Kuvituskuva.

Ajankohtaista

Tutustu toimintaamme

Vatesin Tulisielu-palkinto Liven Pirjo Pellikalle

21.5.2021 11:23 Kirjoittanut: Live palvelut | 0 kommenttia |
Vates-säätiö on myöntänyt vuosittaisen Tulisielu-palkintonsa Liven työhönvalmentaja Pirjo Pellikalle hänen työstään vammaisten ja osatyökykyisten työllistymisen edistämisestä. Palkinto myönnettiin Pellikan uraauurtavasta käytännön työhönvalmennustyöstä vuosikymmenten aikana. Vatesin tiedotteessa Pellikan valintaa kommentoidaan näin:
Lue lisää

Kesänajan aukiolot

12.5.2021 11:13 Kirjoittanut: Live palvelut | 0 kommenttia |
Poikkeusolojen sävyttämä kevät alkaa olla lopuillaan ja on aika suunnata katse kohti kesää. Live Palveluiden toiminta ei pysähdy kesälläkään. Katso alta tarkemmat kesänajan aukiolomme: Kuntouttava työtoiminta toimii normaalisti kesän ajan lukuun ottamatta kahvilapalveluita. Tenholantien kahvilapalvelut ovat suljettuina 5.7.-1.8.2021 ja Leppävaaran ja Metsälän ravintolat ovat suljettuina 25.6.-3.8.2021. Ammatillisen kuntoutuksen palvelut ovat avoinna koko kesän. Työllistävät palvelut ovat avoinna koko kesän. Nuorten palvelut: • Ammatinvalinta- ja uraohjauspalvelu jatkuu läpi kesän • Kelan Nuotti-valmennus jatkuu läpi kesän • Oppilaitostyöhönvalmennus jatkuu läpi kesän • Kuntouttavan työtoiminnan nuorten ryhmä järjestetään ajalla 17.5.2021 – 17.8.2021 • Seuraava Kelan Itu-kurssi alkaa 18.8.2021 • Seuraava Startti ammattiin -työvoimakoulutus nuorille alkaa 9.8.2021 • Live Polku on kesätauolla 25.6. – 3.8.2021 • Live Booster toimii läpi kesän.
Lue lisää

Liven valmennus- ja kuntoutuspalvelut laajentuvat Suomessa

11.5.2021 15:50 Kirjoittanut: Live palvelut | 0 kommenttia |
Työllisyys-, valmennus- ja kuntoutuspalveluita tarjoava Live Palvelut on kasvattanut toimintaansa uusille maantieteellisille alueille Uudenmaan ulkopuolelle jo vuoden 2020 alusta lähtien. Tällä hetkellä Livellä on toimintaa pääkaupunkiseudun lisäksi myös Turussa, Tampereella, Kuopiossa, Kotkassa, Lahdessa, Riihimäellä ja Hyvinkäällä.
Lue lisää

Haastava yksilö vai rajoittunut yhteiskunta?

31.3.2021 13:30 Kirjoittanut: Live palvelut | 1 kommentti |
Koronapandemia on muuttanut meidän jokaisen arkea, mutta joidenkin elämässä poikkeustilanne on voinut jatkua jo useita vuosia esimerkiksi erilaisista haasteista johtuvan työttömyyden vuoksi. Huomioiko nykyinen työelämämme riittävästi ihmiset, joiden työkyky on erilaisten haasteiden vuoksi heikentynyt, pohtii Liven psykologi Jenni Häikiö kirjoituksessaan. Kysymys yksilön haastavuudesta, vai ehkä sittenkin yhteiskunnan rajoittuneisuudesta, on tullut usein mieleeni työskennellessäni asiakkaiden parissa, joilla on erilaisia työ- ja toimintakykyä heikentäviä ja työllistymistä vaikeuttavia haasteita. Kuunnellessani asiakkaideni kertomuksia keskeytyneistä tai lykkääntyneistä opinnoista ja vaikeuksista löytää itselle soveltuva työpaikka, en voi olla miettimättä, onko suomalaisella työelämällä varaa olla tukematta nykyistä enemmän henkilöitä, joiden työ- ja toimintakyky on eri syiden vuoksi heikentynyt, mutta jotka haluaisivat työelämään? En kiellä, etteikö hyviä käytänteitä olisi, mutta omasta näkökulmasta katsottuna nämä näyttäytyvät riittämättöminä. Tuskin on kenenkään etu, että hyvän pohjakoulutuksen saanut nuori aikuinen viettää päivät kotona tietokoneen tai television äärellä poistuen ehkä korkeintaan kauppaan. Sama koskee myös terveydellisten syiden vuoksi työelämästä pois jättäytynyttä keski-ikäistä. Esimerkkejä on yhtä monta kuin on ihmistäkin ja kotona olemisen syyt vaihtelevat heikentyneestä fyysisestä tai psyykkisestä terveydentilasta sosiaalisiin suhteisiin, toimeentuloon, oppimiseen ja tiedonkäsittelyyn liittyviin haasteisiin. Koronapandemia on muuttanut meidän kaikkien arkea. Usean asiakkaani kohdalla niin sanottu poikkeustilanne on jatkunut kuitenkin jo useita vuosia. Jokainen voi kuvitella, millaista on elää pidempään ilman työn tai opiskelun tuomaa jatkuvuutta, rutiineja sekä yhteisöllisyyden kokemuksia. Työ ylläpitää myös tulevaisuuteen liittyvää toiveikkuutta. Huomioiko työelämä ihmiset, joiden työkyky on erilaisten haasteiden vuoksi heikentynyt? Mahdollisuus osallistua yhteiskunnan toimintaan omien lähtökohtien ja voimavarojen mukaisesti vahvistaa kokemusta aktiivisesta toimijuudesta ja oman itsensä ja elämänsä merkityksellisyydestä ja arvosta. Työ on omiaan ylläpitämään ja vahvistamaan toimijuutta ja osallisuutta tarjoten myös jatkuvuutta, rutiineja ja yhteisöllisyyttä. Työelämän tai opiskelun ulkopuolella olevien ajatellaan usein olevan itse vastuussa tilanteestaan. Asianosaisille tilanne on omiaan aiheuttamaan ulkopuolisuuden ja riittämättömyyden tunteita. Ei ole helppoa elää kotikeskeistä elämää yhteiskunnassa, jossa ihmistä arvioidaan pitkälti ammatillisen menestymisen kautta. Etenkään, jos tilanne ei vastaa omia toiveita. Koronapandemia on tehnyt uudella tavalla näkyväksi suomalaisten väliset erot. Eroavaisuudet lähtökohdissa ja ajankohtaisessa elämäntilanteessa selittävät osaltaan sopeutumista poikkeustilanteeseen. Osa sopeutuu, osa ei. Sopeutuminen ei ole tahdon asia, vaan vaatii psyykkistä joustavuutta ja voimavaroja. Ja voimavaroja joko on tai ei ole. Opintoihin panostaminen ja mieluisan jatko-opiskelupaikan tavoittelu on helpompaa, jos ei joudu pelkäämään kotona tai koulussa tai jännittämään, selviytyykö opiskelun vaatimista tiedonkäsittelyllisistä haasteista. On myös helpompaa hakeutua kiinnostaviin työtehtäviin, kun ei tarvitse pelätä liiallisesta fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta, tai kognitiivisesta rasituksesta aiheutuvaa huonoa oloa. Ihminen on olemukseltaan psyko-fyysis-sosiaalinen kokonaisuus ja toimintakyvyn eri osa-alueiden haasteet eivät poistu toivomalla tai kieltämällä näiden olemassaolo. Kysymys kuuluukin, huomioiko nykyinen työelämämme riittävästi ihmiset, joiden työkyky on erilaisten haasteiden vuoksi heikentynyt? On eri asia olla pysyvästi työkyvytön kuin omata työntekoon tai opiskeluun liittyviä rajoitteita joiden ei, oikein huomioitaessa, tarvitse olla työnteon tai opiskelun esteenä. Hyvinvoiva yhteiskunta muodostuu hyvinvoivista yksilöistä. Suomalaisen yhteiskunnan vahvuus lienee pitkälti sen kyvyssä tukea ja ylläpitää yksilöiden hyvinvoinnin kannalta olennaisia elementtejä. Mahdollisuus osallistua työelämään omien lähtökohtien ja voimavarojen puitteissa vahvistaa kokemusta oman itsen ja elämän merkityksellisyydestä ja arvosta ja ylläpitää tulevaisuuteen liittyvää toiveikkuutta. Nämä yhdessä työn tarjoaman jatkuvuuden, rutiinien ja yhteisöllisyyden kokemusten kanssa ovat tehokasta vastalääkettä myös korona-ajan eristäytyneisyydelle ja tulevaisuuteen liittyvälle epävarmuudelle. Jenni Häikiö Kirjoittaja työskentelee psykologina Liven ammatillisessa kuntoutuksessa
Lue lisää

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Yhteiskunnallinen Yritys -merkin Invalidisäätiölle

