Live käynnistää lähipalvelut porrastetusti 1.6. alkaen. Siihen asti etäpalvelut jatkuvat. (päivitetty 14.5.2020 klo 12.54). Lue lisää

Ajankohtaista_banneri

Ajankohtaista

Tutustu toimintaamme

Työ kotouttaa tehokkaammin kuin lukuisat kielikurssit

Kirjoittanut: Live palvelut | 27.5.2019 13:39

Maahanmuutto herättää yhteiskunnassa paljon keskustelua ja maahanmuuttajien kotoutumiseen kohdistuu monenlaisia vaatimuksia esimerkiksi sujuvasta kielitaidosta ja pikaisesta työllistymisestä. Keskustelun kiihtyessä on hyvä miettiä, ovatko nykyiset toimenpiteet varmasti niitä tehokkaimpia. Voisiko useiden peräkkäisten kielikurssien sijaan kieltä oppia käytännönläheisemmin työpaikalla? Me Livessä uskomme, että työ on paras apuväline sopeutuessa uuteen kulttuuriin.

Kun maahanmuuttaja aloittaa sopeutumisen uuden kotimaansa yhteiskuntaan ja kulttuuriin, uuden kielen oppiminen on luonnollisesti tärkeässä roolissa. Ratkaistavana on, kuinka uutta kieltä oppisi tehokkaasti niin, että sitä pystyisi soveltamaan myös käytännön elämässä. Erilaiset kielikurssit ovat toki olennaisessa asemassa, mutta uudet taidot on myös saatava saman tien käyttöön, jotta integroituminen voi alkaa, eikä kotoutumisprosessi saisi jumiutua paikoilleen. Perinteiset kotoutumistoimenpiteet ovat kuitenkin melko hidastempoisia, eivätkä opitut asiat läheskään aina pääse käyttöön silloin, kun ne ovat vielä tuoreessa muistissa. On tavallista, että asiakas on muuttanut Suomeen ja osallistunut vuosien varrella useille suomen kielen kursseille tai työkokeiluihin, joiden välillä voi olla hyvinkin pitkiä taukoja. Ei ole ihme, että opittu kielitaito helposti unohtuu.

Me Livessä lähestymme asiakkaiden työllistymistä tavallista vauhdikkaammin. Toimimme palveluntuottajina hyvin työelämäkeskeisessä Kotouttamisen SIB -ohjelmassa, joka tähtää mahdollisimman lyhyeen, muutaman kuukauden valmennusjaksoon. Jakson aikana on tarkoitus vahvistaa jo opittuja suomen kielen taitoja, opiskella työelämätaitoja, hankkia tarvittaessa kokemusta työelämästä työssäoppimisen avulla ja siirtyä lopulta työelämään, jossa vasta opitut taidot ja tiedot pääsevät heti käyttöön. Meiltä on työllistytty hyvin esimerkiksi ravintola- ja kahvila-alalle ja rakennus-, puhdistus- ja teollisuusalalle.

Työ kotouttaa usein tehokkaammin kuin lukuisat peräkkäiset kielikurssit. Ihminen, joka käy töissä, on osallisena yhteisössä, oppii suomalaisesta yhteiskunnasta, sekä pääsee myös käyttämään suomen kieltä. Työ auttaa näin kiinnittymään nopeasti uuteen yhteiskuntaan ja vahvistaa ihmisen merkityksellisyyden kokemusta. On helpompi päästä osaksi yhteiskuntaa, jonka täysivaltaisena jäsenenä on mahdollisuus toimia. Työllä on myös tärkeä sosiaalinen ulottuvuus, sillä työpaikka on monelle kotoutujalle mahdollisuus laajentaa kontakteja ja sosiaalista verkostoa Suomessa. Siksi työn merkitystä ei voi liikaa korostaa.

Iris Laaksonen
Riitta Karhapää
Fabrizio Scarpati

Iris Laaksonen ja Riitta Karhapää työskentelevät työhönvalmentajina ja Fabrizio Scarpati suomen kielen opettajana Live Palveluiden Kotouttamisen SIB-ohjelmassa.

 

Kirjoittanut Live palvelut

Live Palvelut on valmennus- ja asiantuntijatalo, jonka toiminta on keskittynyt erityistä tukea tarvitsevien työllistymiseen.

Jätä kommentti