Liven toiminnot jatkuvat pääasiassa etäpalveluina (päivitetty 8.4.2021 klo 14.28). Lue lisää

Ajankohtaista_banneri

Hankkeet

Tutustu kehittämistoimintaamme

Juggle – Creative ways to develop key competences of lifelong learning

Kirjoittanut: Live palvelut | 29.1.2021 16:10

Erasmus+gif

Kansainvälisessä hankkeessa levitetään hyviä käytäntöjä luovien menetelmien pedagogisesta käytöstä ja tuotetaan työkaluja luovien menetelmien hyödyntämiseen opetus- ja ohjaustyössä. Luovia menetelmiä hyödynnetään erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden sosiaalisen osallisuuden sekä elinikäisen oppimisen avaintaitojen kehittymiseksi. Näistä taidoista hankkeen keskiössä ovat erityisesti henkilökohtaiset-, sosiaaliset- sekä oppimaan oppimisen taidot. Liven koordinoimassa hankkeessa on kumppaneina organisaatioita viidestä maasta: Sirkus Magenta (Suomi), Friesland College (Alankomaat), Munster Technological University, UNESCO Chair (Irlanti), Haapsalu Vocational Education and Training Center (Viro) sekä MODE Foundation (Puola).

Ajankohta:

Hanke toteutetaan ajanjaksolla 1.12.2020-31.1.2023. Hanketta koordinoi Live.

Rahoittaja:

Hanke on Opetushallituksen koordinoima Erasmus+ KA2 strateginen kumppanuushanke.

Tavoitteet:

Hankkeen tavoitteena on levittää hyviä käytäntöjä luovien menetelmien pedagogisesta käytöstä sekä luoda uusia työkaluja näiden menetelmien hyödyntämiseen opetus- ja ohjaustyössä. Luovien menetelmien pedagogista käyttöä lisäämällä vaikutetaan erityistä tukea tarvitsevien ja marginaalisessa asemassa olevien elinikäisiin avaintaitoihin. Erityisesti vaikutetaan henkilökohtaisiin-, sosiaalisiin- sekä oppimaan oppimisen taitoihin.

Toimenpiteet:

Hankekumppanit jakavat kokemuksiaan ja tietoaan seuraavilla luovien toimintojen alueilla:

  • Sosiaalinen sirkus ja sen hyödyntäminen ammatillisessa koulutuksessa (Live & Sirkus Magenta, Suomi)
  • Seikkailukasvatus (Munster Technological University, UNESCO Chair, Irlanti)
  • Pelillistäminen (MODE Foundation, Puola)
  • Tanssi ja teatteri (Friesland College, Alankomaat)
  • Virtuaalisten menetelmien luova käyttö (Haapsalu Vocational Education and Training Center, Viro)

Hankekumppanit järjestävät lyhyitä Learning, Teaching & Training -liikkuvuuksia hankeorganisaatioiden henkilöstölle. Lisäksi jokaisessa maassa järjestetään hankkeen tuotosten ja tulosten levittämistapahtumia.

Hankkeessa tuotetaan kolme Intellectual Output-tuotosta: tieteellinen kirjallisuuskatsaus luovien menetelmien pedagogisesta käytöstä, käsikirja hankkeessa levitettävien menetelmien hyödyntämiseksi opetus- ja ohjaustyössä sekä luovien menetelmien korttipakka opetus- ja ohjaustyön tueksi.


Tulokset:

Hankkeen tuloksena tieto luovista pedagogisista menetelmistä ja niiden hyödyistä sekä niiden käyttö opetuksen ja ohjauksen välineenä lisääntyy. Ohjaus- ja opetushenkilöstö saa lisää työkaluja luovien menetelmien pedagogiseen käyttöön. Hankkeen tuotoksia levitetään kumppaniorganisaatioissa sekä näiden verkostoissa. Hankkeen tuloksena erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden elinikäisen oppimisen avaintaidot, erityisesti henkilökohtaiset-, sosiaaliset- ja oppimaan oppimisen taidot kehittyvät.

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö Salla Ancker
p. 040 775 5328, etunimi.sukunimi@inlive.fi

Aiheet: Opisto, kansainvälinen, pedagogiikka

Kirjoittanut Live palvelut

Live Palvelut on valmennus- ja asiantuntijatalo, jonka toiminta on keskittynyt erityistä tukea tarvitsevien työllistymiseen.

Jätä kommentti