Ajankohtaista_banneri

Hankkeet

Tutustu kehittämistoimintaamme

Henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki - HET 2

Kirjoittanut: Live palvelut | 2.8.2018 14:12

Hanke jatkaa ja syventää HET 1 - hankkeen teemoja (henkilökohtaistaminen, yksilöllisten opinto- ja työllistymispolkujen rakentaminen), joiden ympärillä reformin edetessä nousee jatkuvasti esiin käytännön toteutukseen liittyviä kysymyksiä ja tarvetta toimintatapojen muutokselle. Tarve on myös uudistuvan opettajuuden kehittämiselle siten, että kaikkien opiskelijoiden yksilöllisten tarpeiden huomiominen toteutuu arjessa. Koulutuskokonaisuus tarjoaa pitkäkestoisen prosessin osaamisen kehittämisen tueksi.

Ajankohta ja rahoittaja:

Hanke toteutetaan 01.05.2018 - 31.12.2019 OPH-rahoituksella.

Hankekumppanit:

Koko hankkeen koordinaattorina toimii Ammattiopisto Luovi. Muut kumppanit ovat Ammattiopisto Spesia sekä Kiipulan ammattiopisto.

Tavoitteet:

Tavoitteena on erityinen tuki huomioiden

1) tukea reformin toimeenpanoa jatkuvan hakeutumisen, henkilökohtaistamisen ja tuen tarpeen määrittelyn näkökulmasta

2) kehittää opetus- ja ohjaushenkilöstön erityisen tuen, ohjauksen ja arvioinnin osaamista käytännönläheisesti niin, että opittu on hyödynnettävissä oppilaitoksen arjessa

3) tukea asiakaslähtöisen ja osaamisperusteisen ammatillisen koulutuksen toteutumista

4) vahvistaa koulutuksen työelämälähtöisyyttä, työelämäyhteistyötä ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamista

5) tukea opettajuuden muutoksessa kohti ohjaavaa ja valmentavaa, kaikkien opiskelijoiden yksilölliset tarpeet huomioivaa opettajuutta ja erityisen hyvää pedagogista osaamista. Hanke syventää HET1-hankkeessa käsiteltyjä teemoja ja vie reformin toteutumista käytännön tasolla eteenpäin erityisen tuen näkökulmasta.

Toimenpiteet:

Hanke toteutetaan ammatillisten erityisoppilaitoksen (AMEO) alueellisina toteutuksina. Valtakunnallisesti toteutetaan ajankohtaiswebinaareja ja verkkoluentoja. Koulutuskokonaisuus on käytännönläheinen ja oppilaitosten arki- ja opiskelijatyötä tukeva. Lisäksi hankkeen antia on tarkoitus vertaisjakaa ja -kehittää omassa oppilaitoksessa.

Tulokset: 

Tuloksena on ammatillisen koulutuksen toimintatapojen kehittyminen oppijoiden erilaiset tarpeet huomioivaksi, sekä uusien (erityis)pedagogisten menetelmien haltuunotto ja kokeileminen. Tuotoksina syntyy webinaaritallenteita, blogeja sekä materiaaleja, jotka ovat kaikkien avoimesti saatavilla AMEO-oppilaitosten verkkosivujen kautta. Soveltuvista tuotoksista tehdään ehdotus Opetushallituksen hyvien käytäntöjen alustalle.

 

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö Miia Metsänen

p. 040 542 1415, etunimi.sukunimi@inlive.fi

OPH  rahoittaa logo

Aiheet: henkilöstön osaaminen

Kirjoittanut Live palvelut

Live Palvelut on valmennus- ja asiantuntijatalo, jonka toiminta on keskittynyt erityistä tukea tarvitsevien työllistymiseen.

Jätä kommentti