Ajankohtaista_banneri

Hankkeet

Tutustu kehittämistoimintaamme

MOVE IT -terveenä töihin 2.0

Kirjoittanut: Live palvelut | 16.7.2018 12:37

Ammattiopisto Liven MOVE IT! -Terveenä töihin 2.0 –hanke on osa valtakunnallista liikkuva opiskelu -toimintaa. Toiminnan tavoitteena on lisätä opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta ja opiskelukykyä. Tarkoituksena on tehdä liikunnasta osa opiskelijoiden päivittäisiä luonnollisia arjen rutiineja, innostaa kokeilemaan uusia liikunnallisia tapoja, lisätä opiskelupäivän aikaista liikuntaa, edistää työergonomiaa ja kannustaa istumisen vähentämiseen.

Ajankohta:

Hanke toimii ajalla 1.8.2018-30.6.2019 ja on jatkohanke hankkeelle MOVE IT -Terveenä töihin (1.8.2017-30.6.2018).

Rahoittaja:

Hankkeen rahoittaja on Etelä-Suomen aluehallintovirasto sekä Invalidisäätiö.

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö Riikka Jolkkonen

p. 040 725 5022, etunimi.sukunimi@inlive.fi

Tavoitteet:

Hankkeen tavoitteena on juurruttaa liikunta ja terveelliset elämäntavat osaksi jokapäiväistä opetusta ja ohjausta siten, että opiskelijat ja henkilöstö ymmärtävät liikunnan ja työergonomian merkityksen osana terveyden ja työhyvinvoinnin ylläpitoa ja ammattitaitoa.

Toimenpiteet:

Hankkeen aikana mm. Lanseerataan "liikuntalähettiläs", nimetään "liikkuva opiskelu" -vastuuhenkilöt, kalustetaan tiloja ja pihaympäristöjä, hyödynnetään digitaalisuutta liikunnan ja aktiivisuuden lisäämiseksi, järjestetään hyvinvointitoreja, tuotetaan liikuntaohjeistuksia sisältävää materiaalia, kehitetään liikuntapassi -malli, koulutetaan henkilöstöä ja jatketaan liikuntatutor -toimintaa. Hankkeessa pyritään myös lisäämään aktiivisuutta ja liikuntaa työelämässä tapahtuvan oppimisen aikana ja jalkauttamaan näin liikkuvaa ja aktiivista toimintaa myös työpaikoille.

Tulokset:

Hankkeen aikana jatketaan oppimisympäristöjen kehittämistä aktiivisemmaksi ja kokeillaan uusia keinoja hyödyntää digitaalisuutta aktiivisuuden lisäämiseksi. Hankkeen keskeisiä tavoitteita on myös tuottaa videojulkaisuja ja oheismateriaalia, joiden avulla saadaan konkreettisia vinkkejä aktiivisuuden lisäämiseen. Osana hanketta lanseerataan myös opiskelijoiden liikuntapassi, jonka tarkoituksena on lisätä opiskelijoiden liikuntaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana sekä tutustuttaa uusiin lajeihin.

Hankkeen aikana järjestetään myös työhyvinvointitoreja, joissa keskitytään niin opiskelijoiden, kuin henkilökunnankin työhyvinvointia lisääviin toimiin. Osana hanketta kehitetään myös liikuntatutor –toimintaa ja henkilöstön osaamista opiskelijoiden aktiivisuuden lisäämiseksi. Hankkeen aikana nimetään oppilaitoksen toimipaikkoihin ns. liikkuva opiskelu –vastaavat, joiden avulla hanketta viedään osaksi arkea.

 

Aiheet: työ, henkilöstön osaaminen, pedagogiikka, arkisto

Kirjoittanut Live palvelut

Live Palvelut on valmennus- ja asiantuntijatalo, jonka toiminta on keskittynyt erityistä tukea tarvitsevien työllistymiseen.

Jätä kommentti