Ajankohtaista_banneri

Hankkeet

Tutustu kehittämistoimintaamme

MOVE IT! 3.0

Kirjoittanut: Live palvelut | 23.9.2019 13:20

Ammattiopisto Liven MOVE IT! 3.0 -Terveenä töihin hanke on osa valtakunnallista liikkuva opiskelu toimintaa.

Ajankohta:

Hanke toimii ajalla 1.8.2019-29.6.2020. Se on jatkohanke hankkeille Move IT! 2.0 -Terveenä töihin (1.8.2018-30.6.2019) sekä MOVE IT -Terveenä töihin (1.8.2017-30.6.2018).

Rahoittaja:

Hankkeen rahoittaja on Etelä-Suomen aluehallintovirasto sekä Invalidisäätiö.

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö Asta Kalpamaa

p. 040 631 8822, etunimi.sukunimi@inlive.fi

Tavoitteet:

Hankkeen tavoitteena on edeltävien hankkeiden tavoin jatkaa opiskelijoiden fyysisen aktiivisuuden ja opiskelukyvyn vahvistamista, kehittää henkilöstön tähän liittyvää osaamista sekä vakiinnuttaa liikkumista osaksi Ammattiopisto Liven oppimisympäristöjä sekä oppilaitoksen toimintarakenteita. Pyrkimyksenä on tarjota yhdessä tekemisen kautta opiskelijoille mahdollisuuksia oman hyvinvointinsa ja työ- ja toimintakykynsä monipuoliseen vahvistamiseen.

Toimenpiteet:

Hankkeen aikana mm. palkataan kokoaikainen liikunnanohjaaja, selvitetään liikkuva opiskelu toiminnan vakiinnuttamista osaksi oppimisen tukipalveluita, kehitetään opiskelijoiden hyvinvointivalmennusta, jatketaan oppimisympäristöjen kehittämistä fyysiseen aktiivisuuteen kannustaviksi, vahvistetaan yhteistyötä eri liikuntatahojen sekä opiskelijahuollon kanssa, koulutetaan henkilöstöä, hyödynnetään mobiiliteknologiaa liikunnan ja oppimisen tukena. Opiskelijoiden osallistumista ja vertaisliikkumista jatketaan edelleen liikuntatutor-toiminnan avulla. Henkilöstön liikkuva opiskelu - vastuuhenkilöt jalkauttavat hanketta osaksi oppimisympäristöjen arkea. Hankkeessa pyritään myös lisäämään aktiivisuutta ja liikuntaa työelämässä tapahtuvan oppimisen aikana.

Hankkeen liikunnanohjaaja resurssi mahdollistaa mm. opiskelupäivän aikaisen liikunnan ohjaamisen sekä opiskelijoiden hyvinvointivalmennuksen. Lajikokeiluita sekä muuta hyvinvointia tukevaa toimintaa tarjoavat hankkeen aikana Ammattiopisto Liven päätoimipaikoissa järjestettävät työhyvinvointitorit, Oittaan ulkoilukeskuksessa järjestettävä seikkailuleiri sekä lukuvuoteen nivoutuvat liikuntatapahtumat.

Aiheet: työ, henkilöstön osaaminen, pedagogiikka

Kirjoittanut Live palvelut

Live Palvelut on valmennus- ja asiantuntijatalo, jonka toiminta on keskittynyt erityistä tukea tarvitsevien työllistymiseen.

Jätä kommentti