Ajankohtaista_banneri

Hankkeet

Tutustu kehittämistoimintaamme

OPTY - Opitaan työhön yhdessä

Kirjoittanut: Live palvelut | 2.8.2018 14:35

Opitaan työhön yhdessä (OPTY) on Euroopan unionin sosiaalirahaston rahoittama hanke, jossa tavoitteena on heikossa työmarkkina-asemassa olevien osatyökykyisten ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden siirtymävaiheiden ja koulutuksellisen tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen.

Hankkeen kesto:

1.3.2018–29.2.2020

Hankkeen koordinaattori:

Invalidisäätiö

Hankekumppanit:

  • Vates-säätiö
  • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
  • Kehitysvammaliitto

Hankkeen tavoitteet:

1) Kehitetään toimijoiden välistä yhteistyömallia, jossa olemassa olevia toteuttajien palveluita yhdistellään ja muotoillaan joustavimmiksi ja asiakaslähtöisimmiksi palveluiksi, joka tukee osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä ja parantaa mahdollisuuksia suorittaa opintoja.

2) Kehitetään opetus- ja ohjaushenkilöstön, työvalmentajien ja työpaikkaohjaajien kanssa työvalmennusmalli, jossa huomioidaan aiempaa paremmin itse valmentautujat. Samalla vahvistetaan henkilöstön valmentavan työotteen osaamista.

Hankkeen kohderyhmä:

Hankkeen kohderyhmänä on opetus- ja ohjaushenkilöstö, työvalmentajat, työelämänedustajat, viranomaiset, työyhteisöt ja organisaatiot, jotka työskentelevät kuntoutuksen, työllistämisen ja koulutuksen parissa.

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat, kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat, kehitysvammaiset ja maahanmuuttajat, joiden koulutus- ja työllistymismahdollisuudet avoimille työmarkkinoille, ilman kohdennettua tukea, on haasteellista.

Hankkeen toteutus:

Hanke toteutetaan kumppaneiden yhteistyöhankkeena, jossa vertaillaan olemassa olevia toimintamalleja ja palveluita ja kehitetään ja mallinnetaan uusia työhönvalmennuksen, ohjauksen ja työllistämisen käytänteitä. Yhteistyössä kehitetään työhönvalmennusmallia, jossa hyödynnetään ryhmävalmennusta ja vertaistukea sekä opinnollistetaan työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä huomioiden välillisen kohderyhmän tuen tarpeet ja toiminta- ja työkyky. Vahvistetaan työelämäyhteistyötä.

Lisätietoja:

Jaana Aalto, projektipäällikkö

puh. 040 706 2460 , etunimi.sukunimi@inlive.fi

Opty

 

Aiheet: työ, asiakkuustyö, pedagogiikka

Kirjoittanut Live palvelut

Live Palvelut on valmennus- ja asiantuntijatalo, jonka toiminta on keskittynyt erityistä tukea tarvitsevien työllistymiseen.

Jätä kommentti