Ajankohtaista_banneri

Ajankohtaista

Tutustu toimintaamme

Erityistä tukea tarvitsevien työllistyminen - Live Palveluiden tärkein tehtävä

Kirjoittanut: Live palvelut | 24.9.2018 13:52

Työllistyminen on aina haastavaa, mutta erityisiä haasteita aiheuttaa, jos olet osatyökykyinen tai sinulla on jokin erityisen tuen tarve. Erityinen tuki on laaja termi, johon on lukemattomia syitä. Erityisen tuen tarve voi liittyä esimerkiksi mielenterveyteen, fyysisiin rajoitteisiin, pitkäaikaistyöttömyyteen tai maahanmuuttajien puutteelliseen suomen kielen taitoon. Jokaisella meistä voi olla jokin erityisen tuen tarve.

Live Palvelut on valmennus- ja asiantuntijatalo, jonka kaiken toiminnan keskiössä on erityistä tukea tarvitsevien ja osatyökykyisten henkilöiden työllistyminen. Me Livessä uskomme, että jokaisella ihmisellä pitäisi olla mahdollisuus työhön ja toimimiseen suomalaisen yhteiskunnan täysipainoisena jäsenenä erityisen tuen tarpeista huolimatta. Siksi tavoitteenamme on etsiä jokaiselle yksilöllinen reitti työelämään tai koulutuksen pariin. Olemme osa yleishyödyllistä Invalidisäätiötä, jonka toimintaa ohjaa vahvasti yhteiskuntavastuu sekä ihmisten ja yhteiskunnan hyvinvoinnin lisääminen.

Meillä on vahva osaaminen ja pitkä kokemus erityistä tukea tarvitsevien valmentamisesta, kuntouttamisesta ja työllistämisestä. Livessä asiakkaan rinnalla työskentelee kokenut ja ammattitaitoinen joukko työelämän, koulutuksen ja kuntoutuksen osaajia. Tutustu siis tarkemmin tarjoamiimme työllisyyspalveluihin!

Palvelut osatyökykyisille

Tarjoamme monipuolisia työllisyyspalveluita ja yksilöllisiä ratkaisuja sekä työelämässä että työelämän ulkopuolella oleville aikuisille, nuorille ja maahanmuuttajille. Yksilöllisenä tavoitteena voi olla työllistyminen, opiskeluiden tai työllistymistä edistävien palveluiden pariin hakeutuminen, omassa työssä jaksaminen tai takaisin työelämään palaaminen. Jokaiselle löytyy omaan tilanteeseen parhaiten sopiva ratkaisu.

Tarjoamamme ammatillinen kuntoutus kohentaa työ- ja toimintakykyä sekä tukee työntekijöiden työssä jaksamista tai siirtymistä takaisin työelämään pitkän työttömyysjakson jälkeen. Aikuisten ammatillisen kuntoutuksen palveluista voit tutustua vaikkapa Kelan työllistymistä edistävään ammatilliseen kuntoutukseen tai työkyvyn arviointipalveluihin. Nuorille suunnatut ammatillisen kuntoutuksen palvelut, kuten NUOTTI-valmennus ja Kelan OPI-kurssit tukevat mielen hyvinvointia ja elämänhallintaa sekä auttavat etsimään suuntia tulevaisuuteen. 

Jos tavoitteenasi on päästä työelämään tai opintojen pariin, työvalmennus voi olla oikea ratkaisu. Työelämälähtöinen työhönvalmennus voi tukea myös omassa työpaikassa pysymistä tai maahanmuuttajien integroitumista yhteiskuntaan suomen kielen opiskelun avulla. Tarjoamme myös ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille työhönvalmennusta, joka tukee opintojen tai työssäoppimisjakson läpäisyä. Henkilökohtainen työhönvalmentaja  auttaa etsimään jokaiselle yksilöllisiä ratkaisuja työllistymiseen. Valmennuksen tarkka sisältö muotoillaan aina yksilöllisesti yhteistyössä valmennettavan ja palvelun tilaajan tavoitteiden mukaan. Monipuolisten työnantajaverkostojemme avulla varmistamme asiakkaiden tulokselliset siirtymät kohti työelämää tai koulutusta.

