Ajankohtaista_banneri

Hankkeet

Tutustu kehittämistoimintaamme

Asiakkuuden hallinta - asiakaslähtöisyys toiminnan perustana

Kirjoittanut: Live palvelut | 2.8.2018 14:40

Asiakkuudenhallinta-hankkeella vahvistetaan Ammattiopisto Liven tekemää yhteistyötä työelämän kanssa. Hankkeessa suunnitellaan oppilaitoksen ja työpaikkojen yhteistyöllä työkaluja ja toimintatapoja sekä kehitetään oppilaitoksen henkilöstön asiakkuustyöosaamista.

Rahoittaja:

Opetushallitus

Hankekumppanit:

Hankkeen koordinaattorina toimii Koulutuskeskus Salpaus, muut kumppanit ovat Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr, Ammattiopisto Spesia Oy, Kotkan - Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Ekami, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia ja Oy Porvoo International College Ab.

Tavoitteet:

1) Luoda jatkuvaan parantamiseen perustuva asiakaslähtöinen asiakkuustyömalli prosessikuvauksineen

2) Kehittää henkilöstön asiakastyön osaamista

3) Validoida asiakaslähtöisesti asiakkuudenhallinnan menetelmiä, välineitä ja työkaluja

4) Kytkeä osaksi asiakkuustyötä alueen elinkeinostrategian painopistealueiden huomioonottaminen ja osaamistarpeiden ennakointi

Toimenpiteet:

Invalidisäätiön palvelutarjooma kartoitetaan ja asiakkuus tehdään näkyväksi oppilaitoksen prosessikuvauksissa. Asiakkuuksien hallinnan ja hoidon merkityksestä luodaan henkilöstön kesken yhteinen näkemys. Yhtenäistetään Invalidisäätiö-konsernin sisäinen ja ulkoinen asiakkuus- , sidosryhmä- ja markkinointiviestintä sekä kehitetään asiakastyytyväisyyden mittaamisen menetelmiä. Hankitaan tavoitteiden toteuttamiseksi parhaiten soveltuvat työkalut ja teknologiat. Kehitetään työelämäkumppanuuksia sekä Ammattiopisto Liven henkilöstön asiakkuustyön osaamista.

Tulokset:

Ammattiopisto Liven prosessit on kuvattu ja yhtenäinen näkemys asiakkuuden hallinnasta ja hoidosta luotu. Henkilöstön asiakastyön osaamista on kehitetty ja tätä varten on kehitetty Asiakkuustyön ABC -koulutus, joka on kytketty osaksi Invalidisäätiön Akatemiaa (henkilöstökoulutusportaali). Soveltuvimmat asiakastyön menetelmät, välineet, työkalut, mittarit ja dokumentaatio ovat aktiivisessa käytössä. Toimivimmat yhteistyöpilotoinnit on mallinnettu ja juurrutettu oppilaitoksen arkeen.

Ota yhteyttä:

Projektipäällikkö Pirjo Poutala

p. 040 669 4900, etunimi.sukunimi@inlive.fi

Aiheet: henkilöstön osaaminen, asiakkuustyö, arkisto

Kirjoittanut Live palvelut

Live Palvelut on valmennus- ja asiantuntijatalo, jonka toiminta on keskittynyt erityistä tukea tarvitsevien työllistymiseen.

Jätä kommentti