Ajankohtaista_banneri

Ajankohtaista

Tutustu toimintaamme

Onnistu Osallisuuden lähteellä -hanke kehitti uudenlaisen palveluohjauksen mallin

Kirjoittanut: Live palvelut | 13.3.2019 10:01

Live Palveluiden hankkeessa kehitetty palveluohjauksen malli on tarkoitettu kaikille järjestötoimijoille, jotka työskentelevät haastavissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden kanssa. Mallissa asiakkaan yksilölliset tuen tarpeet huomioidaan ja hänet ohjataan oikeiden palveluiden kautta kohti tavoitteitaan.

Live Palveluiden, Suomen Mielenterveysseura ry:n ja Lapinlahden Lähteen yhteisen Onnistu osallisuuden lähteellä - Tuettu reitti palveluihin ja esiyrittäjyyteen -hankkeen tarkoituksena oli parantaa työelämän ulkopuolella olevien työikäisten työ- ja toimintakykyä, sosiaalista osallisuutta ja työllistymistä. Euroopan unionin sosiaalirahaston rahoittama hanke toteutettiin vuosina 2017 – 2019 ja se päättyi 28.2.2019. Matalan kynnyksen palveluun olivat tervetulleita kaikki pääkaupunkilaiset, jotka tarvitsivat erityistä tukea työllistymiseensä.


- Hankkeessa etsittiin ratkaisuja yhteiskunnan virallisen palvelujärjestelmän haasteisiin, esimerkiksi ihmisten tuen ja avun tarpeen tunnistamiseen ajoissa, palveluiden saumattomuuteen ja niiden yksilölliseen sopivuuteen, kertoo hankkeen projektipäällikkö Marita Pöllänen.

Asiakkaista 79 % sai tarvitsemaansa tukea

Hankkeen puitteissa kehitettiin matalan kynnyksen palveluohjauksen malli järjestötoimijoille, jotka työskentelevät haastavissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden kanssa. Mallista julkaistiin selitysvideo.

- Palveluohjauksen mallin lähtökohtana on huomioida ja kartoittaa asiakkaan henkilökohtainen tilanne, yksilölliset toiveet sekä palvelun ja tuen tarpeet. Arviointiin käytimme Työterveyslaitoksen Solmu-koordinaatiohankkeen kehittämää Kykyviisaria. Palveluohjaukseen kuuluvassa yksilövalmennuksessa käytettiin Kykyviisarin lisäksi dialogisia menetelmiä, joilla arvioidaan asiakkaan voimavaroja ja työ- ja toimintakykyä sekä selvitetään hänen taloudellista, terveydellistä ja sosiaalista tilannettaan. Kehitimme Kykyviisarista myös palveluohjaukseen kuuluvan Elämässä Eteenpäin -ryhmävalmennuskonseptin, selvittää Pöllänen.

Valmennuksen tarkoituksena on tukea asiakkaiden elämänhallintaa, motivoitumista ja sitoutumista. Palveluntarpeen kartoituksen perusteella asiakas ohjataan juuri hänelle oikean palvelun pariin. Hankkeen tuki asiakkaalle jatkuu siihen asti, että hän pääsee tarvitsemansa palvelun piiriin. Tätä kautta hän pääsee vähitellen kohti tavoitteitaan, joka voi olla esimerkiksi työllistyminen.

- Matalan kynnyksen palveluohjauksen mallista saatiin hankkeessa hyviä tuloksia, sillä haastatteluidemme mukaan 38 % asiakkaistamme on päässyt hankkeen avulla koulutuksen tai palkkatyön piiriin. Ohjauksen jälkeen 79 % hankkeen asiakkaista kokee saaneensa tarvitsemaansa tukea ja 75 % on tehnyt uusia opiskelu- ja työnhakusuunnitelmia. Hanke paransi asiakkaidensa työ- ja toimintakykyä, sosiaalista osallisuutta ja työllistymistä. Toivomme, että kolmannen sektorin toimijat kiinnostuvat palveluohjauksen mallista ja ottavat sen osaksi omaa toimintaansa, Pöllänen sanoo.

Katso mallista julkaistu selitysvideo täältä.

Lisätietoja:
Marita Pöllänen
p. 040 722 3873
marita.pollanen@inlive.fi

Kirjoittanut Live palvelut

Live Palvelut on valmennus- ja asiantuntijatalo, jonka toiminta on keskittynyt erityistä tukea tarvitsevien työllistymiseen.

Jätä kommentti