Ajankohtaista_banneri

Hankkeet

Tutustu kehittämistoimintaamme

Onnistu osallisuuden lähteellä- tuettu reitti palveluihin ja esiyrittäjyyteen

Kirjoittanut: Live palvelut | 16.7.2018 12:29

EU_logoVipuvoimaaEUlta

Onnistu osallisuuden lähteellä – tuettu reitti palveluihin ja esiyrittäjyyteen on ESR-rahoitteinen kehittämishanke, jonka tarkoituksena on parantaa työelämän ulkopuolella olevien työikäisten työ- ja toimintakykyä, sosiaalista osallisuutta ja työllistymistä Lapinlahden Lähteen vapaaehtoistoiminnan ja Liven monialaisen palveluohjauksen ja valmennuksen kautta. Hankkeessa kehitettiin matalan kynnyksen palveluohjauksen malli, josta julkaistun selitysvideon löydät täältä.

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Marita Pöllänen

p. 040 722 3873, etunimi.sukunimi@inlive.fi

Tavoitteet:

Hankkeen tavoitteena on luoda erityistä tukea tarvitsevien työ- ja toimintakykyä vahvistava toimintamalli, jonka osatavoitteet ovat:

  • Kansalaislähtöinen verkostotyön malli, joka mahdollistaa erityistä tukea tarvitsevien saavuttamisen vapaaehtoistoiminnan ja virallisen palveluohjauksen piiriin.
  • Luoda asiakkaalle matalan kynnyksen palveluohjauksen malli helposti lähestyttävässä ympäristössä.
  • Yhteensovittaa yksilölähtöisesti vapaaehtoistoiminnan-, sopimuksettoman valmennuksen -ja virallisen palvelujärjestelmän tunnistamia palveluita.
  • Esiyrittäjyyden malli, joka huomioi erityistä tukea tarvitsevan ja haastavassa elämäntilanteessa olevan vastuullisen työhönpaluun suunnittelun.

Toimenpiteet:

Toiminnan keskiössä on asiakkaiden saavuttaminen virallisen palvelujärjestelmän ulkopuolelta sekä uusien palvelupolkujen löytäminen. Saumattomana näyttäytyvä palvelu sekä vertaistyöskentely auttavat asiakasta kohti kuntoutumista. Hankkeessa haetaan myös vastauksia yhteiskunnan virallisessa palvelujärjestelmässä havaittuihin haasteisiin, jotka liittyvät tuen ja avun tarpeen tunnistamiseen ajoissa, monialaisen palvelutarpeen saumattomuuteen sekä palveluiden osuvuuteen.

Tulokset:

  • Erityistä tukea tarvitseville pääkaupunkiseudun asukkaille sekä palvelujärjestelmässä toimiville ohjaaville tahoille on tarjolla sopimuksettomia palvelumuotoja, joista eteneminen kohti työelämää ja/tai koulutukseen ovat parantuneet.
  • Hankkeen esiyrittäjyyden mallintamisen avulla vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien vaihtoehdot työllistää itsensä yrittäjyyttä hyödyntämällä selkiytyvät.
  • Palveluohjauksessa löydetään ratkaisutapoja, jota voidaan hyödyntää eri palvelutuottajien verkostoissa työ- ja toimintakykyisyyden etenemisen seurannan tukena.
  • Palvelumuotoilun tuloksena saadaan käyttäjälähtöinen sähköinen palvelukatalogi, joka toimii palveluohjauksen tukena erityistä tukea tarvitsevien parissa työskenteleville. Tarkoituksena on, että palvelukatalogia täydennetään hankkeen edetessä ja se jää hankkeen jälkeen elämään niin hanketoimijoille kuin muullekin palveluverkostolle.
  • Hankkeessa luodun toimintamallin myötä tuetusti työelämään ja/tai koulutukseen siirtyminen helpottuu yksilö- ja palvelujärjestelmässä ohjaavien tahojen näkökulmasta.

Seuraa meitä:

YouTube - kanavallamme. Tutustu myös hankkeessa mukana olleen Zeinebin tarinaan.

 

Aiheet: työ, asiakkuustyö, arkisto

Kirjoittanut Live palvelut

Live Palvelut on valmennus- ja asiantuntijatalo, jonka toiminta on keskittynyt erityistä tukea tarvitsevien työllistymiseen.

Jätä kommentti