Ajankohtaista_banneri

Hankkeet

Tutustu kehittämistoimintaamme

Työ- ja päiväaikaisen toiminnan digiloikka

8.10.2020 15:04 Kirjoittanut: Live palvelut | 0 kommenttia | Digitalisaatio
Hanke kehittää kuntouttavan työtoiminnan, vammaisten henkilöiden työtoiminnan ja päiväaikaisten toimintojen etänä toteutettavia palveluita ja niissä tarvittavia valmiuksia sekä kohderyhmän digiosallisuutta.
Lue lisää

Bisnekset verkkoon

29.5.2019 9:24 Kirjoittanut: Live palvelut | 0 kommenttia | Digitalisaatio oph
Hankkeessa tuotetaan ammatillisiin perustutkintoihin soveltuvaa digitaalista oppimateriaalia yrittäjyyden,  yrityksessä toimimisen ja yritystoiminnan suunnittelun tutkinnon osiin. Oppimateriaali on vapaasti saatavilla TAT, bisneskurssit- ja Nuori Yrittäjyys ry – sivustoilla.  Tuotettu oppimateriaali soveltuu erilaisille oppijoille. Hankkeen rahoittaa OPH. Hankkeen kesto: 15.1.2019-30.11.2020 Koordinaatio ja hankekumppanit
Lue lisää

EICON - Enhancing inclusion capacity of educational organisations providing VET with ICT

2.8.2018 10:48 Kirjoittanut: Live palvelut | 0 kommenttia | Digitalisaatio henkilöstön osaaminen kansainvälinen pedagogiikka
Hankkeen tavoitteena on tukea ammatillisia koulutusorganisaatioita hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologiaa toiminnassaan inkluusion edistämiseksi.
Lue lisää

Henkilöstön kansainvälisyyspolku - merkkejä ja menestystä

16.7.2018 13:59 Kirjoittanut: Live palvelut | 0 kommenttia | Digitalisaatio henkilöstön osaaminen kansainvälinen arkisto
Hankkeen tavoitteena on juurruttaa henkilöstön kansainvälisyyspolku osaksi oppilaitosten osaamisen kehittämisen prosessia, tarkoituksena lisätä kansainvälisen toiminnan tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta.
Lue lisää

PONNU- perustaitoja vahvistamalla tavoitteeseen

16.7.2018 11:56 Kirjoittanut: Live palvelut | 0 kommenttia | Digitalisaatio työ pedagogiikka arkisto
 
Lue lisää

POMO -Pomokillasta osaamista muutosjohtajuuteen

16.7.2018 10:40 Kirjoittanut: Live palvelut | 0 kommenttia | Digitalisaatio laatu henkilöstön osaaminen arkisto
Ammatillisen koulutuksen reformi uudistaa ammatillisen koulutuksen toimintatapoja merkittävästi ja esimiesten rooli muutosten läpiviemisessä on keskeinen. POMO -hankkeen tavoitteena on tukea uudistusten toimeenpanoa kehittämällä muutosjohtamista ja esimiestyötä - hyvällä johtamisella varmistetaan henkilöstön hyvinvointi muutostilanteessa.
Lue lisää

Mr. Amis

16.7.2018 10:11 Kirjoittanut: Live palvelut | 0 kommenttia | Digitalisaatio henkilöstön osaaminen pedagogiikka arkisto
MR Amis on kokeiluhanke, jossa jatketaan VRobotiikka360 -hankkeessa aloitettuja VR- ja robotiikkakokeiluja. Hanke hyödyntää myös lisätyn todellisuuden ja tekoälyn teknologioita. Hankkeessa rakennetaan tietoisuutta ja käytäntöjä uusien teknologioiden mahdollisuuksista ammatillisessa koulutuksessa.
Lue lisää