Live käynnistää lähipalvelut porrastetusti 1.6. alkaen. Siihen asti etäpalvelut jatkuvat. (päivitetty 14.5.2020 klo 12.54). Lue lisää

Ajankohtaista_banneri

Hankkeet

Tutustu kehittämistoimintaamme

Tulevaisuuden työelämän Starat

Kirjoittanut: Live palvelut | 27.5.2019 13:51

EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb-1

VipuvoimaaEUltaTulevaisuuden työelämän Starat –hankkeessa kehitetään uusia työelämälähtöisiä ja sisäistä yrittäjyyttä tukevia oppimisympäristöjä yhteistyössä työelämäverkostojen kanssa. Tavoitteena on parantaa opiskelijoiden työelämävalmiuksia kehittämällä ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjä vastaamaan aitoja työelämälähtöisiä toimintaympäristöjä, joissa opiskelijat hankkivat osaamista. Tavoitteena on erityistä tukea sekä vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden motivaation, minäpystyvyyden, työnhaku- sekä työelämätaitojen edistyminen niin, että heillä on entistä paremmat valmiudet työllistyä, pysyä työssä sekä sopeutua työelämän muutokseen.

 

Hankkeen kesto:
1.4.2019-30.6.2021

Hankkeen koordinaattori:
Invalidisäätiö

 

Hankekumppanit:

  • Ammattiopisto Luovi
  • Ammattiopisto Spesia
  • Invalidiliitto
  • Kiipulan ammattiopisto
  • Kouvolan seudun ammattiopisto

 

Hankkeen tavoitteet:

1) Tavoitteena on ottaa käyttöön uusia työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä ja menetelmiä.

2) Tavoitteena on edistää opiskelijoiden työelämävalmiuksia sekä parantaa heidän työllistymisedellytyksiään.

3) Tavoitteena on selkiyttää työllistymistä edistäviä ohjausprosesseja yhteistyössä työelämän ja eri verkostojen kanssa.

4) Tavoitteena on saada tietoa opiskelijoiden kokemuksista hankkeessa käytetyistä menetelmistä ja niiden vaikutuksista työllistymiseen.

 

Hankkeen kohderyhmä:

Vaikeasti työllistyvät syrjäytymisvaarassa olevat erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevat nuoret sekä ammatillisten oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö.

 

Toimenpiteet:

Hankkeen toimenpiteet jakaantuvat seuraavaan neljään teemaan:

1 Työelämälähtöiset oppimisympäristöt ja menetelmät

Hankkeessa kehitetään monipuolisia eri koulutusaloille soveltuvia työelämälähtöisiä projektiluontoisia PopUp-oppimisympäristöjä. Oppimisympäristöt suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän yhteistyökumppaneiden kanssa siten, että ne vastaavat aitoon tarpeeseen sekä työelämän edustajien että opiskelijoiden kannalta. Lisäksi hankkeessa edistetään matalan kynnyksen yrittäjyystoimintaa NY-yritystoiminnan sekä osuuskuntatoiminnan kehittämisen kautta.

 

2 Valmiina työelämään 

Kehitetään ja toteutetaan hankkeen oppilaitoksissa Valmiina työelämään -valmennuskokonaisuus, jonka laajuus on 1-5 osp. Valmennusta voidaan toteuttaa sekä ammatillisissa erityisoppilaitoksissa että yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa. Valmiina työelämään -valmennuksen tavoitteena on parantaa toteutuneiden valmennusten kautta erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden motivaatiota ja minäpystyvyyttä sekä työnhaku- ja työelämätaitoja niin, että opiskelijoilla on nykyistä parempi halu ja valmiudet työllistyä, pysyä työssä ja muuttaa työelämää paremmaksi.

 

3 Osaava ohjaus ja tuki työllistymiseen

Hankkeessa luodaan alueellisia kumppanuusverkostoja, joiden tarkoituksena on tukea erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia parantamalla siirtymävaiheen ohjausprosesseja. Työllistymisen ohjaus- ja tukitoimet suunnitellaan vastaamaan siirtymävaiheen tuen tarpeeseen. Verkostomaisen työskentelytavan kautta kehitetään työllistämistä edistävän ohjauksen malli.

 

4 Tutkimus

Hankkeessa toteutetaan tutkimus, jonka tavoitteena on selvittää opiskelijoiden kokemuksia oppimisympäristöistä, työelämävalmennuksesta ja työllistymisen ohjausprosesseista, opiskelijan itsearvioitu työ- ja toimintakyky sekä näiden asioiden vaikutuksia työllistymiseen.

 

Lisätietoja:

Hanna Lankinen, projektipäällikkö
p. 040 667 1777, etunimi.sukunimi@inlive.fi

 

 

Aiheet: työ, esr

Kirjoittanut Live palvelut

Live Palvelut on valmennus- ja asiantuntijatalo, jonka toiminta on keskittynyt erityistä tukea tarvitsevien työllistymiseen.

Jätä kommentti