Ajankohtaista_banneri

Hankkeet

Tutustu kehittämistoimintaamme

Ermo - erityistä tukea monikulttuurisille opiskelijoille

Kirjoittanut: Live palvelut | 2.8.2018 14:25

Hankkeen tavoitteena on sujuvoittaa erityistukea tarvitsevien maahanmuttajien siirtymstä ammatilliseen koulutukseen, kehittää yksilöllisiä polkuja suorittaa tutkinto ja siirtyä työelämään.

Ajankohta ja rahoittaja:

Hanke toteutetaan 01.05.2018 - 31.12.2019 Opetushallituksen rahoituksella.

Hankekumppanit:

Koko hankkeen koordinaattorina toimii Ammattiopisto Spesia. Toisena kumppanina on Haaga-Helian ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Tavoitteet:

Tavoitteena on vahvistaa koulutukseen osallistujien valmiuksia tunnistaa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden oppimisvaikeuksia ja oppimista vaikeuttavia tekijöitä ja kohdentaa ennakoidusti tukitoimia sekä erityistä tukea niitä tarvitseville oppijoille. Lisäksi hankkeessa kehitetään osallistujien osaamista erityisen tuen menetelmien hyödyntämisestä maahanmuuttajien ohjauksessa sekä annetaan työkaluja yksilöllisten polkujen ja tukitoimien rakentamiseen.

Toimenpiteet:

Hanke toteutetaan 10 opintopisteen koulutuskokonaisuutena. Koulutuksessa on neljä osiota, jotka sisältävät lähitapaamisia, ohjauttua etätyöskentelyä jqa oman työn ja työyhteisön kehittämistä. Toteutuksessa hyödynnetään digitaalisia oppimisympäristöjä, videoluentoja sekä webinaareja. Keskeistä on myös osaamisen ja kokemusten jakaminen osallistujien kesken. Koulutuskokonaisuudet toteutetaan kaksi kertaa syksyllä 2018 ja kaksi kertaa keväällä 2019.

Tulokset:

Tuloksena osallistujien osaaminen maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tukemisessa lisääntyy ja vahvistuu. Osallistujat osaavat hyödyntää kielitietoista opetusta omassa työssään. Oppilaitosten toimintatavat kehittyvät ja nivelvaiheen siirtymät sujuvoituvat. Tuotoksena syntyy osallistujien kesken jaettavia malleja opiskelijoiden tukemiseen sekä verkkoluentoja yleisesti jaettavaksi.

Yhteystiedot: 

Liisa Metsola
etunimi.sukunimi@inlive.fi
p. 050 517 3563

OPH  rahoittaa logo

 

Aiheet: henkilöstön osaaminen

Kirjoittanut Live palvelut

Live Palvelut on valmennus- ja asiantuntijatalo, jonka toiminta on keskittynyt erityistä tukea tarvitsevien työllistymiseen.

Jätä kommentti