Palvelujen toteutus etänä jatkuu Livessä 13.5. saakka. (päivitetty 1.4.2020 klo. 10.49). Lue lisää

Ajankohtaista_banneri

Hankkeet

Tutustu kehittämistoimintaamme

Asiakkuuden hallinta - asiakaslähtöisyys toiminnan perustana

2.8.2018 14:40 Kirjoittanut: Live palvelut | 0 kommenttia | henkilöstön osaaminen asiakkuustyö arkisto
Asiakkuudenhallinta-hankkeella vahvistetaan Ammattiopisto Liven tekemää yhteistyötä työelämän kanssa. Hankkeessa suunnitellaan oppilaitoksen ja työpaikkojen yhteistyöllä työkaluja ja toimintatapoja sekä kehitetään oppilaitoksen henkilöstön asiakkuustyöosaamista.
Lue lisää

Henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki - HET 1

2.8.2018 14:16 Kirjoittanut: Live palvelut | 0 kommenttia | henkilöstön osaaminen arkisto
Hankkeen avulla tuetaan opetus- ja ohjaushenkilöstön valmiuksia henkilökohtaistamisen ja erityisen tuen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä yksilöllisten opinto- ja työllistymispolkujen rakentamiseen.
Lue lisää

Improving Social Skills and Creativity of SEN students in VET

2.8.2018 12:33 Kirjoittanut: Live palvelut | 0 kommenttia | kansainvälinen pedagogiikka arkisto
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden perustaitoja: sosiaalisia, tieto- ja viestintäteknisiä- sekä luovia taitoja.
Lue lisää

Hävikistä tutkintoon

2.8.2018 10:26 Kirjoittanut: Live palvelut | 0 kommenttia | arkisto
  Live ja From Waste to Taste -kiertotaloushanke koordinoivat yhdessä ESR-rahoitteista työllistymishanketta, joka tuo ammatilliset opinnot osaksi työelämää. Tavoitteena on edistää työpaikalla tapahtuvaa oppimista opinnollistamisen keinoin ja ohjata heikossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä kohti työelämää.
Lue lisää

Henkilöstön kansainvälisyyspolku - merkkejä ja menestystä

16.7.2018 13:59 Kirjoittanut: Live palvelut | 0 kommenttia | Digitalisaatio henkilöstön osaaminen kansainvälinen arkisto
Hankkeen tavoitteena on juurruttaa henkilöstön kansainvälisyyspolku osaksi oppilaitosten osaamisen kehittämisen prosessia, tarkoituksena lisätä kansainvälisen toiminnan tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta.
Lue lisää

Yhdessä eteenpäin

16.7.2018 13:50 Kirjoittanut: Live palvelut | 0 kommenttia | laatu pedagogiikka arkisto
Yhdessä eteenpäin 6 on verkostohanke, jonka tavoitteena on tukea laadunhallinnan toimenpanoa.  Ajankohta:
Lue lisää

Laatu vieköön! Laadulla ja tiedolla tulevaisuuteen

16.7.2018 13:42 Kirjoittanut: Live palvelut | 0 kommenttia | laatu pedagogiikka arkisto
 Hankkeen tavoitteena on päivittää vuonna 2014 laaditut "Laatu-katti vieköön: laadunhallinnasta ja laadusta ammatillisen koulutuksen henkilöstölle ja opiskelijoille" -perehdytysmateriaalit. Lisäksi tavoitteena on tarkistaa ammatillisten erityisoppilaitosten verkoston, AMEOn tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden mittarit ja määrittää lakien ja reformin edellyttämät uudet mittarit ja niiden käyttöönotto.
Lue lisää

Onnistu osallisuuden lähteellä- tuettu reitti palveluihin ja esiyrittäjyyteen

16.7.2018 13:29 Kirjoittanut: Live palvelut | 0 kommenttia | työ asiakkuustyö arkisto
Lue lisää

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen laadunhallinta

16.7.2018 13:04 Kirjoittanut: Live palvelut | 0 kommenttia | työ laatu pedagogiikka arkisto
LAHKE-hankkeessa arvioidaan, suunnitellaan, ja kehitetään ammatillisen koulutuksen uudistuksen muutosten vaikutuksia työelämässä tapahtuvan oppimisen laadunhallinnan menetelmiin ja järjestelmiin. Kohteena on erityisesti oppi- ja koulutussopimuksella tapahtuva oppiminen.
Lue lisää

MOVE IT -terveenä töihin 2.0

16.7.2018 12:37 Kirjoittanut: Live palvelut | 0 kommenttia | työ henkilöstön osaaminen pedagogiikka arkisto
Ammattiopisto Liven MOVE IT! -Terveenä töihin 2.0 –hanke on osa valtakunnallista liikkuva opiskelu -toimintaa. Toiminnan tavoitteena on lisätä opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta ja opiskelukykyä. Tarkoituksena on tehdä liikunnasta osa opiskelijoiden päivittäisiä luonnollisia arjen rutiineja, innostaa kokeilemaan uusia liikunnallisia tapoja, lisätä opiskelupäivän aikaista liikuntaa, edistää työergonomiaa ja kannustaa istumisen vähentämiseen.
Lue lisää