Liven toiminnot jatkuvat pääasiassa etäpalveluina (päivitetty 8.4.2021 klo 14.28). Lue lisää

Kuvituskuva.

Ajankohtaista

Tutustu toimintaamme

Haastava yksilö vai rajoittunut yhteiskunta?

31.3.2021 13:30 Kirjoittanut: Live palvelut | 1 kommentti |
Koronapandemia on muuttanut meidän jokaisen arkea, mutta joidenkin elämässä poikkeustilanne on voinut jatkua jo useita vuosia esimerkiksi erilaisista haasteista johtuvan työttömyyden vuoksi. Huomioiko nykyinen työelämämme riittävästi ihmiset, joiden työkyky on erilaisten haasteiden vuoksi heikentynyt, pohtii Liven psykologi Jenni Häikiö kirjoituksessaan. Kysymys yksilön haastavuudesta, vai ehkä sittenkin yhteiskunnan rajoittuneisuudesta, on tullut usein mieleeni työskennellessäni asiakkaiden parissa, joilla on erilaisia työ- ja toimintakykyä heikentäviä ja työllistymistä vaikeuttavia haasteita. Kuunnellessani asiakkaideni kertomuksia keskeytyneistä tai lykkääntyneistä opinnoista ja vaikeuksista löytää itselle soveltuva työpaikka, en voi olla miettimättä, onko suomalaisella työelämällä varaa olla tukematta nykyistä enemmän henkilöitä, joiden työ- ja toimintakyky on eri syiden vuoksi heikentynyt, mutta jotka haluaisivat työelämään? En kiellä, etteikö hyviä käytänteitä olisi, mutta omasta näkökulmasta katsottuna nämä näyttäytyvät riittämättöminä. Tuskin on kenenkään etu, että hyvän pohjakoulutuksen saanut nuori aikuinen viettää päivät kotona tietokoneen tai television äärellä poistuen ehkä korkeintaan kauppaan. Sama koskee myös terveydellisten syiden vuoksi työelämästä pois jättäytynyttä keski-ikäistä. Esimerkkejä on yhtä monta kuin on ihmistäkin ja kotona olemisen syyt vaihtelevat heikentyneestä fyysisestä tai psyykkisestä terveydentilasta sosiaalisiin suhteisiin, toimeentuloon, oppimiseen ja tiedonkäsittelyyn liittyviin haasteisiin. Koronapandemia on muuttanut meidän kaikkien arkea. Usean asiakkaani kohdalla niin sanottu poikkeustilanne on jatkunut kuitenkin jo useita vuosia. Jokainen voi kuvitella, millaista on elää pidempään ilman työn tai opiskelun tuomaa jatkuvuutta, rutiineja sekä yhteisöllisyyden kokemuksia. Työ ylläpitää myös tulevaisuuteen liittyvää toiveikkuutta. Huomioiko työelämä ihmiset, joiden työkyky on erilaisten haasteiden vuoksi heikentynyt? Mahdollisuus osallistua yhteiskunnan toimintaan omien lähtökohtien ja voimavarojen mukaisesti vahvistaa kokemusta aktiivisesta toimijuudesta ja oman itsensä ja elämänsä merkityksellisyydestä ja arvosta. Työ on omiaan ylläpitämään ja vahvistamaan toimijuutta ja osallisuutta tarjoten myös jatkuvuutta, rutiineja ja yhteisöllisyyttä. Työelämän tai opiskelun ulkopuolella olevien ajatellaan usein olevan itse vastuussa tilanteestaan. Asianosaisille tilanne on omiaan aiheuttamaan ulkopuolisuuden ja riittämättömyyden tunteita. Ei ole helppoa elää kotikeskeistä elämää yhteiskunnassa, jossa ihmistä arvioidaan pitkälti ammatillisen menestymisen kautta. Etenkään, jos tilanne ei vastaa omia toiveita. Koronapandemia on tehnyt uudella tavalla näkyväksi suomalaisten väliset erot. Eroavaisuudet lähtökohdissa ja ajankohtaisessa elämäntilanteessa selittävät osaltaan sopeutumista poikkeustilanteeseen. Osa sopeutuu, osa ei. Sopeutuminen ei ole tahdon asia, vaan vaatii psyykkistä joustavuutta ja voimavaroja. Ja voimavaroja joko on tai ei ole. Opintoihin panostaminen ja mieluisan jatko-opiskelupaikan tavoittelu on helpompaa, jos ei joudu pelkäämään kotona tai koulussa tai jännittämään, selviytyykö opiskelun vaatimista tiedonkäsittelyllisistä haasteista. On myös helpompaa hakeutua kiinnostaviin työtehtäviin, kun ei tarvitse pelätä liiallisesta fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta, tai kognitiivisesta rasituksesta aiheutuvaa huonoa oloa. Ihminen on olemukseltaan psyko-fyysis-sosiaalinen kokonaisuus ja toimintakyvyn eri osa-alueiden haasteet eivät poistu toivomalla tai kieltämällä näiden olemassaolo. Kysymys kuuluukin, huomioiko nykyinen työelämämme riittävästi ihmiset, joiden työkyky on erilaisten haasteiden vuoksi heikentynyt? On eri asia olla pysyvästi työkyvytön kuin omata työntekoon tai opiskeluun liittyviä rajoitteita joiden ei, oikein huomioitaessa, tarvitse olla työnteon tai opiskelun esteenä. Hyvinvoiva yhteiskunta muodostuu hyvinvoivista yksilöistä. Suomalaisen yhteiskunnan vahvuus lienee pitkälti sen kyvyssä tukea ja ylläpitää yksilöiden hyvinvoinnin kannalta olennaisia elementtejä. Mahdollisuus osallistua työelämään omien lähtökohtien ja voimavarojen puitteissa vahvistaa kokemusta oman itsen ja elämän merkityksellisyydestä ja arvosta ja ylläpitää tulevaisuuteen liittyvää toiveikkuutta. Nämä yhdessä työn tarjoaman jatkuvuuden, rutiinien ja yhteisöllisyyden kokemusten kanssa ovat tehokasta vastalääkettä myös korona-ajan eristäytyneisyydelle ja tulevaisuuteen liittyvälle epävarmuudelle. Jenni Häikiö Kirjoittaja työskentelee psykologina Liven ammatillisessa kuntoutuksessa
Lue lisää

