Kaikki Liven tuottamat ELY-keskuksen tilaamat palvelut toimivat etänä 31.1.2021 asti. (päivitetty 13.1.2021 klo 10.45). Lue lisää

Kuvituskuva.

Ajankohtaista

Tutustu toimintaamme

Live Palveluissa kuntoutus ja valmennus toimii myös etänä - asiakkaiden kokemuksia etätoiminnoista

Kirjoittanut: Live palvelut | 9.6.2020 12:32
Kun koronavirus tänä keväänä mullisti maailman, oli sekä Liven henkilöstön että asiakkaiden sopeuduttava uuteen tilanteeseen vauhdikkaasti. Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi Livessä siirryttiin maaliskuussa kokonaan etäpalveluiden pariin. Samalla siirryimme etätehtävien ja digitaalisten työvälineiden maailmaan tiiviimmin kuin koskaan aiemmin. Nyt kesäkuussa tilanne on jo rauhoittunut ja olemme palanneet  jälleen lähipalveluihin. Kysyimme asiakkailtamme kokemuksia siitä, kuinka olemme onnistuneet etäpalveluiden järjestämisessä ja yhteydenpidossa.  Kokemukset olivat pääosin positiivisia ja etäpalveluista jäi käyttöön hyviä käytäntöjä!  Tutustu alta tarkemmin kyselyn vastauksiin palvelukohtaisesti.  

Nuorten palvelut

Kyselyymme vastasi 21 nuorten palveluiden asiakasta. Kyselyyn vastanneista 62 % kertoi Live Palveluiden yhteyshenkilön olleen heihin yhteydessä vähintään kerran viikossa. Yhteydenpidon välineinä on käytetty WhatsAppia ja tekstiviestejä, puheluita, verkkokokouksia sekä sähköpostia.
 
Yleisimmät etäohjauksen työtavat olivat Google Meet –verkkokokoukset sekä itsenäisten tehtävien teko Google Classroomissa. 90 % vastaajista oli sitä mieltä, että työtapoja oli sopivasti. Lähes kaikki (95 %) vastaajista ilmoitti saavansa riittävästi tukea etäohjauksessa. Nuorista 62 % koki tavoitteidensa edenneen hyvin myös etäohjauksessa. Avoimissa vastauksissa korostuu tyytyväisyys yksilöllisen opetukseen ja kohtaamiseen etäopetuksessa. Vaikeinta etäopetuksessa on ollut opintoihin kiinni pääseminen omatoimisesti.  
 

Ammatillinen kuntoutus

Ammatillisen kuntoutuksen asiakkaista kyselyyn vastasi yhteensä 22 henkilöä. Heistä 17 vastasi suomenkieliseen kyselyyn ja viisi englanninkieliseen kyselyyn. 73 % kaikista vastaajista kertoi, että heihin on pidetty yhteyttä vähintään kerran viikossa. Hajontaa löytyy eniten yhteydenpidon välineiden osalta: englanninkieliseen kyselyyn vastanneista 100 % piti yhteyshenkilöönsä yhteyttä WhatsAppilla kun taas suomenkieliseen kyselyyn vastanneiden kohdalla WhatsApp-prosentti oli vain 24. Tällä ryhmällä yleisin yhteydenpitoväline oli sähköposti. Suomenkieliseen kyselyyn vastanneiden joukossa yleisimmät etäohjauksen muodot olivat verkkokokoukset ja itsenäisten tehtävien teko Google Classroomissa. Englanninkieliseen kyselyyn vastanneiden keskuudessa verkkokokousten lisäksi oman ryhmän kanssa käytävä verkkokeskustelu olivat yleisimmät etäohjausmuodot.

Kaikista vastaajista 86,4% toteaa, että yhteydenpito ja etäohjaus on ollut sopivan monipuolista ja yhtä suuri osuus kaikista vastaajista kokee saaneensa riittävästi tukea etäohjauksen aikana. Ammatillisen kuntoutuksen asiakkaat antoivat Livelle hyvää palautetta etäohjauksen materiaaleista ja kokivat etäohjauksen säästävän matkustamiseen kuluvaa aikaa.

 

Työelämäpalvelut

Työelämäpalveluiden asiakkaista kyselyyn vastasi yhteensä 81 asiakasta, joista 68 vastasi suomenkieliseen ja 13 englanninkieliseen kyselyyn. Kyselyyn vastanneista 48 % kertoi Live Palveluiden yhteyshenkilön olleen heihin yhteydessä vähintään kerran viikossa. Yhteyttä oman valmentajan kanssa pidettiin sähköpostitse ja puheluiden avulla sekä verkkokokousten ja -puheluiden avulla. Erityisesti englanninkieliseen kyselyyn vastanneiden kesken myös Whatsapp-viestit ja tekstiviestit olivat yleisiä.
 