8.3.2021 16:08 Kirjoittanut: Live-säätiö | 0 kommenttia |
Invalidisäätiölle on myönnetty Yhteiskunnallinen Yritys -merkin käyttöoikeus osoituksena liiketoiminnallisten ja yhteiskunnallisten tavoitteiden onnistuneesta yhdistämisestä.
Lue lisää

Inkluusion mahdollisuudet

4.3.2021 9:53 Kirjoittanut: Live palvelut | 0 kommenttia |
Ihmisten osallisuus työhön ja yhteiskuntaan ovat sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän yhteiskunnan perusedellytyksiä. Inkluusio on monitasoinen ja upea ilmiö – se tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia sosiaalisesti kestävän henkilöstöjohtamisen kehittämiselle. Mitä inkluusio oikeastaan tarkoittaa? Missä se on?
Lue lisää

Live käynnistää Goodwill®-kierrätysmyymälätoiminnan pääkaupunkiseudulla – lahjoituksia otetaan vastaan!

16.2.2021 9:00 Kirjoittanut: Live palvelut | 0 kommenttia | työ
Live avaa pääkaupunkiseudun ensimmäisen Goodwill®-kierrätysmyymälän kesäkuussa. Hyväkuntoisia lahjoitustavaroita otetaan vastaan 1.3.2021 alkaen.
Lue lisää

Kasvun asenne työnhaussa

26.1.2021 12:46 Kirjoittanut: Live palvelut | 0 kommenttia |
Työnhaku on monesti puuduttavaa hommaa. Hakemusta hakemuksen perään, ja joskus ei saa edes sitä ”Meille tuli 107 hakemusta, ja et ikävä kyllä päässyt jatkoon” -vastausta. Puuduttavaan tilanteeseen auttaa kasvun asenteen harjoittelu. Vanhan sanonnan ”Ei Roomaakaan päivässä rakennettu”, voi ottaa avuksi tähän ongelmaan. Toisaalta voi miettiä, ei Roomaakaan myöskään päivässä tuhottu. Tästä syystä pieneltä tuntuvat päivittäiset askeleet vaikuttavat, mutta pienten askeleiden vaikutuksen ymmärtää vasta silloin, kun työnhakua tarkastelee kasvun asenteen kautta. Mitä kasvun asenne tarkoittaa? Se on sitä, kun ”valintamme ei tällä kertaa kohdistunut sinuun” -kohdalla ajatellaan, mitä voin oppia tästä. Vastoinkäyminen ei siis tarkoita sitä, että koko homma tulisi lopettaa tai että sinussa olisi jotain vikaa, vaan se tarkoittaa sitä, ettei nykyinen työnhaun strategia toiminut. Näkökulman muutos Einstein on määritellyt hulluuden määritelmäksi sen, että yrittää tehdä samaa asiaa samalla tavalla uudestaan ja uudestaan odottaen erilaisia tuloksia. Monesti muutokset työnhaun strategiassa eivät tarvitse olla suuria – joskus jo ihan pieni näkökulman muutos auttaa luomaan riittävän momentumin, jolla tavoitellut tulokset saavutetaan. Einstein on myöskin sanonut, ettei ongelmaa voida ratkaista sillä ajattelulla, jolla se on syntynytkin. Tarvitaan siis parempaa ajattelua. Ja paremmalla ajattelulla päästään parempiin tuloksiin. Mutta ei heti. Se ottaa aikaa, ja kasvun asenne tarkoittaakin sitä, että sitä Roomaa rakennetaan pala palalta – kunnes haluttuihin tuloksiin päästään. Jokaisella pienellä askeleella on väliä. Mutta jos ei ota pieniä askeleita, mitään ei tapahdu. Rooma jää rakentamatta. Ota siis kasvun asenteen harjoittelu päämääräksesi omaa Roomaa rakentaessasi - ja lisää myönteisen lopputuloksen todennäköisyyttä ottamalla tänään pienen askeleen, huomenna toisen ja ylihuomenna kolmannen. Lopulta kun toistat tätä tarpeeksi kauan – ja harjoittelet matkan varrella kasvun asennetta eli muutat toimimatonta strategiaasi, voit saada aikaan isoja muutoksia tuloksissasi.
Lue lisää

Live Palveluiden ja Valo-valmennuksen toimipiste avautui Kuopiossa

11.1.2021 14:16 Kirjoittanut: Live palvelut | 0 kommenttia |
Valo-Valmennusyhdistys ja Live Palvelut ovat avanneet yhteisen toimipisteen Kuopiossa Asemakadulla.
Lue lisää