Liven toiminnot jatkuvat pääasiassa etäpalveluina (päivitetty 8.4.2021 klo 14.28). Lue lisää

Ajankohtaista_banneri

Hankkeet

Tutustu kehittämistoimintaamme

From a rookie to an expert

Kirjoittanut: Ammattiopisto Live | 28.11.2019 12:49

From a rookie to an expert -logo.Co-funded by the Erasmus+Programme of the European Union -logo.

Ammatillisen koulutuksen strateginen kumppanuushanke - REX VET pyrkii vastaamaan Erasmus + -ohjelman tavoitteisiin edistämällä ammatillisen koulutuksen laadun parantamista, innovaatioita ja kansainvälistymistä. Hankkeessa haluamme lisätä liikkuvuutta ja edistää ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön jatkuvan ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksia, ja siten parantaa ammatillisen koulutuksen laatua.

Nykypäivän monikulttuurinen työelämä sekä kansainväliset työmarkkinat edellyttävät kansainvälisiä taitoja ja osaamista. Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön on kyettävä kouluttamaan uuden aikakauden osaajia, joilla on kyky ja into toimia kansainvälisessä vuorovaikutuksessa maailmaanlaajuisesti.

Hankkeen kesto:

1.9.2019-31.8.2021

Hankkeen koordinaattori:

Hengitysliitto, Ammattiopisto Luovi

Hankekumppanit:

• Centro San Viator (ES)

• Kuressaare Ametikool (EE)

• Invalidisäätiö (FI)

• ENAC ENTE NAZIONALE CANOSSIANO (IT)

• Stichting Christelijk Regionaal Opleidingen Centrum Noord- en Oost Nederland (NL)

Hankkeen kohderyhmä:

Opettajat ja muu henkilöstö sekä toissijaisena kohderyhmänä on organisaation johtohenkilöstö

Hankkeen tavoitteet:

• Lisätä opettajien ja muun henkilökunnan osallistumista kansainvälisyystoimintaan

• Kehittää ja tunnistaa globaalissa maailmassa tarvittavia taitoja

• Edistää henkilöstön kansainvälistymistaitojen kehittämistä

• Edistää kansainvälisen toiminnan yhteyttä organisaation strategian ja henkilöstön ammatillisen kehityksen välillä

Toimenpiteet:

• Yhteistyökumppaneiden organisaatioiden henkilöstön kansainvälisten taitojen kartoittaminen

• Luodaan kehityspolku henkilöstölle kansainvälisten taitojen kehittämiseksi ammatillisessa koulutuksessa

• Tuotetaan koulutuspaketti taitojen kehittämisen tukemiseksi

• Digitaalisten osaamismerkkien luominen, joilla dokumentoidaan ja tunnustetaan kansainvälistymisessä opitut taidot

Tulokset ja hyödyt:

• Opetus-ja ohjaushenkilöstön kansainvälisyystaitojen kehittyminen.

• Organisaatiotasolla henkilöstön kansainvälisyysosaamisen on kasvanut.

• Työkalu kansainvälisten taitojen ja pätevyyden arviointiin sekä yksilö- että organisaatiotasolla on luotu.

• Joustava ja nykyaikainen tapa tunnistaa ja validoida henkilöstön kansainvälisyystaitoja myöntämällä digitaalisia osaamismerkkejä.

• Online-koulutuspaketti, joka tukee osaamisen kasvua aloittelijasta asiantuntijaksi.

• Kansainvälisyyden digitaaliset osaamismerkit on otettu käyttöön, eri tavoin saavutetun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen välineenä.

• Kansainvälisen polun mallia voidaan soveltaa ja ottaa käyttöön myös muissa ammatillisissa oppilaitoksissa.

Lisätietoja:

Pia Törnwall, projektipäällikkö

p. +358 41 535 0547, etunimi.sukunimi@inlive.fi

Aiheet: henkilöstön osaaminen, kansainvälinen

Kirjoittanut Ammattiopisto Live

Ammattiopisto Live on pääkaupunkiseudun suurin ammatillinen erityisoppilaitos ja erityisopetuksen kehittämiskeskus.

Jätä kommentti