Koulutukset.jpg

Koulutukset

Erityisen hyvä opettajuus, 3 op

Erityisen hyvä opettajuus, 3 op

Koulutusosion webinaareissa ja workshopeissa perehdytään erityisen tuen näkökulmasta uudistuvan opettajuuden tematiikkaan, vahvistetaan asiakaslähtöisyyttä ja osaamisperusteisuutta tukevaa pedagogiikkaa, oppilaitoksen sisäistä ja verkostoissa tapahtuvaa yhteistyötä sekä syvennytään erilaisiin näkökulmiin oman opettajuuden kehittymisen tueksi (esim. positiivinen pedagogiikka ammatillisessa erityisopetuksessa).

 

Koulutuskokonaisuuden laajuus on 3 op, ja sen keskeiset sisällöt ovat seuraavat:

  • Osaamisperusteisuutta ja asiakaslähtöisyyttä (ammatillisen erityisopetuksen näkökulmasta) edistävä pedagoginen osaaminen, esim. valmentava opettajuus ja tiimiopettajuus, opettaja oman työnsä johtajana, jaettu pedagoginen johtajuus

  • Ratkaisukeskeisyys, vahvuusperustaisuus, positiivinen pedagogiikka ammatillisessa erityisopetuksessa

  • Yhteistyö tiimeissä, monialaisissa verkostoissa ja työelämän kanssa - ammatillisen eritysopetuksen hyvät toimintamallit ja toimijoiden sparraaminen niiden soveltamiseksi

Toteutustapa ja aikataulu:

Koulutus koostuu työpajoista ja oppimistehtävistä.

  • Työpaja 1: torstai 7.11.2019 klo. 9.00-15.00.
  • Työpaja 2: tiistai 26.11.2019 klo. 12.00-16.00.

 

Kohderyhmä
Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö, tiimien toiminnasta vastaavat henkilöt ja esimiehet

 

Kouluttajat

Jukka Martti, laaja-alainen erityisopettaja, työnohjaaja 

Silja Taipale, laaja-aleinen erityisopettaja, neuropsykiatrinen valmentaja

 

Koulutus on osallistujille maksuton.

 

Lisätiedot

Miia Metsänen
koulutussuunnittelija
etunimi.sukunimi@inlive.fi
puh.  040 542 1415

 

Ammatillisten erityisoppilaitosten Henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki (HET2) – Reformissa eteenpäin! -hanke on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta.