Ajankohtaista_banneri

Hankkeet

Tutustu kehittämistoimintaamme

Live palvelut

Live Palvelut on valmennus- ja asiantuntijatalo, jonka toiminta on keskittynyt erityistä tukea tarvitsevien työllistymiseen.

Uusimmat kirjoitukset

Komeetta - kulttuurisesti osallistavaa mentorointia työelämään

3.6.2021 11:29 Kirjoittanut: Live palvelut | 0 kommenttia |
Hankkeen kesto: 1.3.2021-31.7.2023 Komeetta-hankkeessa edistetään työmarkkinoiden ulkopuolella olevien maahanmuuttajataustaisten henkilöiden, erityisesti miesten työllistymistä. Lisäksi hankkeessa kehitetään vertaistukitoimintaa ja kokeillaan, arvioidaan sekä kehitetään erilaisia mentorointimalleja maahanmuuttajien työllistymisen tueksi. Lisäksi hankkeessa järjestetään koulutusta maahanmuuttajille suunnatuissa palveluissa työskenteleville ammattilaisille. Koulutusten tavoitteena on vahvistaa kulttuurisensitiivistä työotetta ja lisätä ymmärrystä kulttuuristen tekijöiden merkityksestä yksilön työllistymisessä. Komeetta on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke.
Lue lisää

Turo 3.0

25.5.2021 13:02 Kirjoittanut: Live palvelut | 0 kommenttia |
Hankkeessa kehitetään turvallisen opiskelun osaamista ja edistetään uusien toimintatapojen ja menetelmien käyttöönottoa oppilaitoksissa. Koulutusosioissa ja kehittämistehtävässä edistetään kunkin osallistujan organisaation hyvinvointia. Hanke muodostuu kahdesta koulutusosiosta ja yhdestä kehittämistehtävästä. Osallistuja kokoaa itselleen turvallisen opiskelijan salkun, joka on sekä tietoa että käytännön menetelmiä siihen, miten omaa organisaatiota voi kehittää nykyistä turvallisemmaksi oppimisympäristöksi. Turvallinen opiskelu nähdään hankkeessa laajasti sekä psyykkisenä, sosiaalisena että fyysisenä ympäristönä. Koulutusosiot järjestetään hankkeen aikana kaksi kertaa. Hankkeen tavoite: Hankkeessa lisätään ammatillisten oppilaitosten henkilöstön osaamista turvallisen opiskelun luomiseen erilaisten menetelmien ja toimintamallien avulla. Hanke antaa henkilöstölle valmiuksia toimia oman organisaation turvallisuuden osaajana. Hankkeen tuotoksina ovat osallistujien tuottamat kehittämistehtävät omissa organisaatioissaan. Hankkeen koulutusosiot: 1. Turvallisen oppilaitoksen salkku 2. Psyykkinen, emotionaalinen ja sosiaalinen turvallisuus oppilaitoksissa Hankkeen kesto: 1.5.2021 – 31.12.2022 Hankkeen koordinaattori: Live-säätiö Hankekumppanit: • Aseman Lapset ry • Humanistinen ammattikorkeakoulu • Ammattiopisto Luovi Hankkeen kohderyhmät: • oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö Hankkeen rahoittaja: Opetushallitus Lisätietoja: Jasmin Al Kurdi Koulutussuunnittelija puh. 040 198 9292 jasmin.alkurdi@inlive.fi
Lue lisää

Erityisen tuen areena

25.5.2021 12:59 Kirjoittanut: Live palvelut | 0 kommenttia |
Hankkeessa kehitetään opetus- ja ohjaushenkilöstön ja oppilaitosten sidosryhmien toimijoidenosaamista yksilöllisten opintopolkujen luomisessa ja erityisen tuen toteuttamisessa ammatillisen koulutuksen aikana. Osaamista kehitetään myös erityistä tukea tarvitsevienturvallisuuden ja hyvinvoinnin huomioimisessa. Digitaalisten toimintatapojen pedagoginen hyödyntäminen huomioidaan kaikissa koulutuksissa.
Lue lisää

Yhdessä yksikään ei putoa!

