Ajankohtaista_banneri

Hankkeet

Tutustu kehittämistoimintaamme

Giriphul – toiminnallista opetusta alkuperäiskansoille Rangamatissa

Kirjoittanut: Live palvelut | 10.2.2021 15:41

giriphul-logoUlkoministeriön rahoittama kehitysyhteistyöhanke Bangladeshilaisen SWACin kanssa (SWAC | Society For The Welfare Of Autistic Children (autism-swacbd.org). Hankkeessa jaetaan tietoa ja kokemuksia luovien ja toiminnallisten menetelmien käytöstä vaativaa erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden opetuksessa.

Liven koordinoimassa hankkeessa ovat kumppaneina SWAC, Bangladeshista sekä Resonaari ja Kukunori Suomesta.

Ajankohta:

Hanke toteutetaan ajanjaksolla 1.3.2021 - 28.2.2022. Hanketta koordinoi Live.

Rahoittaja:

Hanke on Ulkoministeriön rahoittama kehitysyhteistyöhanke.

Tavoitteet:

 • Hanke kehittää alkuperäiskansojen lasten ja nuorten erityisopetusta Rangamatin ”Centre for Inspiration”-koulussa Chittagong Hill Tractsilla, Bangladeshissa.
 • Hanke luo innovatiivisia ja toiminnallisia koulutusmalleja Rangamatin alkuperäiskansojen kulttuurikontekstissa Bangladeshissa.
 • Tavoitteena on kehittää oppilaiden koulutus ja elämänhallintamahdollisuuksia hyödyntäen alkuperäiskansojen taidetta ja kulttuuriperintöä koulutukseen ja hyvinvointiin.
 • Hanke tarjoaa oppilaille mahdollisuuksia työtoimintaan kuten puutarha, kädentaidot ja taide käyttäen kestäviä, paikallisia ja kierrätettyjä materiaaleja sekä muihin aktiviteetteihin kuten liikunta ja musiikki
 • Hanke lisää tietoisuutta vammaiskysymyksistä ja alkuperäiskansojen oikeuksista. Se toimii yhteiskunnan valtavirtaistajana tukien alkuperäiskansojen vammaisten ihmisten oikeuksia.

Toimenpiteet:

Hankekumppanit jakavat kokemuksiaan ja tietoaan luovien ja toiminnallisten menetelmien käytöstä vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opetuksessa:

 • Musiikkikasvatus (Resonaari, Suomi)
 • Digitaalisuus ja virtuaaliset menetelmät ohjauksessa (Kukunori, Suomi)
 • Soveltava liikunta (Live, Suomi)
 • Kädentaitojen kehittäminen (Live, Suomi)
 • Sosiaalinen sirkus (Live, Suomi)

Tulokset:

 • luoviin menetelmiin keskittyvät toiminnallinen opetussuunnitelma, joka huomioi toimintaympäristön sekä paikallisen kulttuurin
 • opettajien täydennyskoulutussuunnitelma huomioiden paikalliset olot ja kulttuurin
 • kuntoutusmalli, joka huomioi myös vanhempien roolin

Lue juttu: Giriphul - harvinainen kukka mäellä

Yhteystiedot:

Kehitysjohtaja Liisa Metsola
p. 050 517 3563, 
etunimi.sukunimi@inlive.fi

Live-SWAG-UM-Giriphul

 

Aiheet: Opisto, kansainvälinen, pedagogiikka

Kirjoittanut Live palvelut

Live Palvelut on valmennus- ja asiantuntijatalo, jonka toiminta on keskittynyt erityistä tukea tarvitsevien työllistymiseen.

Jätä kommentti