Ajankohtaista_banneri

Hankkeet

Tutustu kehittämistoimintaamme

Oppimisen Taika – Sosiaalinen sirkus työelämätaitojen tukena

Kirjoittanut: Live palvelut | 15.4.2019 14:00

Euroopan Unioni - Euroopan sosiaalirahasto -logo.Hankkeen tavoitteena on perehdyttää erityistä tukea tarvitsevien
opiskelijoiden kanssa Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 -logo.työskentelevää opetus- ja ohjaushenkilöstöä sosiaalisen sirkuksen sekä työhönvalmennuksellisten menetelmien hyödyntämiseen.  Hankkeen keskeisenä tavoitteena on parantaa välillisen kohderyhmän eli erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työelämätaitoja. Hanketta rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto.

 

Hankkeen kesto:

1.3.2019-28.2.2021

Hankkeen koordinaattori:
Live-säätiö

Hankekumppanit:

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Sirkus Magenta

Hankkeen tavoitteet:

  1. Monipuolistetaan opetus- ja ohjaushenkilöstön työmenetelmiä sekä keinoja kohdata erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita soveltavan taiteen keinoin. Tavoitteena on juurruttaa työskentelytapoja, joilla vahvistetaan opiskelijoiden vuorovaikutustaitoja ja itsetuntemusta erityisesti työelämätaitoja silmällä pitäen. 
  2. Tuetaan erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden osaamisidentiteetin rakentumista ja näkyväksi tekemistä. Opiskelijan työllistymismahdollisuuksia parannetaan taidelähtöisten menetelmien sekä työhönvalmennuksellisen ohjauksen keinoin.
  3. Valmennetaan työelämän toimijoita siitä, miten he voivat vahvistaa erityistä tukea tarvitsevan oppijan osaamista. Etsitään yhdessä työelämän toimijoiden kanssa opiskelijan osaamiselle sopivia työtehtäviä työhönvalmennuksellisin keinoin.
  4. Laaditaan työkirja opetus- ja ohjaustilanteisiin opiskelijan osaamisidentiteetin ja -vahvuuksien näkyväksi tekemiselle.
  5. Arvioidaan soveltavan taiteen menetelmien hyödynnettävyyttä ja vaikuttavuutta pedagogisena menetelmänä.

Hankkeen kohderyhmä:

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä on ammatillisen vaativat erityisen tuen, erityisesti VALMA- ja TELMA-koulutusten opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat vaativaa erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat sekä työelämän edustajat.

Toimenpiteet:

  1. Opetus- ja ohjaushenkilöstöä koulutetaan käyttämään soveltavan taiteen menetelmiä työssään. Lisäksi henkilöstöä ohjataan työhönvalmennuksellisten menetelmien käytössä.
  2. Järjestetään erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille soveltavan sirkuksen menetelmiin perustuvaa ohjausta ja valmennusta. Ohjauksella ja valmennuksella vahvistetaan opiskelijan osaamisidentiteettiä, vuorovaikutustaitoja sekä osallisuutta, joiden avulla heitä kiinnitetään osaajina työelämään.
  3. Järjestetään työhönvalmennuksellisen työotteen menetelmiin perustuvaa ohjausta ja valmennusta työpaikkaohjaajille.
  4. Laaditaan työkirja opetus- ja ohjaushenkilöstön käyttöön vuorovaikutustaitojen opettamiseen ja ohjaukseen muun muassa soveltavan taiteen menetelmin.
  5. Toteutetaan vaikuttavuuden arviointi liittyen hankkeen toimenpiteisiin.

Valokuvatyökirja: Saanko näyttää maailmani sinulle - Oppimisen taikaa valokuvaharjoituksilla (pdf)

Kansilehti korttipakkaan (pdf)
Oppimisen taika -kortit (pdf)

Hankkeen visuaalinen loppuraportti: https://www.thinglink.com/scene/1405486579371212803

Hankkeen blogi: https://oppimisentaika.blogspot.com/ 

Lisätietoja:

Hanna Lankinen, projektipäällikkö
Puh. 040 667 1777, etunimi.sukunimi@inlive.fi

Salla Ancker, projektikoordinaattori
Puh. 040 775 5328, etunimi.sukunimi@inlive.fi

Aiheet: työ, henkilöstön osaaminen, esr

Kirjoittanut Live palvelut

Live Palvelut on valmennus- ja asiantuntijatalo, jonka toiminta on keskittynyt erityistä tukea tarvitsevien työllistymiseen.

Jätä kommentti