22.4.2021 8:22 Kirjoittanut: Live palvelut | 0 kommenttia | esr
Yhdessä yksikään ei putoa! -hankkeen lähtökohtana on erityistä tukea tarvitsevien tai muuten putoamisvaarassa olevien nuorten koulutukseen ja työelämään kiinnittymisen sekä siirtymävaiheiden tukeminen monialaisesti yhdistämällä nuorisotyön, työhönvalmennuksen sekä oppilaitosten opetus-, ohjaus- ja tukihenkilöstön osaamista. Tärkeässä roolissa ovat myös työnantajat, työyhteisöt sekä työpaikkaohjaajat ja -kouluttajat, joita ilman oppisopimus- ja koulutussopimuspaikkoja tai työllistymisen mahdollisuuksia ei ole.
Lue lisää

Ohjauksen nivelet kuntoon

12.4.2021 12:09 Kirjoittanut: Live palvelut | 0 kommenttia | pedagogiikka oph
 
Lue lisää

Inclusion, Disability, Employment in Action

31.3.2021 11:27 Kirjoittanut: Live palvelut | 0 kommenttia | työ henkilöstön osaaminen kansainvälinen pedagogiikka
I.D.E.A. - Inclusion, Disability, Employment in Action Ajankohta: 2020-10-01 – 24 kk Rahoittaja: Erasmus + KA2 Toteuttajat: Italia, Belgia, Romania, Espanja, Ranska, Suomi Tavoitteet: IDEA-hankkeen tavoitteena on käsitellä monimuotoisuutta ja edistää vammaisten nuorten yhteistä tasa-arvoa, syrjimättömyyttä ja sosiaalista osallisuutta. Innovatiivisten työpohjaisen oppimisen ja työllistymisen lähestymistapojen löytäminen, ymmärtäminen ja edistäminen. Erityisesti hyvien toimintatapojen vaihto ja koulutukset, verkostojen vahvistamista mukana olevien projektipartnerien keskuudessa, jotka ovat kaikki vammaisten palveluntarjoajia. Heidän verkkonsa ja aktiiviset ARFIE-eurooppalaisen verkoston rooli auttaa edistämään ja levittämään tuloksia edistäen edelleen sosiaalista osallisuutta paikallisella ja Euroopan tasolla. Sosiaaliseen osallisuuteen sisältyy tunne, että hyväksyt paikallisessa yhteisössäsi ja kyetään osallistumaan yhteiskuntaan tarkoituksenmukaisella tavalla osallistumalla valtavirran toimintaan ja perusoikeuksien käyttäminen. Budjetti: Suomen osuus - 19.321,00 EUR Yhteystiedot: Jasmin Al Kurdi p.040 198 9292 etunimi.sukunimi@inlive.fi
Lue lisää

Tarmoa, työnäköä ja tulevaisuusvisioita

2.3.2021 16:05 Kirjoittanut: Live palvelut | 0 kommenttia |
 
Lue lisää

Creating Support Models for Participation in Future Work - Create Future

16.2.2021 15:26 Kirjoittanut: Live palvelut | 0 kommenttia | henkilöstön osaaminen kansainvälinen monimuotoisuus
Creating Support Models for Participation in Future Work - Create future on Erasmus + rahoittama projekti, jossa on tavoitteena luoda monimuotoisuuden työkalupaketti työnantajille, ohjausalan ammattilaisille ja tukityöntekijöille, jotka työskentelevät erityistä tukea tarvitsevien parissa.
Lue lisää

OSUU – osaamista positiiviseen uudistumiseen 1 ja 2

16.2.2021 14:56 Kirjoittanut: Live palvelut | 0 kommenttia | henkilöstön osaaminen pedagogiikka oph
Tavoitteet:
Lue lisää

Giriphul – toiminnallista opetusta alkuperäiskansoille Rangamatissa

10.2.2021 15:41 Kirjoittanut: Live palvelut | 0 kommenttia | Opisto kansainvälinen pedagogiikka
Ulkoministeriön rahoittama kehitysyhteistyöhanke Bangladeshilaisen SWACin kanssa (SWAC | Society For The Welfare Of Autistic Children (autism-swacbd.org). Hankkeessa jaetaan tietoa ja kokemuksia luovien ja toiminnallisten menetelmien käytöstä vaativaa erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden opetuksessa.
Lue lisää