Ajankohtaista_banneri

Ajankohtaista

Tutustu toimintaamme

Työhönvalmentajan ajatuksia vammautuneen palvelusuunnitelmasta ja eläinavusteisesta kuntoutuksessa

Kirjoittanut: Live palvelut | 10.7.2020 14:12
Lue kesän kunniaksi Liven työhönvalmentajan Pauliina Pohtamon ajatuksia vammautuneen  henkilön palvelusuunnitelmapaketista ja eläinavusteisesta kuntoutuksesta.
 
Toistakymmentä vuotta kuntoutusalan työtehtävien parissa, ja  eteeni on toistuvasti tuotu kuntoutuja-asiakkaita, joiden oikea-aikainen palvelukokonaisuuden muotoilu olisi säästänyt sekä yhteiskunnan varoja sekä auttanut asiakasta kuntoutumaan nopeammin ja tehokkaammin.
 
Vammautumisen jälkeen asiakas on turhan usein itse joutunut perehtymään eri tukien ja korvausten palveluviidakkoon. Näihin tarttuminen alkuvaiheessa olisi auttanut kuntoutuja-asiakasta keskittymään vain vammautumisen jälkeisen elämänsä rakentamiseen sekä kuntoutumiseen.
 
Vammautumisen jälkeen kuntoutuja-asiakkaan asiaa saattavat hoitavan lääkärin lisäksi hoitaa monet eri vakuutusyhtiöt, Kela, kunnan sosiaalitoimi, apuvälinekeskus, kuntoutuksien palveluntuottajat sekä mahdollinen erikoissairaanhoidon kuntoutussuunnittelija. Kokemukseni mukaan varhain tehdyllä lakisääteisellä kuntien vammaispalveluiden palvelusuunnitelman avulla voisi kerätä asiakkaan vammautumisen jälkeisen elämän rakentamista varten palvelusuunnitelmapaketin.
 
Palvelusuunnitelmapaketin avulla, asiakkaan oikea-aikaisen kuntoutussuunnitelman lisänä, tehty kuntoutujan kuntoutuspolku tulisi ajoitettua oikein ajatellen kuntoutujan etua, kuntoutujan määrärahojen säästämistä, kuntoutujan tukiverkostoa ja työhön palaamista.

Aina kaikki ei mene nappiin

Valitettavan usein vammautuneet kertovat, että ovat joutuneet vaatimaan itse, selvittämään itse, ja lopulta mm. lievällä haittaluokituksen mukaisella työkykyhaitalla eläköityneet nuorena kotiin istumaan vailla kenenkään tukea.
 
EA6
Eräs kuntoutuja, jonka asioista ei oltu saatu koppia, soitti minulle töihin istuen perjantaina kotonaan kynttilän valossa ja odottaen kolme kuukautta kestäneen ammatillisen kuntoutuksen ansionmenetysasiansa käsittelyä. Hän sai asiaansa samantien apua, mutta jäi mieleeni kuntoutujana, joiden virkamiestyöntekijänä olen saanut toimia työtehtävissäni omien arvojeni mukaisesti.
 
Mahdollisissa epämieluisissa erimielisyysasioissa, on yleensä ollut joku asiasisältövirhe, puuttunut asiakirja tai muu asia, jonka selvittäminen yhteistyössä asiakkaan tai asiakkaan edustajan kanssa, on auttanut asiakasta ymmärtämään asiansa.
 

Vammaispalvelulaissa ei ole diagnoosirajoja 

Vammaispalveluista on säädetty laissa. Vammaispalvelulain mukaan vammaisella tarkoitetaan sellaista henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Vammaisuus tai vaikeavammaisuus määritellään vammaispalvelulaissa tai -asetuksessa erikseen jokaisen palvelun ja tukitoimen kohdalla.
 Vammaisella henkilöllä on subjektiivinen oikeus saada näitä palveluja. Vammaisen henkilön kotikunta on vastuussa palvelujen järjestämisestä.
 
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista -lain mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestetään, jos vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai tukitoimia muun lain nojalla.
 
Omakohtaisen kokemusteni perusteella katson että, esimerkiksi organisaatioiden yhteistyötä voitaisiin kehittää ratkaisukeskeisemmäksi. Asiakkaan pitäisi saada keskittyä tärkeimpään, eli itsensä hoitamiseen ja kuntoutumiseen. 
EA3
 

Eläinavusteinen kuntoutus

”Vammautumiseni jälkeen, työkaverit, ystävät ja kaverit katosivat pahoitellen ympäriltäni, sitten sitä istui yksin kotona syrjäytyneenä ja eristäytyneenä 35 vuotiaana vammautuneena, ilman että elämässäni olisi ollut sisältöä”, kertoo vammautunut pyörätuoliasiakas.

”Nuuskis ja moiskis, hevosen lämpö ja tuoksu. Takana huono päivä, fyysisiä kipuja ja asioiden hoitoa, oikeuksista taistelemista. Minulla on paljon kerrottavaa hevoselle ja samalla hevonen hoitaa läsnäolollaan minua”, miettii 21-vuotias aivoverenkiertohäiriöön sairastunut asiakas.
 
Muun muassa työhönvalmennuksen asiakkaille on mahdollista hakea eläinavusteista kuntoutusta oman sosiaalitoimen kautta, perusteena syrjäytymisen ehkäiseminen ja sosiaalisen kuntoutuksen tuen tarve. Eläinavusteisessa kuntoutuksessa on ammattilaisen kanssa mahdollisuus avata solmuja samalla kun eläintä hoitamalla saa hyväksyntää ja lämpöä.
 
Kuntoutumisessa eläimen merkitys on korostunut, ja ponien sekä esim. halikoirien käyttäminen on yleistymässä. Lemmikki tuo lohtua, lämmön ja välittämisen tunteen. Kun kukaan muu ei ymmärrä, eläin jaksaa aina tuomitsematta kuunnella. Eläinten välittömyys ja kiintymyksen osoitukset ovat tärkeitä ilonaiheita monen yksinäisen elämässä. 
EA2-1
 

Kirjoittanut Live palvelut

Live Palvelut on valmennus- ja asiantuntijatalo, jonka toiminta on keskittynyt erityistä tukea tarvitsevien työllistymiseen.

Jätä kommentti