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Yhteiskunnallinen Yritys -merkin Invalidisäätiölle

8.3.2021 16:08 Kirjoittanut: Invalidisäätiö | 0 kommenttia |
Invalidisäätiölle on myönnetty Yhteiskunnallinen Yritys -merkin käyttöoikeus osoituksena liiketoiminnallisten ja yhteiskunnallisten tavoitteiden onnistuneesta yhdistämisestä.
Lue lisää

Inkluusion mahdollisuudet

4.3.2021 9:53 Kirjoittanut: Live palvelut | 0 kommenttia |
Ihmisten osallisuus työhön ja yhteiskuntaan ovat sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän yhteiskunnan perusedellytyksiä. Inkluusio on monitasoinen ja upea ilmiö – se tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia sosiaalisesti kestävän henkilöstöjohtamisen kehittämiselle. Mitä inkluusio oikeastaan tarkoittaa? Missä se on?
Lue lisää

Live käynnistää Goodwill®-kierrätysmyymälätoiminnan pääkaupunkiseudulla – lahjoituksia otetaan vastaan!

16.2.2021 9:00 Kirjoittanut: Live palvelut | 0 kommenttia | työ
Live avaa pääkaupunkiseudun ensimmäisen Goodwill®-kierrätysmyymälän kesäkuussa. Hyväkuntoisia lahjoitustavaroita otetaan vastaan 1.3.2021 alkaen.
Lue lisää

Kasvun asenne työnhaussa

26.1.2021 12:46 Kirjoittanut: Live palvelut | 0 kommenttia |
Työnhaku on monesti puuduttavaa hommaa. Hakemusta hakemuksen perään, ja joskus ei saa edes sitä ”Meille tuli 107 hakemusta, ja et ikävä kyllä päässyt jatkoon” -vastausta. Puuduttavaan tilanteeseen auttaa kasvun asenteen harjoittelu. Vanhan sanonnan ”Ei Roomaakaan päivässä rakennettu”, voi ottaa avuksi tähän ongelmaan. Toisaalta voi miettiä, ei Roomaakaan myöskään päivässä tuhottu. Tästä syystä pieneltä tuntuvat päivittäiset askeleet vaikuttavat, mutta pienten askeleiden vaikutuksen ymmärtää vasta silloin, kun työnhakua tarkastelee kasvun asenteen kautta. Mitä kasvun asenne tarkoittaa? Se on sitä, kun ”valintamme ei tällä kertaa kohdistunut sinuun” -kohdalla ajatellaan, mitä voin oppia tästä. Vastoinkäyminen ei siis tarkoita sitä, että koko homma tulisi lopettaa tai että sinussa olisi jotain vikaa, vaan se tarkoittaa sitä, ettei nykyinen työnhaun strategia toiminut. Näkökulman muutos Einstein on määritellyt hulluuden määritelmäksi sen, että yrittää tehdä samaa asiaa samalla tavalla uudestaan ja uudestaan odottaen erilaisia tuloksia. Monesti muutokset työnhaun strategiassa eivät tarvitse olla suuria – joskus jo ihan pieni näkökulman muutos auttaa luomaan riittävän momentumin, jolla tavoitellut tulokset saavutetaan. Einstein on myöskin sanonut, ettei ongelmaa voida ratkaista sillä ajattelulla, jolla se on syntynytkin. Tarvitaan siis parempaa ajattelua. Ja paremmalla ajattelulla päästään parempiin tuloksiin. Mutta ei heti. Se ottaa aikaa, ja kasvun asenne tarkoittaakin sitä, että sitä Roomaa rakennetaan pala palalta – kunnes haluttuihin tuloksiin päästään. Jokaisella pienellä askeleella on väliä. Mutta jos ei ota pieniä askeleita, mitään ei tapahdu. Rooma jää rakentamatta. Ota siis kasvun asenteen harjoittelu päämääräksesi omaa Roomaa rakentaessasi - ja lisää myönteisen lopputuloksen todennäköisyyttä ottamalla tänään pienen askeleen, huomenna toisen ja ylihuomenna kolmannen. Lopulta kun toistat tätä tarpeeksi kauan – ja harjoittelet matkan varrella kasvun asennetta eli muutat toimimatonta strategiaasi, voit saada aikaan isoja muutoksia tuloksissasi.
Lue lisää

