittanut Live palvelut

Live Palvelut on valmennus- ja asiantuntijatalo, jonka toiminta on keskittynyt erityistä tukea tarvitsevien työllistymiseen.

Jätä kommentti