Etäohjauksen muodoista yleisin oli suomenkielisten vastaajien keskuudessa yksilöllinen tehtävien ohjaus puhelimitse tai verkkoyhteydellä. Sen lisäksi korostuivat itsenäisten tehtävien tekeminen Google Classroomissa, etäohjaus verkossa esim Google Meetin kautta sekä keskustelu verkossa oman ryhmän kanssa videoyhteydellä. Englanninkieliseen lomakkeeseen vastanneiden keskuudessa yleisin etäohjauksen muoto oli etäohjaus verkossa esimerkiksi Google Meetin kautta, videokeskustelut oman ryhmän kanssa verkossa, ryhmätyöt joissa hyödynnetään jaettuja tiedostoja sekä henkilökohtainen ohjaus puhelimitse tai verkossa.
 
Kaikista vastaajista 87 % on sitä mieltä, että yhteydenpito ja etäohjaus on ollut sopivan monipuolista ja 57 % kokee että palvelulle asetetut tavoitteet etenivät hyvin. Vastaajista 91 % ilmoitti saaneensa etäohjauksen aikana riittävästi tukea etäohjauksessa. 
 
Kyselyyn vastanneiden työelämäpalveluiden asiakkaiden mielestä etäohjaus ja työnhaku etänä on sujunut kaiken kaikkiaan hyvin, eikä mitään erityisen haastavaa ole tullut eteen. Haasteita on aiheuttanut ainoastaan silloin tällöin temppuileva tekniikka. Englanninkieliseen kyselyyn vastanneet kokivat suomen kielen ja puheen harjoittelun haastavammaksi etäyhteyksillä. 
 

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavan työtoiminnan kyselyyn vastasi 20 asiakasta. Kyselyyn vastanneista 84 % kertoi, että Livestä oli oltu heihin yhteydessä vähintään kerran viikossa. Yhteyttä on pidetty puhelimitse, mutta myös sähköpostitse ja Whatsapp- tai tekstiviestien välityksellä. Työtavoista käytössä ovat olleet erityisesti yksilöllinen tehtävien ohjaus puhelimitse tai verkkoyhteydellä. Kyselyyn vastanneista asiakkaista 79 % kokee, että yhteydenpito ja etäohjaus on ollut sopivan monipuolista ja 74 % kokee, että palvelulle asetetut tavoitteet etenevät hyvin. Vastaajista 95 % kokee, että on saanut riittävästi tukea etäohjauksessa.
 
Vastauksissa korostuu, että etäohjauksessa kaikki on sujunut hyvin ja erityisesti kommunikaatio ohjaajan kanssa on ollut sujuvaa. Haasteita on aiheuttanut lähinnä tekniikka, tietokoneen puuttuminen tai heikot tietotekniset taidot.
 
Kaiken kaikkiaan kokemukset etäohjauksesta olivat positiivisia ja Liven yhteys asiakkaisiin säilyi hyvin myös etäpalveluiden aikana. Etäajan yhteydenpito - ja työskentelytavoista osa jää varmasti käyttöön myös palveluiden palattua normaaliin etäyhteyksiin.
 
Avoimissa vastauksissa esimerkiksi seuraavat asiat tulivat esille:
 

"Teams-työpajat ovat olleet toimiva ohjausmuoto, infoa on saanut hyvin ja ne ovat myös interaktiivisia, kun alustan tekniikka tuli tutuksi."

”Etäily vaatii ja myös kehittää omatoimisuutta ja aktiivisuutta, mitä pidän erittäin positiivisena. Tavoitettavuus on tärkeää ja mielestäni siinä on onnistuttu."

”Kommunikaatio ohjaajan kanssa, työtehtävien saaminen ja palauttaminen on ollut helppoa ja yksinkertaista."

"Etäohjaus ja workshopit ovat toimineet hyvin."

"Olen saanut apua ja neuvoja tarvittaessa."

"Yhteyshenkilöni ottaa minut hyvin huomioon ja laittaa minulle vinkkejä työtehtävistä, sekä ottaa minuun puhelimitse usein yhteyttä."

"Hyvä yhteys valmentajaan! Oikeanlaiset tehtävät juuri minulle."

"Sain tarpeeksi tukea etäohjauksesta opiskeluun. Opin erilaisten laitteiden ja sovellusten käyttöä."

"Ollaan saatu asioita hyvin eteenpäin."

"Yksilöllisiin tarpeisiin on reagoitu nopeasti. Ohjaus on joustavaa ja yksilölliset tilanteet on huomioitu hyvin. Etänä tehdyt liveohjaukset ja workshopit ovat olleet riittäviä vaikka vuorovaikutus muiden oppilaiden kanssa onkin vähäisempää mitä kuvittelisin face to face tilanteessa olevan. Workshopin jälkeinen yhteydenpito on korvannut tunnin aikana esitetyt kysymykset. –”

"Helppo saada yhteyttä ja tukea. –”

"Luennot ovat sujuneet hyvin ja sujuvasti etänä."

 

Kirjoittanut Live palvelut

Live Palvelut on valmennus- ja asiantuntijatalo, jonka toiminta on keskittynyt erityistä tukea tarvitsevien työllistymiseen.

Jätä kommentti