Live käynnistää lähipalvelut porrastetusti 1.6. alkaen. Siihen asti etäpalvelut jatkuvat. (päivitetty 14.5.2020 klo 12.54). Lue lisää

Ajankohtaista_banneri

Hankkeet

Tutustu kehittämistoimintaamme

3T- Toive-Tavoite-Tulevaisuus

Kirjoittanut: Live palvelut | 10.9.2018 14:35

VipuvoimaaEUltaEU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb-1

3T - Toive-Tavoite-Tulevaisuus on Euroopan unionin sosiaalirahaston rahoittama hanke, jonka tavoitteena on ehkäistä nuorten syrjäytymistä ja edistää heidän elämänhallintaansa, hyvinvointiaan sekä koulutus- ja työllistymispolkujen rakentamista. Hanke toteutetaan kumppanuushankkeena Aseman lapset ry:n kanssa.

Hankkeen kesto:

1.9.2018–31.12.2020

Hankkeen koordinaattori:

Invalidisäätiö

Hankekumppanit:

Aseman lapset ry

Hankkeen tavoitteet:

1) Ohjaus- ja tukipalveluihin osallistumisen kynnystä etenkin heikosti työhön tai oppilaitoksiin sitoutuneiden nuorten kohdalla on madallettu tuomalla ohjaus- ja tukipalvelut niihin ympäristöihin, joissa nuoret muutenkin liikkuvat tai viettävät aikaansa. Näissä ympäristöissä toimivien yritysten kanssa on solmittu uudenlaista yhteistyötä, jonka tarkoitus on edesauttaa vaikeammin työllistyvien nuorten sijoittumista työ- ja harjoittelupaikkoihin.

2) Toiminnan kautta tavoitetuille nuorille on saatu luotua heidän tarpeitaan vastaavia ja heitä motivoivia jatkopolkuja oppilaitosmuotoiseen koulutukseen, työpaikkoihin (harjoitteluun tai töihin), oppisopimukseen tai nuorille suunnattuihin työpajoihin/työtoimintoihin.

3) Nuorten työelämätaidot ovat karttuneet oman osaamisen ja vahvuuksien tuntemiseen, sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettelun kautta.

Hankkeen kohderyhmä:

Hankkeen kohderyhmänä ovat syrjäytymisvaarassa olevat, koulutuksen ja työn ulkopuolella olevat, sekä erityistä tukea tarvitsevat nuoret.

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat opetus- ohjaus ja tukihenkilöstö sekä muut nuorisotyötä tekevät, jotka koulutetaan Friends-ohjelman ohjaajiksi.

Toimenpiteet:

Hankkeen aikana ohjaus- ja tukipalveluita järjestetään PopUp-henkisesti ja pysyvämmin. Nuoria tavoitetaan jalkautumalla ympäristöihin, joissa nuoret muutenkin liikkuvat ja viettävät aikaansa. Läsnäoloa ja toiminnan tarvetta kohdistetaan nuorten tarpeiden mukaisesti. Nuorten kanssa tehdään kartoitus heidän tilanteesta, jotta heille löydetään sopiva jatkopolku. Tärkeä osa työskentelyä on tehdä nuorelle näkyväksi ja vahvistaa hänen vahvuuksia, motivaatiota, kiinnostuksen kohteita, sekä muita voimavaroja.

Etsitään yritysyhteistyökumppaneita ja heidän kanssa sovitaan yhteistyön muodoista, sekä heille suunnatusta tuesta, jotta nuorten työllistäminen tai työharjoittelun/kokeilupaikan tarjoaminen helpottuu. Yrityksille tarjottava tuki on muun muassa informaatiota oppisopimuskäytännöistä, erilaisista työllistymistuen muodoista, sekä taustatukena toimimista nuorille työharjoittelun aikana tai työllistymisen alussa.

Ammattiopisto Liven opetus- ja ohjaushenkilöstöä koulutetaan Friends-ohjaajiksi. Friends on lasten ja nuorten mielen hyvinvointia edistävä sekä ahdistusta ja masentuneisuutta ehkäisevä ohjelmakokonaisuus, josta on versiot eri-ikäisille.

Lisätietoja:

Pia Törnwall, projektipäällikkö

puh. 041 535 0547, etunimi.sukunimi@inlive.fi

 

Aiheet: työ, pedagogiikka

Kirjoittanut Live palvelut

Live Palvelut on valmennus- ja asiantuntijatalo, jonka toiminta on keskittynyt erityistä tukea tarvitsevien työllistymiseen.

Jätä kommentti