Ajankohtaista_banneri

Ajankohtaista

Tutustu toimintaamme

Työhönvalmentajan tuki ja tavallista pidempi työkokeilu mahdollistavat paluun työelämään pitkän poissaolon jälkeen

Kirjoittanut: Live palvelut | 23.8.2019 12:08

Jokainen meistä voi joutua jossain vaiheessa elämäänsä jättäytymään pois työelämästä erilaisten fyysisten tai psyykkisten syiden vuoksi. Pitkän poissaolon jälkeen palaaminen työelämään on joskus haastavaa. Silloin työhönvalmentajan tuki ja työn muotoilu voivat nousta ratkaisevan tärkeään asemaan. Liven asiantuntijat työskentelevät tehdäkseen siirtymän mahdollisimman helpoksi.

Live Palvelut pyrkii ratkomaan muuttuvan työelämän haasteita, jotta jokainen voisi tehdä kykyjänsä vastaavaa työtä ja päästä mahdollisimman sujuvasti takaisin työelämään.

- Tulevaisuuden työelämä on yhä moninaisempaa ja työn muotoilulla ja osa-aikatyöllä työtä voidaan räätälöidä erilaisiin elämäntilanteisiin sopivaksi. Esimerkiksi työhönvalmennus on yrityksille vielä melko vähän tunnettu palvelumuoto, joka voi vastata erityistä tukea tarvitsevien yksilöllisiin tarpeisiin, kertoo Live Palveluiden työhönvalmentaja Annika Lipponen.

Live toteuttaa muun muassa työeläkeyhtiöille palvelua työssä pysymisen ja työhön palaamisen tueksi. Palvelu mahdollistaa asiakkaalle tavallista pidemmän, jopa vuoden mittaisen työkokeilun sekä työhönvalmentajan tiiviin tuen työhön palaamisen ajaksi.

Nämä keinot tarjosivat myös Katjalle väylän takaisin työelämään. Lääkärinä työskennellyt Katja sairastui vakavasti ja oli poissa työelämästä viiden vuoden ajan. Live Palveluiden työeläkeyhtiöille toteuttaman laajennetun työhönpaluun tuen kuntoutustuella oleville -palvelun avulla hän löysi reitin takaisin työelämään. Katja sai oman työhönvalmentajan, jonka kanssa he kävivät läpi Katjan tilannetta ja tavoitteita.

- Vaikka Katja oli motivoitunut, paluu suoraan kokoaikatyöhön ei vielä ollut vaihtoehto, sillä hänen oli ensin päivitettävä omaa ammattitaitoaan. Työkokeilu oli Katjalle alkuun paras ratkaisu, kertoo Katjan työhönvalmentaja Annika Lipponen.

Katja vietti yhdeksän kuukautta työkokeiluissa kahdessa eri terveyskeskuksessa. Hän työskenteli osa-aikaisesti 16 tuntia viikossa, mikä mahdollisti sen, ettei hänen tarvinnut ottaa heti täyttä potilasvastuuta, vaan hän sai totutella rauhassa työntekoa, paikata ammatilliset aukkonsa ja ottaa vähitellen yhä enemmän vastuuta.

- En olisi jaksanut tehdä enempää töitä, sillä jouduin tekemään vapaa-ajalla todella paljon kertailua, esimerkiksi opiskelemaan uusia lääkeryhmiä. Olin työviikkojen jälkeen todella uupunut ja tunsin antaneeni kaikkeni, kertoo Katja.

 

Työhönvalmentaja toimii työhön paluun mahdollistajana

Live Palveluiden työhönvalmentaja oli mukana helpottamassa kaikella tavalla Katjan työhönpaluuta: hän selvitteli käytännön asioita, laati hakemuksia ja piti yhteyttä työeläkeyhtiöön sekä muihin tarvittaviin tahoihin. Näin Katja sai keskittyä kokonaan vain työntekoon. Valmentaja oli tiiviisti mukana Katjan kuntoutumisen polulla, kyseli kuulumisia ja tsemppasi.

- Roolini oli toimia mahdollistajana Katjan palaamiselle takaisin työelämään, tukea ja motivoida Katjaa. Pidimme säännöllisesti yhteyttä Katjan sekä hänen työnantajansa kanssa, kävimme läpi Katjan työkokeilun sujumista ja hänen jaksamistaan, olisiko esimerkiksi työaikaa tai työtehtäviä tarpeen muuttaa, Lipponen kertoo.

Katjan työaika pidettiin kohtuullisena hänen terveydentilaansa nähden, ja kuntoutuminen sujuikin hyvin.Katjan työhönvalmentaja Annika Lipponen

- Katja oli ollut monta vuotta poissa työelämästä, joten hänen työllistymisensä olisi voinut olla hyvin haasteellista ilman työn yksilöllistä räätälöintiä ja tavallista pidempikestoista työkokeilua. Oli tärkeää, että työkokeilussa Katja voimaantui ja alkoi itsekin uskoa, että onnistuu ja pärjää, kertoo Lipponen.

Nyt Katja on aloittanut terveyskeskuslääkärin työt entisessä työkokeilupaikassaan. Pitkä poissaolo työelämästä näkyy enää ainoastaan siinä, ettei hän tee päivystyksiä muiden lääkäreiden tapaan. Katja työskentelee vielä osa-aikaisesti ja saa osakuntoutustukea, mutta uskoo voivansa tulevaisuudessa työskennellä kokopäiväisenä lääkärinä.

- Palaamiseni takaisin työelämään ei olisi voinut enää sujuvammin mennä ja jälkikäteen tuntuu mahdottomalta ajatella, että se olisi onnistunut mitään muuta kautta. Työkokeilu ratkaisi kaikki ongelmani, tämä oli pehmeä lasku töihin. Jos olisin aloittanut potilasvastaanotot täysin kylmiltään pitkän poissaolon jälkeen, olisin joko vaarantanut potilasturvallisuuden tai oman mielenterveyteni, summaa Katja.

Laajennettu työhönpaluun tuki kuntoutustuella oleville on uusi palvelukokonaisuus, jota Live Palvelut tarjoaa yhtenä palveluntuottajana työeläkeyhtiöiden asiakkaille. Palvelu syntyi Live Palveluiden ja työeläkeyhtiöiden Ilmarisen ja Varman aiemman Ponnahduslauta takaisin työelämään -hankkeen pohjalta. Hankkeen tavoitteena oli työllistää korkeakoulutettuja mielenterveyskuntoutujia takaisin työelämään tavallista pidempien työkokeilujaksojen ja työhönvalmennuksen avulla. Hankkeen kuntoutujista 48 % kuntoutui työkykyiseksi. Tulokset olivat niin hyvät, että hankkeen käytäntöjä päätettiin soveltaa uuteen palveluun.

Kirjoittanut Live palvelut

Live Palvelut on valmennus- ja asiantuntijatalo, jonka toiminta on keskittynyt erityistä tukea tarvitsevien työllistymiseen.

Jätä kommentti