Ajankohtaista_banneri

Hankkeet

Tutustu kehittämistoimintaamme

OPTY - Opitaan työhön yhdessä

Kirjoittanut: Live palvelut | 2.8.2018 14:35

Opitaan työhön yhdessä (OPTY) on Euroopan unionin sosiaalirahaston rahoittama hanke, jossa tavoitteena on heikossa työmarkkina-asemassa olevien osatyökykyisten ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden siirtymävaiheiden ja koulutuksellisen tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen.

Hankkeen kesto:

1.3.2018–29.2.2020

Hankkeen koordinaattori:

Invalidisäätiö

Hankekumppanit:

  • Vates-säätiö
  • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
  • Kehitysvammaliitto

Hankkeen tavoitteet:

1) Kehitetään toimijoiden välistä yhteistyömallia, jossa olemassa olevia toteuttajien palveluita yhdistellään ja muotoillaan joustavimmiksi ja asiakaslähtöisimmiksi palveluiksi, joka tukee osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä ja parantaa mahdollisuuksia suorittaa opintoja.

2) Kehitetään opetus- ja ohjaushenkilöstön, työvalmentajien ja työpaikkaohjaajien kanssa työvalmennusmalli, jossa huomioidaan aiempaa paremmin itse valmentautujat. Samalla vahvistetaan henkilöstön valmentavan työotteen osaamista.

Hankkeen kohderyhmä:

Hankkeen kohderyhmänä on opetus- ja ohjaushenkilöstö, työvalmentajat, työelämänedustajat, viranomaiset, työyhteisöt ja organisaatiot, jotka työskentelevät kuntoutuksen, työllistämisen ja koulutuksen parissa.

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat, kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat, kehitysvammaiset ja maahanmuuttajat, joiden koulutus- ja työllistymismahdollisuudet avoimille työmarkkinoille, ilman kohdennettua tukea, on haasteellista.

Hankkeen toteutus:

Hanke toteutetaan kumppaneiden yhteistyöhankkeena, jossa vertaillaan olemassa olevia toimintamalleja ja palveluita ja kehitetään ja mallinnetaan uusia työhönvalmennuksen, ohjauksen ja työllistämisen käytänteitä. Yhteistyössä kehitetään työhönvalmennusmallia, jossa hyödynnetään ryhmävalmennusta ja vertaistukea sekä opinnollistetaan työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä huomioiden välillisen kohderyhmän tuen tarpeet ja toiminta- ja työkyky. Vahvistetaan työelämäyhteistyötä.

 

Videot:

Hankkeen aikana kehitettiin mm. työvalmennusmalli, jossa huomioidaan aiempaa paremmin itse valmentautujat. Työvalmennusmallia on avattu oheisella piirrosvideolla, josta on saatavilla suomen ja englannin kieliset versiot sekä selkokieliversio. Videot löytyvät myös Liven YouTube-kanavalta ja ovat vapaasti hyödynnettävissä.

Suomi: https://www.youtube.com/watch?v=at6TSxi0k1o

Englanti: https://www.youtube.com/watch?v=s1ybFs9pYtg

Selkokieli: https://www.youtube.com/watch?v=iuM6yMDN1pk

 

Oppaat:

Tervetuloa työpaikalle! Käytännön vinkkejä työssä oppimiseen ja työnantajayhteistyöhön

Ohjaan ja valmennan työelämälähtöisesti

 

Antti Teittinen & Pekka Koskinen:
ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAT JA OSATYÖKYKYISET NUORET SIIRTYMÄVAIHEESSA PERUSKOULUN JÄLKEEN – tutkimus, tilastot ja lainsäädäntö

Sonja Miettinen:
Erityiset nuoret työhön oppimassa: tapaustutkimus työelämälähtöisestä opiskelusta ammatillisessa erityisopetuksessa

 

 

 

Lisätietoja:

Jaana Aalto, projektipäällikkö

puh. 040 706 2460 , etunimi.sukunimi@inlive.fi

Opty

 

Aiheet: työ, asiakkuustyö, pedagogiikka

Kirjoittanut Live palvelut

Live Palvelut on valmennus- ja asiantuntijatalo, jonka toiminta on keskittynyt erityistä tukea tarvitsevien työllistymiseen.

Jätä kommentti