Live käynnistää lähipalvelut porrastetusti 1.6. alkaen. Siihen asti etäpalvelut jatkuvat. (päivitetty 14.5.2020 klo 12.54). Lue lisää

Ajankohtaista_banneri

Ajankohtaista

Tutustu toimintaamme

Haasteet työllistymisen takana – onko omalla asenteella merkitystä?

Kirjoittanut: Live palvelut | 7.10.2019 14:41

Live Palvelut toimii palveluntuottajana maahanmuuttajien Kotouttamisen SIB -työllistämisohjelmassa. Ohjelma on hyvin työelämäkeskeinen ja tähtää mahdollisimman lyhyeen, muutaman kuukauden valmennusjaksoon sekä pikaiseen työllistymiseen. Työllistyminen uudessa kulttuurissa ei kuitenkaan aina suju ilman ongelmia. Joskus myös valmennettavien omat asenteet voivat olla työllistymisen esteenä.

Työhönvalmentajan työssä kohtaa päivittäin asenteita, jotka voivat vaikuttaa asiakkaan mahdollisuuksiin työllistyä. Yllättävän harvoin asenteet liittyvät työnantajan epäilyksiin, pääkaupunkiseudun työnantajat suhtautuvat maahanmuuttajataustaisiin työntekijöihin pääsääntöisesti avoimin mielin. Sen sijaan työnhakijan omat asenteet ja vaatimukset niin itseään, kuin työpaikkaakin kohtaan, voivat olla joskus kompastuskivinä matkalla. Työhönvalmentajan työssä tärkeimpiä tehtäviä onkin asiakkaan motivointi ja tarpeen tullen asenteiden muokkaaminen samalla, kun muita työllistymisen esteitä poistetaan yhteistuumin asiakkaan ja tiimin kanssa.

Jotkut asiakkaat ovat saattaneet olla kotona hyvinkin pitkään, mikä voi aiheuttaa haasteita sopeutumiselle työelämään. Haasteeksi voi osoittautua myös pitkät työmatkat pääkaupunkiseudulla tai työaikojen sovittaminen kiireiseen lapsiperhearkeen. Toisaalta asiakkaan odotukset tulevaa työpaikkaa kohtaan voivat olla epärealistiset. Monet voivat olla liian vaatimattomia omien taitojensa suhteen ja vaativat itseltään liiankin suuria kielellisiä valmiuksia ennen kuin kokevat olevansa valmiita työelämään. Toisinaan taas työkokemus kotimaassa saattaa olla vaikuttava, mutta puutteellisen kielitaidon vuoksi työuran rakentaminen on aloitettava lähes alkutekijöistä, kunnes kielitaito riittää omaa ammattia vastaaviin tehtäviin.

Työhönvalmentaja toimii työelämän ja työntekijän välissä

Työhönvalmentajan tehtävänä on auttaa asiakasta tekemään realistisia tavoitteita työllistymiseen, jota kohti kuljetaan kuin portaita pitkin. Luodaan pohjaa suurten tavoitteiden toteutumiselle ainakin sen ensimmäisen askeleen, ensimmäisen työ- tai työssäoppimispaikan verran. Me työhönvalmentajat toimimme tarvittaessa pehmentävänä tekijänä työelämän ja työntekijän välissä, kohtaamista helpottaen. Työhönvalmentajan tuki voi ratkaista, jääkö ihminen vuosiksi kotouttamiskursseille vai pääseekö hän työelämään, osaksi suomalaista yhteiskuntaa.

Polulla kohti työelämää yhteisöllisyys on tärkeää. Koto-SIB -valmennus tarjoaa asiakkaan ympärille ryhmällisen verran vertaistukea. Onnistumisista iloitaan yhdessä ja ne kannustavat myös muita ryhmäläisiä. Työelämän haasteista keskustellaan yhdessä ryhmän kanssa ja oppituntien teemat ovat vahvasti sidoksissa työelämään ja suomalaiseen yhteiskuntaan. Asiakkaita kannustetaan jakamaan kokemuksiaan työelämästä, työhaastatteluja harjoitellaan yhdessä vertaispalautetta hyödyntäen. Se, että työnhakijalla on ympärillään joukko samaan päämäärään pyrkiviä ryhmäläisiä luo turvallisen, mutta kannustavan ympäristön opiskelulle.

Iris Laaksonen

Kirjoittaja on työhönvalmentaja Live Palveluiden Kotouttamisen SIB-ohjelmassa.

 

Kirjoittanut Live palvelut

Live Palvelut on valmennus- ja asiantuntijatalo, jonka toiminta on keskittynyt erityistä tukea tarvitsevien työllistymiseen.

Jätä kommentti