Live Palveluiden ja Valo-valmennuksen toimipiste avautui Kuopiossa

11.1.2021 14:16 Kirjoittanut: Live palvelut | 0 kommenttia |
Valo-Valmennusyhdistys ja Live Palvelut ovat avanneet yhteisen toimipisteen Kuopiossa Asemakadulla.
Lue lisää

Poikkeusvuosi rikastutti ja haastoi ammatillisen kuntoutuksen toimintaa

21.12.2020 11:42 Kirjoittanut: Live palvelut | 0 kommenttia |
Poikkeustilanne haastaa aiemmat hyvät toimintatavat pakottaen etsimään uusia ratkaisuja. Psykologi Jenni Häikiö kertoo, kuinka Liven ammatillisessa kuntoutuksessa sopeuduttiin koronaviruspandemian mukanaan tuomiin muutoksiin, kuten etäkuntoutukseen, ja kuinka poikkeustilanteessa on tärkeää kiinnittää huomiota sekä organisaation että ihmisten hyvinvointiin.
Lue lisää

Future Pro -hankkeen päätösseminaarin videotallenne

17.12.2020 9:47 Kirjoittanut: Live palvelut | 0 kommenttia |
Future Pro –hanketta toteutettiin työvoimapoliittisella rahoituksella kolmen vuoden ajan. Hankkeessa edistettiin asiakkaiden työllistymistä sekä pääkaupunkiseudulla että Keski-Uudenmaan alueella. Hanke päättyi 31.12.2020. Katso päätösseminaarin videotallenne! Tallenteessa käydään muun muassa läpi hankkeen tuloksia,  avaintekijöitä yhteistyössä työnantajan näkökulmasta sekä kuullaan hankkeen asiakkaan kokemuksia työhönvalmennuksesta.
Lue lisää

Maahanmuuttajien Koto-koulutuksessa pandemia-ajaksi korkeat työharjoitteluluvut

1.12.2020 15:00 Kirjoittanut: Live palvelut | 0 kommenttia |
Live Palvelut aloitti loppuvuodesta 2019 maahanmuuttajille suunnatut kotouttamisen koulutukset yhteistyössä Entry Educationin kanssa. Koto-koulutusten ensimmäinen vuosi 2020 oli päätä huimaava. Vuoden aikana aloitettiin 12 uutta opiskelijaryhmää ja koulutukset siirrettiin koronapandemian takia ensin kokonaan etäyhteyksien päähän ja tilanteen helpottaessa etä- ja lähiopetuksen hybridimalliin.
Lue lisää

Työ- ja päiväaikaisen toiminnan digiloikka -hankkeen webinaari 11.12.2020

27.11.2020 10:21 Kirjoittanut: Live palvelut | 0 kommenttia |
Kesäkuussa 2020 alkaneessa ja joulukuussa 2020 päättyvässä ”Työ- ja päiväaikaisen toiminnan digiloikka” -hankkeessa on kartoitettu ja kehitetty etätoiminnan ja osallisuuden muotoja. Uudenmaan liiton rahoittamassa hankkeessa ovat olleet mukana Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry, Kehitysvammatuki 57 ry, Autismisäätiö, Kuntoutussäätiö ja Live Palvelut.
Lue lisää