Jos takana on pitkä työttömyysjakso, osatyökykyisyyttä tai jos nuori miettii vielä elämänsä suuntaa, työelämälähtöinen kuntouttava työtoiminta voi sopia parhaiten. Tavoitteena on valmennettavan työllistyminen tai hakeutuminen koulutuksen tai muun työllistymistä edistävän toiminnan pariin. Se auttaa pääsemään kiinni päivä- ja työrytmiin sekä antaa arvokasta työkokemusta jatkoa varten. Valmennettava saa urapolkunsa suunnitteluun myös työhönvalmentajan tuen. Käytännönläheisissä työelämäympäristöissämme valmennettavat pääsevät kokeilemaan itselleen sopivaa alaa aitojen työtehtävien parissa. Tarjoamme työelämäympäristöjä kahvilapalveluiden, kiinteistönhoidon ja saneerauksen, logistiikan, kokoonpano- ja tuotantopalveluiden, printti- ja postituspalveluiden sekä puhdistuspalveluiden parissa.

Tukea työnantajille

Live Palvelut tarjoaa myös työnantajille tukea osatyökykyisten työllistämiseen. Organisaatiot ja työnantajat voivat rekrytoida valmennettavistamme motivoituneita työntekijöitä esimerkiksi työkokeiluun. Työhönvalmentaja on usein mukana helpottamassa rekrytointia ja työntekijän ja työnantajan kohtaamista. Olemme verkostoituneet vahvasti useiden yhteiskuntavastuullisten toimijoiden kanssa ja näiden verkostojen avulla takaamme valmennettaviemme tulokselliset siirtymät kohti työelämää.

Osatyökykyisen tai erityistä tukea tarvitsevan työntekijän työllistäminen on myös työnantajille oiva keino toteuttaa yhteiskuntavastuuta. Työnantajille on myös tarjolla useita tukia osatyökykyisten työllistämiseen. Palkkatuki on taloudellinen tuki, jota TE-toimisto voi myöntää työnantajalle työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin. Tarkoituksena on edistää työnhakijan työllistymistä avoimille työmarkkinoille.  Harkinnanvarainen tuki voi olla enintään 30 %, 40 % tai 50 % palkkauskustannuksista.  Muita vaihtoehtoja ovat esimerkiksi työnantajalle maksuton työkokeilu, jonka tavoitteena on selvittää vaihtoehtoja ammatinvalinnalle ja uralle tai tukea paluuta työmarkkinoille. Työ- ja elinkeinotoimisto voi edistää osatyökykyisen työntekoa myös työolosuhteiden järjestelytuella. Tukea voi saada, jos työhön palkattavan tai työssä jo olevan henkilön vamma tai sairaus edellyttää uusia työvälineitä, kalusteita tai muutostöitä työpaikalla apua työssä toiselta työntekijältä tietyn summan rajoissa.

Lisäksi tarjoamme organisaatioille, työnantajille ja asiantuntijoille lukuisia koulutuksia, valmennuksia ja konsultaatioita erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa työskentelemiseen. Työeläkeyhtiöiden asiakkaille ja erilaisten organisaatioiden työntekijöille, jotka ovat vaarassa pudota tai jo pudonneet työelämästä, tarjoamme yksilöllisiä ratkaisuja ammatilliseen kuntoutumiseen ja työssä jaksamiseen, takaisin työelämään palaamiseen tai työllistymisen tueksi.

 

 

Kirjoittanut Live palvelut

Live Palvelut on valmennus- ja asiantuntijatalo, jonka toiminta on keskittynyt erityistä tukea tarvitsevien työllistymiseen.

Jätä kommentti

Uusimmat kirjoitukset

Aiheet

Tilaa