Ajankohtaista_banneri

Hankkeet

Tutustu kehittämistoimintaamme

Mr. Amis

Kirjoittanut: Live palvelut | 16.7.2018 10:11

MR Amis on kokeiluhanke, jossa jatketaan VRobotiikka360 -hankkeessa aloitettuja VR- ja robotiikkakokeiluja. Hanke hyödyntää myös lisätyn todellisuuden ja tekoälyn teknologioita. Hankkeessa rakennetaan tietoisuutta ja käytäntöjä uusien teknologioiden mahdollisuuksista ammatillisessa koulutuksessa.

Hankkeen ajankohta:

Hanke toteutetaan ajalla 13.12.2017-31.12.2019.

Rahoittaja:

Hankkeen rahoittaa Opetushallitus.

Lisätiedot:

Projektikoordinaattori Minna Kiili

p. 040 670 0361, etunimi.sukunimi@inlive.fi

Tavoitteet:

 • luoda pysyviä ja laaja-alaisia toimintarakenteita yhdistetyn todellisuuden, robotiikan ja tekoälyn hyödyntämiselle ammatillisessa oppimisessa
 • asiakaslähtöisen, reformin mukaisen innovatiivisen toiminta- ja oppimiskulttuurin kehittäminen osaamisala- ja organisaatiorajojen yli
 • tietämys ja osaaminen yhdistetyn todellisuuden, robotiikan ja tekoälyn soveltamisen mahdollisuuksista, hyödyistä ja reunaehdoista kasvaa sekä käytännön toimintamme että tiedonkeruun kautta

Toimenpiteet

 • Testataan ja kehitetään maalaustelineiden kokoamiseen liittyvää VR-ympäristöä opiskelijapalautteen avulla ja lisäämällä pelillisyyselementtejä.
 • Valmennetaan opiskelijoista tutoreita, jotka opastavat digitalisaatioon liittyvissä aiheissa.
 • Rakennetaan AR-ja/tai MR-oppimateriaaleja ja työohjeita yhdessä opiskelijoiden kanssa.
 • Pilotoidaan trukin käyttöönottotarkastus -VR-ympäristö opiskelijoiden kanssa.
 • Hyödynnetään Pepper-robottia mm. lähihoitajan työtehtävissä.
 • Tutkitaan mm. lääkkeenjakorobotin toiminnallisuuksia
 • Toteutetaan robotiikkakursseja

Tulokset

 • Opiskelijat ovat saaneet tutustua tulevaisuuden teknologioihin mm. VR, AR, MR, tekoäly ja robotiikka. Tämä antaa tietoja, taitoja ja kokemusta työelämän muuttuviin tilanteisiin.
 • Opiskelijat toimivat VR-oppimisympäristöjen sekä robotiikan käyttöopastajina.
 • Lisättyä todellisuutta hyödynnetään hankkeeseen osallistuvien alojen opetuksessa. Tietoisuus VR ja AR-mahdollisuuksista opetuksessa on levinnyt.
 • Aiemmassa hankkeessa tuotettuja VR-oppimisympäristöjä on kehitetty opiskelijapalautteen avulla.
 • Hyvien käytänteiden ohjepaketti: miten ottaa lisätty todellisuus osaksi opetusta.

Seuraa meitä:

Hankkeen verkkosivuilla ja blogissa. Sosiaalisessa mediassa: #mrAmis

Hankekumppanit:

Koko hankkeen koordinoija  on Omnia koulutus.

Muut kumppanit:

 • Koulutuskeskus Salpaus - kuntayhtymä
 • Perho Liiketalousopisto
 • Suomen ympäristöopisto Sykli
 • TTS Työtehoseura
 • Vantaan ammattiopisto Varia

 mr-amis-logo

 

Aiheet: Digitalisaatio, henkilöstön osaaminen, pedagogiikka, arkisto

Kirjoittanut Live palvelut

Live Palvelut on valmennus- ja asiantuntijatalo, jonka toiminta on keskittynyt erityistä tukea tarvitsevien työllistymiseen.

Jätä kommentti